Katalog

Danuta Dobak, 2020-05-15
Poznań

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

konspekt lekcji "Dbamy o swoje zdrowie". kl 1

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ

Data: 26.10.2011r.
Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie
Temat lekcji: Leki i herbatki ziołowe
Osoba prowadząca: Danuta Dobak
Osoba obserwująca:
Klasa: I a
Cel główny:
Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
Cele szczegółowe:
- Dziecko posługuje się poprawnym językiem ojczystym
- Dziecko odpowiadania na pytania dotyczące sytuacji, tekstu, ilustracji
- Dziecko swobodnie wypowiadania się na dany temat w formie zdania
- Dziecko słucha ze zrozumieniem wiersza i opowiadania nauczyciela
- Dziecko uwrażliwia się na piękno słowa pisanego
- Dziecko wie co to są zioła i skąd się biorą
- Dziecko dostrzega zagrożenia związane z zatruciami pokarmowymi, w tym grzybami
- Dziecko wie, ze nie wolno samodzielnie zażywać żadnych leków, ani ziół
- Dziecko potrafi czytać i pisać wyrazy i krótkie zdania składające się z poznanych liter poprawnie je łącząc
- Dziecko rozróżnia samogłoski i spółgłoski.
- Dziecko dzieli wyrazy na sylaby.
- Dziecko wyróżnia poznane litery w wyrazach
- Dziecko zachowuje prawidłową postawę siedzącą w ławce
- Dziecko potrafi współpracować w grupie.
Metody:
- pogadanka
- pokaz
- obserwacja
- praca z książką z wykorzystaniem podręcznika multimedialnego
- działań praktycznych
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa
Pomoce:
Wiersz pt: „Pan kotek była chory”, Rekwizyty do demonstracji: zestaw herbat ziołowych na tacy, zestaw kilku herbat z całego świata do demonstracji, zasuszone liście mięty, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, wykorzystanie tablicy interaktywnej, kolorowe cegiełki do analizy głoskowej
Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie planu zajęć i ukierunkowanie uwagi uczniów na osiągnięcie wyznaczonych celów.
3. Wprowadzenie w tematykę zajęć - przeczytanie wiersza pt. „Pan kotek był chory”. Załącznik 1
Dzieci odpowiadają na pytania do tekstu wysłuchanego wiersza
- Co przydarzyło się Panu Kotkowi?
- Czym została spowodowana została choroba Pana Kotka?
- Co mu poradził doktor?
4. Rozszerzenie tematu zajęć - pogadanka
- Jak można leczyć ból brzuch, a jak przeziębienie?
- Czy ludzie używają ziół?
- Co to są zioła? Kiedy je używamy?
- Gdzie można znaleźć, a gdzie kupić zioła?
5. Pokaz - prezentacja tacy z herbatkami ziołowymi i herbatami sprowadzonymi z dalekich krajów.
6. Rozpoznawanie przez dzieci poprzez dotyk, smak i węch 3 rodzajów popularnych ziół - praca w 3 grupach
7. Wprowadzenie litery t, T na wyrazie podstawowym „taca”

- analiza i synteza słuchowo-wzrokowa oraz czytanie globalne wyrazu „taca”
- tworzenie schematu okienkowego, podział wyrazu na sylaby, litery i określenie rodzaju głosek (samogłoski i spółgłoski)
- tworzenie w parach modelu wyrazu „taca” i wspólne sprawdzenie na tablicy – kolorowe cegiełki
- szukanie innych wyrazów z nową głoską (literą) w nagłosie (zabawa z klaskaniem)
- pokaz wzoru nowej litery małej i wielkiej drukowanej i pisanej
- wypowiedzi na temat ilustracji oraz słuchanie i omawianie tekstu podstawowego z podręcznika str. 80
• Co dolega Tomkowi?
• Co babunia podaje Tomkowi?
• Co poprawi Tomkowi humor?
- wyodrębnianie w wyrazach poznanej litery małej i wielkiej – Podr. Str. 80 ćw. 2
- pokaz pisania malej i wielkiej litery na tablicy bez liniatury z dokładnym nazywaniem elementów
- porównywanie nowej litery z innymi, wcześniej poznanymi
- próba pisania nowej litery palcem w powietrzu, po ławce, na plecach kolegi
- pokaz pisania małej i wielkiej litery na tablicy w liniaturze
- pisanie poznanej litery małej i wielkiej w podręczniku, po śladzie i samodzielnie Podr. Str. 81
Przerwa śródlekcyjna – zaśpiewanie piosenki „Już opadły liście” z elementami ruchu (jeśli dzieci będą zmęczone)
- analiza i synteza głoskowa wyrazów z „t” i określenie jego miejsca w wyrazie Podr. str. 81 ćw. 3
- analiza i synteza sylabowa wyrazów, wyróżnianie litery „t: Podr. Str. 81 ćw. 4
pisanie sylab i wyrazów za szczególnym uwzględnieniem łączenia nowej litery z już poznanymi
8. Podsumowanie zajęć.
- jaką dziś poznaliście literką?
- po co ludzie używają ziół?
- czy możecie samodzielnie przyjmować zioła i inne lekarstwa?

Przygotowała
Danuta Dobak
24.10.2011 r.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.