Katalog

Kamila Smułka, 2020-05-22
Wrocław

Muzyka, Scenariusze

Brzydkie kaczątko

- n +

B I U

Kamila Smułka
Nauczyciel muzyki
Muzykoterapeuta

Scenariusz zajęć muzykoterapii dla uczniów klasy 4. szkoły podstawowej

Temat: Każdy z nas czasem czuje się jak Brzydkie kaczątko,
czyli jak się wspierać…


Miejsce zajęć: szkoła
Odbiorca: uczniowie szkoły podstawowej
Czas zajęć: 45 minut
Forma zajęć: grupowa
Metoda zajęć terapeutycznych: muzykoterapia, drama, pogadanka
Środki dydaktyczne: utwór J. Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”, bajka „Brzydkie kaczątko”, laptop, kłębek włóczki, instrumenty perkusyjne Orffa.


Cele zajęć:

Cel główny:
Rozwijane empatii i postaw społecznych w grupie

Cele szczegółowe:
- uwrażliwianie uczniów poprzez sztukę
- wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika (spojrzenie, uśmiech)
- rozwijanie postaw społecznych
- integracja zespołu klasowegoPrzebieg zajęć:
1. Powitanie – ćwiczenie „Przedstaw się…” (5 min.)
Prowadzący prosi, by uczniowie usiedli w kręgu, następnie zachęca, by po kolei wypowiedzieli swoje imię po kolei, ale w różny sposób (np. ze złością, grzecznie, ze zdziwieniem, radośnie, ze smutkiem, z zachwytem, z dodaniem ruchu, np. tupnięciem, klaśnięciem, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych).

2. „Brzydkie kaczątko” (10 min.)

Prowadzący odczytuje fragment bajki „Brzydkie kaczątko” przy akompaniamencie „Jeziora łabędziego”3. „Jestem Twoim przyjacielem” (15 min.)

Następnie Prowadzący prosi dzieci, by zastanowiły się, jak chciałyby pocieszyć małe kaczątko i wyjaśnia ćwiczenie – dzieci dobierają się w pary, jedno z nich jest kaczątkiem (płacze, jest smutne), a drugie dziecko wchodzi w rolę przyjaciela i stara się pocieszyć małego łabędzia. Potem następuje zamiana i dzieci wymieniają się rolami.

4. „Jak wiele nas łączy” (10 min.)

Prowadzący pokazuje kłębek włóczki i wyjaśnia, że dzisiaj użyjemy tego przedmiotu w nietypowy sposób. Dzieci mają za zadanie przekazywać sobie włóczkę z jednoczesnym podawaniem pozytywnych cech osoby, do której kieruje nić. Powstaje w ten sposób pajęczyna, pokazująca jak wiele nas łączy i jak ważne jest wsparcie w trudnych chwilach.

5. Zakończenie (5 min)

Dzieci siedzą w kręgu, na zakończenie zajęć Prowadzący prosi, by każdy opowiedział, w jaki sposób, jego zdaniem, można najlepiej poprawić samopoczucie innych osób.Literatura:

Muzyka otwiera nam świat, M. Raszewska., W. Kuleczka, wyd. Harmonia, Gdańsk 2009.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.