AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marlena Antosik, 2020-05-19
Ostrowsko

Biologia, Karty pracy

Fotosynteza - doświadczenia

- n +

FOTOSYNTEZA - KARTA PRACY

Zadanie 1. Po przeczytaniu tekstu dotyczącego odżywiania roślin, uzupełnij następujące informacje:
Samożywność roślin
Podstawowymi substancjami wykorzystywanymi przez rośliny do wytwarzania pokarmu są dwa proste związki nieorganiczne: woda i dwutlenek węgla. Wodę rośliny lądowe pobierają z gleby, dwutlenek węgla – z powietrza. Ze związków tych powstaje cukier prosty – glukoza oraz tlen, który jest zbędnym produktem fotosyntezy Proces przekształcania wody i dwutlenku węgla w glukozę zachodzi w obecności światła, dlatego jest nazywany fotosyntezą. Nazwa tego procesu pochodzi od greckich słów phos (światło) i sýnthesē (tworzenie).
FOTOSYNTEZA to ……………………………………………………………………………………………
Substratami fotosyntezy są………………………………… i ………………………………
Produktami fotosyntezy są ………………………………….. i ……………………………, który jest produktem ubocznym
Cały proces wytwarzania przez rośliny pokarmu i tlenu można zapisać w następujący sposób:
Woda+ ……………………………………………… ====> tlen + …………………………………………………………


Zadanie 2. Wykonaj doświadczenie.
Problem badawczy
Jak ilość dwutlenku węgla wpływa na tempo fotosyntezy?
Hipoteza
……………………………………………………………………………………………
Co będzie potrzebne
• 2 szklane zlewki,
• 2 szklane probówki,
• 2 jednakowej długości pędy moczarki kanadyjskiej,
• woda wodociągowa gazowana CO2 o temperaturze pokojowej,
• woda wodociągowa niegazowana o temperaturze pokojowej,
• woda wodociągowa przegotowana o temperaturze pokojowej,
• lampa używana do doświetlania roślin,
• sekundnik lub inny czasomierz.
Instrukcja
1. Przygotuj i podpisz trzy zestawy doświadczalne o różnej zawartości dwutlenku węgla w wodzie:
1. zlewka z wodą wodociągową gazowaną,
2. zlewka z wodą wodociągową,
2. Do każdej z dwóch zlewek nalej odpowiedni rodzaj wody i umieść w niej probówkę wypełnioną tą samą wodą z gałązką moczarki kanadyjskiej. Postaraj się, żeby każda gałązka miała taką samą liczbę liści. Probówkę odwróć dnem do góry, aby nie było w niej powietrza.
3. Wszystkie zestawy ustaw w odległości 30 cm od źródła światła.
4. Temperatura wody w każdym zestawie powinna być taka sama.
5. Po upływie 20 minut zacznij liczyć, ile pęcherzyków gazu wydziela każda roślina w ciągu 5 minut. Liczba pęcherzyków świadczy o intensywności fotosyntezy. Pamiętaj o dokładnym zapisywaniu uzyskanych wyników.
6. Powtórz doświadczenie od trzech do pięciu razy.
7. Zanotuj w tabeli wyniki i na ich podstawie sformułuj wniosek.
Próba kontrolna : Próba badana:
Wynik:………………………………………………………………………………
Wniosek:……………………………………………………………………………………
Zadanie 3. Przeprowadź obserwację .

Wykrywanie tlenu wydzielanego przez roślinę. Co będzie potrzebne
• zlewka,
• szklany lejek,
• probówka,
• pędy moczarki kanadyjskiej,
• woda,
• zapałki,
• źródło światła.
Instrukcja
1. Na dnie zlewki umieść kilka pędów moczarki kanadyjskiej.
2. Nakryj pędy moczarki odwróconym szklanym lejkiem.
3. Do zlewki nalej tyle wody, aby zakrywała wylot lejka.
4. Probówkę wypełnij w całości wodą, zamknij ją kciukiem, odwróć i umieść nad wylotem lejka w taki sposób, żeby nie dostało się do niej powietrze.
5. Tak przygotowany zestaw ustaw w oświetlonym miejscu.
6. Kiedy probówka wypełni się gazem, zdejmij ją z lejka i przytrzymaj kciukiem jej wylot.
7. Zapal zapałkę i ostrożnie wsuń ją do probówki z zebranym gazem.
Wynik:

Zadanie 4. Doświadczenie 2
Problem badawczy
Jakie czynniki wpływają na intensywność fotosyntezy?
Hipoteza:

Co będzie potrzebne
• 3 szklane zlewki,
• 3 szklane probówki,
• 3 termometry,
• 3 jednakowej długości pędy moczarki kanadyjskiej,
• lód,
• woda o temperaturze pokojowej (20°C),
• woda o temperaturze 50°C,
• lampa używana do doświetlania roślin,
• sekundnik lub inny czasomierz.
1. Przygotuj i podpisz trzy zestawy doświadczalne o różnej temperaturze wody:
1. zlewka z lodem,
2. zlewka z wodą o temperaturze 20°C,
3. zlewka z wodą o temperaturze 50°C.
2. W każdej zlewce umieść termometr i probówkę z wodą, w niej zaś – gałązkę moczarki kanadyjskiej.
3. Wszystkie zestawy ustaw w takiej samej odległości od źródła światła (około 30 cm).
4. Przez 5 minut licz pęcherzyki gazu ulatniające się w każdej probówce. Liczba pęcherzyków świadczy o intensywności fotosyntezy.
5. Powtórz doświadczenie od trzech do pięciu razy.
Próba badana Próba kontrolna

Wynik:

Wniosek:
Zadanie 6. Przeanalizuj poniższy schemat i napisz, jakie jest znaczenie fotosyntezy dla życia na Ziemi.

Odpowiedź:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.