AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Śmiarowska, 2020-05-22
Śmiarowo

Biologia, Konspekty

Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych - lekcja biologii w klasieV

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KLASA V

Nauczyciel: Edyta Śmiarowska1. Temat lekcji: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych.
2. Treści podstawy programowej: Różnorodność życia.
3. Program nauczania: E. Jastrzębska, E. Pułka-Gutowska. Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 4 – 8 szkoły podstawowej. WSiP.
4. Dział: Rośliny nasienne. Tkanki i organy roślinne.
5. Wymagania podstawy programowej:
• Wymagania ogólne:
I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych
II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki.
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
• Wymagania szczegółowe:
II. Różnorodność życia.
5) rośliny okrytonasienne – uczeń:
d) przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego.
e) rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym.
6. Cele szczegółowe. Uczeń:
• rozróżnia elementy budowy kwiatu rośliny okrytonasiennej;
• określa rolę poszczególnych elementów budowy kwiatu;
• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie się płciowe roślin;
• odróżnia zapylenie i zapłodnienie;
• wyjaśnia, w jaki sposób powstają nasiona i owoce okrytonasiennych;
• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie się wegetatywne roślin;
• rozróżnia i obserwuje sposoby rozmnażania się wegetatywnego roślin;
• wskazuje przykłady roślin użytkowych rozmnażanych wegetatywnie i sposobu, w jaki można je rozmnożyć.
7. Kompetencje kluczowe rozwijane podczas zajęć:
• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• kompetencje informatyczne;
• umiejętność uczenia się;
• kompetencje społeczne i obywatelskie.


8. Metody i formy pracy: pogadanka, dyskusja kierowana, obserwacja, praca w grupie, gra dydaktyczna.

9. Środki dydaktyczne: świeże okazy kwiatów, prezentacja multimedialna „Budowa kwiatu”, lupy , monitor interaktywny, laptop, karty pracy, pęsety, prezentacja multimedialna „Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych”, plansza i rozsypanka na tablicę, magnesy, bulwa ziemniaka, kłącze irysa, truskawka z rozłogami, fiołek,Gra Trimino, e-podręcznik.


Czynności
- czynności organizacyjne:
• sprawdzenie rozmieszczenia plecaków w klasie,
• sprawdzenie listy obecności,

- przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

- sprawdzenie, omówienie i ocena pracy domowej
Nauczyciel zadaje pytanie:
Z jakich organów zbudowana jest roślina okrytonasienna?

Uczniowie odpowiadają;
Roślina okrytonasienna zbudowana jest z łodygi, korzeni, liści , kwiatów i owoców.

Nauczyciel zadaje pytanie:
Które organy z wymienionych służą roślinie do rozmnażania płciowego?

Uczniowie odpowiadają:
Do rozmnażania płciowego służą roślinie kwiaty.

Omówienie tematu i celów lekcji.

Podanie tematu lekcji: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych.


Budowa kwiatu

Nauczyciel rozdaje uczniom na ławki świeże okazy kwiatów.
Korzystając z żywego okazu i odwołując się do prezentacji multimedialnej, nauczyciel wskazuje kolejne elementy kwiatu, omawia ich budowę i funkcję.
W tym samym czasie uczniowie oglądają kwiat.

Nauczyciel wyjaśni:
Kwiat roślin okrytonasiennych zbudowany jest z dna kwiatowego, działek kielicha, płatków korony, słupka i pręcików.

Dno kwiatowe to rozszerzone zakończenie łodygi, na którym osadzone są wszystkie pozostałe elementy kwiatu.

Działki kielicha najczęściej są zielone. Pełnia funkcje ochronną, osłaniając pozostałe elementy kwiatu.


Płatki korony często są kolorowe, przez co przywabiają owady lub inne zwierzęta zapylające kwiat. Dodatkową zachętą dla owadów są miodniki wytwarzające nektar je zwabiający . Umieszczone są one w dnie kwiatowym.

Słupek zbudowany jest ze znamienia słupka, szyjki słupka i zalążni.
Znamię słupka zwykle jest pokryte lepką substancją, do której przyklejają się ziarna pyłku
Szyjka słupka w środku ma kanał łączący znamię słupka z zalążnią.
Zalążnia to miejsce, w którym znajdują się zalążki zawierające komórki rozrodcze (komórki jajowe). Zalążnia chroni zalążki.

Pręciki zbudowane są z główki pręcika i szyjki pręcika.
Główkę pręcika tworzą pylniki, w których znajdują się ziarna pyłku. Każde ziarno pyłku zawiera komórki rozrodcze – plemniki.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Poleca uczniom za pomocą pęset oddzielić poszczególne części jednego kwiatu i rozmieścić je odpowiednio na karcie pracy.

Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.Nauczyciel poleca uczniom wykonanie ćwiczenia 1 w zeszycie ćwiczeń, str. 60.
Uczniowie wykonują ćwiczenie. Chętny uczeń odczytuje wyniki pracy. Pozostali uczniowie sprawdzają poprawność wykonania pracy.

Nauczyciel wyjaśnia:
Kwiaty roślin okrytonasiennych mogą być bardzo różnorodne. Najczęściej są to kwiaty obupłciowe – wewnątrz jednego kwiatu znajdują się słupki i pręciki, a więc powstają oba rodzaje komórek rozrodczych (komórki jajowe i plemniki). Niekiedy kwiaty roślin okrytonasiennych są rozdzielnopłciowe – jedne kwiaty – żeńskie – maja tylko słupki, a inne – męskie – mają tylko pręciki.
Większość kwiatów roślin okrytonasiennych jest owadopylna. Co to znaczy?

Uczniowie odpowiadają:
Kwiaty owadopylne są zapylane przez owady.

Nauczyciel wyjaśnia:
Kwiaty, które znajdują się na waszych ławkach, to kwiaty pojedyncze. Kwiaty pojedyncze występują też u innych roślin.

Nauczyciel rozdaje inne przykłady świeżych kwiatów pojedynczych.
Uczniowie oglądają okazy.

Kwiaty wielu roślin występują w skupiskach zwanych kwiatostanami. Umożliwia to owadom zapylenie wielu kwiatów w krótkim czasie.

Nauczyciel rozdaje przykłady świeżych kwiatów zebranych w kwiatostany.
Uczniowie oglądają okazy.Rozmnażanie płciowe roślin okrytonasiennych

Nauczyciel prezentuje animację multimedialną „Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych”.
Uczniowie oglądają prezentację


Jak nazywa się moment przeniesienia pyłku z jednego kwiatu na znamię słupka innego kwiatu?

Uczniowie odpowiadają:
Jest to proces zapylenia.

Nauczyciel poleca uczniom napisać w zeszytach definicję:

Zapylenie – przeniesienie ziarna pyłku na znamię słupka.

Nauczyciel wyjaśnia i zadaje pytanie.
Po zapyleniu ziarno pyłku wytwarza łagiewkę pyłkową, która wnika do wnętrza słupka i transportuje plemnik do zalążni, gdzie łączy się on z komórka jajową. Jak nazywamy ten proces?

Uczniowie odpowiadają:
Jest to proces zapłodnienia.

Nauczyciel poleca uczniom napisać w zeszytach definicję:

Zapłodnienie – połączenie się plemnika i komórki jajowej.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy „Cykl rozwojowy rośliny nasiennej”. Uczniowie uzupełniają karty pracy.
Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
Chętny uczeń układa rozsypankę na tablicy, z elementów przygotowanych przez nauczyciela.
Pozostali uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania, a następnie wklejają kartę pracy do zeszytów.

Nauczyciel wyjaśnia
Po zapłodnieniu w zalążni rozwija się zarodek nowej rośliny. Zalążnia zaczyna rozrastać się, tworząc owocnię. Zarodek zaś zostaje otoczony bielmem – zawiera ono materiały zapasowe dla rozwijającego się zarodka, oraz twardą łupiną nasienną. Powstaje owoc.
Niepotrzebne już działki kielicha, płatki korony, znamię słupka i pręciki więdną i odpadają.

Rozmnażanie wegetatywne roślin okrytonasiennych

Nauczyciel wyjaśnia:
Rośliny okrytonasienne potrafią rozmnażać się również w sposób bezpłciowy – wegetatywnie. Nowa roślina powstaje z fragmentu rośliny macierzystej.
Do rozmnażania wegetatywnego służą różne fragmenty roślin.

Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło. Uczniowie zapisują je w zeszytach.

Nauczyciel przedstawia kolejne sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin, przedstawiając przykłady na świeżych okazach roślin.

Sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin:
• rozłogi, np. truskawka,
• bulwy, np. ziemniak,
• liście, np. fiołek,
• kłącza, np. irys.

Przedstawiając sposoby rozmnażania wegetatywnego, nauczyciel pytając uczniów nawiązuje do wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji, dotyczących modyfikacji organów roślin:

• rozłogi – modyfikacja łodygi,
• bulwy – modyfikacja łodygi,
• kłącza – modyfikacja łodygi.

- zadanie i objaśnienie pracy domowej:

• Zadanie 3, str. 61, zeszyt ćwiczeń;
• zadanie 4, str 61, zeszyt ćwiczeń;
• zadanie 5, str 61, zeszyt ćwiczeń.

- powtórzenie i utrwalenie wiadomości:

• gra dydaktyczna Trimino „Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych”.
Uczniowie w grupach układają Trimino. Grupa która pierwsza poprawnie wykona zadanie otrzymuje oceny.

• Zadania testowe z e-podręcznika (w miarę możliwości czasowych)

- ocena uczniów bardzo aktywnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.