Katalog

Izabela Krzeska- Chomiuk, 2020-05-26
Zbuczyn

Język angielski, Karty pracy

funkcje językowe, klasa 8, przed egzaminem, działy 1-5

- n +

ex 1 Czytamy tekst i odnajdujemy odpowiedzi na pytania.
Tom: Hi Brian. Let me introduce you to my friend, Jane.
Jane: Pleased to meet you.
Brian: Nice to meet you Jane. And this is our guest from Sweden. His name is Nils. Nils, I'd like you to meet my friend Jane.
Nils: Nice to meet you.
Tom and Jane: Nice to meet you, too.

1. Jak powiesz- Pozwól, że Ci przedstawię...?
2. Jak powiesz- To jest (mój przyjaciel z …) ?
3. Na jakie dwa sposoby można powiedzieć – Miło mi Cię poznać?

!!! ZAPAMIĘTAJ
1. What is Andy like? Jaki jest Andy? (charakter)
2. What does Andy look like? Jak wygląda Andy?
3. What does Andy like doing? Co Andy lubi robić?

Ex 2 Połącz pytania 1-7 do odpowiedzi a- g
1. Where does Maria live?
2. How many rooms are there in your house?
3. What do you think of my bedroom?
4. Can you tell me where the toilet is?
5. What's your area like?
6. How can I get to your house?
7. Which floor is your bedroom?

a. Of course, it's upstairs, next to my bedroom.
b. My bedroom is on the first floor.
c. She lives in a big city.
d. It's quiet and peaceful.
e. There are seven rooms in my house.
f. Take a bus no 21 and get off opposite the church.
g. In my view, your bedroom is really nice.


Ex 3 Dopisz reakcję do sytuacji 1-5.
1. Spóźniłeś się na lekcję, należy przeprosić.
2. Zapomniałeś pracy domowej, przeproś.
3. Poproś o pożyczenie Ci podręcznika.
4. Poproś o wyjście do toalety.
5. Powiedz, że pracowałeś ciężko nad tym zadaniem.

Ex 4 Przeczytaj dialog i dokończ zdania 1-5.
A: Hello, can I help you?
B: Hello, this is Mike Brown. Can I speak to Tom?
A: I'm sorry, but he is not at home now.
B: Oh, that's a pity. Could you tell him that I phoned?
A: Yes, of course.
B: And could you take a message?
A: Certainly.
B: Thanks, just tell him we must finish History project for Monday, not Wednesday. And the topic is a bit more complicated. Perhaps you could ask Tim to call me back.
A: No problem. Would you mind telling me your name again?
B: Mike Brown.

1. Aby poprosić kogoś do telefonu, powiem ….
2. Jeśli kogoś nie ma w domu, usłyszę ….
3. Poproszę o poinformowanie, że dzwoniłem/am, mówiąc ….
4. Poproszę o przekazanie informacji dzięki słowom …..
5. Wyrażenie „oddzwonić do mnie” to ….

ex5 Co oznaczają zdania 1-7.
1. Can you speak louder?
2. Can you repeat that, please?
3. All the best.
4. Congratulations on passing your exams.
5. That's very kind of you.
6. You're welcome./ Don't mention it./Not at all.
7. I'm sorry, I didn't catch your name.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.