Katalog

Małgorzata Sikora, 2020-05-26
Strzelce Wielkie

Język angielski, Scenariusze

Scenariusz zajęć. Clothes. Klasy 1-3

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
GRY I ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM. KLASY 1-3
Temat lekcji: My favourite clothes still fit me!
Czas trwania: 45 minut
Data: …
Cele lekcji: Uczeń:
- poznaje i utrwala słownictwo związane z ubraniami
- zna i stosuje poprawną wymowę i pisownię
- potrafi użyć nowe słowa w zdaniach
- potrafi podać informacje ogólne i szczegółowe dotyczące nagrania video
- potrafi odegrać scenkę z użyciem poznanych wyrazów
- potrafi pracować w parach, w grupie
Metody i techniki nauczania: metoda audiolingwalna, audiowizualna, aktywizująca, komunikacyjna
Formy pracy: indywidualna , w parach, w grupie
Środki dydaktyczne: karty obrazkowe, ubrania, torba podróżna, metki z nazwami ubrań, stojak na ubrania, wieszaki, nagranie video https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favourite-clothes, tekst nagrania, karta pracy, laptop
Przebieg lekcji:
Zagadnienie/ faza lekcji Sposób realizacji zagadnienia
Faza organizacyjna Nauczyciel wita się z uczniami mówiąc: Hello, students! How are you? Następnie sprawdza obecność na zajęciach.

Powtórzenie słownictwa dotyczącego ubrań Nauczyciel informuje uczniów o temacie zajęć. Uczniowie przypomną sobie nazwy ubrań które już znają: trousers, skirt, dress, t-shirt, jumper, hat, shoes, socks. Nauczyciel przywiesza na tablicy karty obrazkowe, uczniowie nazywają ubrania. Następnie wymienia ubrania, uczniowie którzy mają je na sobie tego dnia muszą wstać i powiedzieć jakiego koloru mają daną część garderoby. Używają zdania: I’m wearing… . Nauczyciel prosi jednego z uczniów aby opisał ubiór kolegi/ koleżanki: He’s / She’s wearing… Uczniowie orientują się, że potrzebna jest im znajomość innych części garderoby.

Wprowadzenie nowego słownictwa Nauczyciel wprowadza nowe słówka: jeans, shorts, flip-flops, trainers, slippers, sweatshirt, shirt, blouse, swimsuit, leggings, sweatpants, gloves, scarf, baseball cap, belt. Pokazuje uczniom torbę podróżną oraz wieszak. Po wyciągnięciu ubrania, nazywa je. Uczniowie powtarzają nazwę na zasadzie echa. Nauczyciel zadaje pytania: What season do you wear it/them? Is it fashionable? Can you wear it at school? Po nazwaniu każdych kolejnych trzech ubrań, nauczyciel prosi aby odwiesić ubrania na wieszak w odpowiedniej kolejności. Następnie uczniowie przywieszają do nich metki z nazwami.

Utrwalenie słownictwa Nauczyciel przywiesza karty obrazkowe na tablicy i czyta po kolei, za każdym razem zwiększając tempo. Uczniowie dołączą do ćwiczenia w jego trakcie. Następnie w zadaniu ‘True or False’ dopasowuje kartę obrazkową z wyrazową. Jeżeli dopasowanie jest poprawne, uczniowie klaszczą. Przy błędnym połączeniu, krzyżują ręce na brzuchu.

Utrwalenie słownictwa Nauczyciel wyjaśnia zasady zabawy Dressing up Game. Uczniowie dzielą się na dwie drużyny. Z każdej wybierana jest jedna osoba the ‘dummy’, której będą zakładane ubrania. Uczeń z drużyny pierwszej losuje nazwę ubrania i czyta ją swojej drużynie. Ich zadaniem jest ubrać właściwie the ‘dummy’. Przy błędnie wybranym ubraniu, karta wyrazowa wraca do puli kart. Wygrywa ta drużyna, której ‘dummy’ będzie miał najwięcej założonych ubrań. Nauczyciel zadaje pytanie: Do the clothes fit the ‘dummy’?

Nagranie,tekst i ćwiczenia znajdują sięna stronie: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/clothes TytuŁ; My favourite clothes

Praca z nagraniem video. Utrwalenie słownictwa Nauczyciel pyta: What are your favourite clothes?
Uczniowie obejrzą krótką historyjkę video, w której mama rozmawia z dzieckiem na temat ubrań. Po nagraniu, nauczyciel zadaje pytania:
Where is mum taking old clothes?
Who knitted the jumper?
Who bought slippers?
What did the boy get for Christmas 2002?
Were the clothes big or small?
Who got the old clothes?


Praca z tekstem nagrania video Uczniowie mają tekst nagrania w zadaniu 1 w karcie pracy. Nauczyciel czyta rolę mamy a uczniowie rolę dziecka. Następnie dziewczynki czytają rolę mamy, a chłopcy dziecka. Nauczyciel prosi aby podkreślili w tekście na czerwono nazwy ubrań. Pracując w parach, odgrywają scenkę. Podkreślone wyrazy mają zamienić na nazwy ubrań poznane na lekcji. Nauczyciel monitoruje ich pracę. Uczniowie wykonują zadanie 2 i 3 w karcie pracy.

Podsumowanie Nauczyciel podsumowuje co uczniowie dowiedzieli się na zajęciach, dziękuje za wspólną pracę: Thank you students! , żegna się z uczniami: See you soon!


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.