AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Śmiarowska, 2020-05-22
Śmiarowo

Biologia, Konspekty

Oko – narząd wzroku - lekcja biologii w klasie VII

- n +

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KLASA VII

Nauczyciel: Edyta Śmiarowska


1. Temat lekcji: Oko – narząd wzroku.

2. Treści podstawy programowej: Organizm człowieka.

3. Program nauczania: E. Jastrzębska, E. Pyłka – Gutowska. Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5 - 8 szkoły podstawowej. WSiP.

4. Dział: Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ dokrewny.

5. Wymagania podstawy programowej:
• Wymagania ogólne:
II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie
w oparciu o ich wyniki.
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
biologicznych.
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.
• Wymagania szczegółowe:
III. Organizm człowieka
10.Narządy zmysłów. Uczeń:
1) rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.)
oraz przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji
wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego.

6. Cele szczegółowe. Uczeń:
• wyjaśnia, co to są zmysły, komórki zmysłowe, receptory;
• wyróżnia rodzaje zmysłów z określeniem ich roli w życiu człowieka;
• lokalizuje receptory i narządy zmysłów w organi • zmie człowieka;
• rozpoznaje elementy budowy oka;
• przedstawia funkcje elementów budowy oka;
• analizuje budowę oka i rolę jego elementów w procesie widzenia;
• wyjaśnia, w jaki sposób obraz obiektu powstaje na siatkówce oka oraz jego interpretację w mózgu;
• dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego.

7. Metody i formy pracy: pogadanka, wyjaśnienie, obserwacja, doświadczenie,
praca z podręcznikiem, praca z kartami pracy i rozsypanką, praca w grupach (parach).
8. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer, rzutnik, plansze interaktywne,
foliogramy multimedialne, prezentacja multimedialna, rozsypanka,
karty pracy, model budowy oka.

- czynności organizacyjne:
• sprawdzenie rozmieszczenia plecaków w klasie,
• sprawdzenie listy obecności,
• uzupełnienie dokumentacji (zapis w dzienniku lekcyjnym).

- przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

- sprawdzenie, omówienie i ocena pracy domowej.
Omówienie tematu i celów lekcji.

Podanie tematu lekcji: Oko – narząd wzroku.


Zmysły człowieka

Nauczyciel zadaje pytania:

- jakie funkcje pełni układ nerwowy człowieka?
- jak nazywają się komórki odbierające bodźce z otoczenia?

Nauczyciel wyjaśnia co to są narządy zmysłów. Zadaje pytanie:

- jakie zmysły posiada człowiek?

Uczniowie wymieniają zmysły człowieka.
Nauczyciel zapisuje wypowiedzi uczniów w postaci schematu na tablicy.

Uczniowie zapisują schemat w zeszytach.

Nauczyciel wyjaśnia:
Każdemu zmysłowi odpowiada narząd zmysłowy, którego komórki receptorowe reagują na specyficzny rodzaj bodźca ze środowiska.

Nauczyciel pyta uczniów o narządy poszczególnych zmysłów. Uczniowie wymieniają narządy zmysłów.

Nauczyciel wskazuje narządy zmysłów na planszy interaktywnej. Uzupełnia wypowiedzi uczniów.

Oko – narząd wzroku

Nauczyciel omawia ogromną role narządu wzroku w poznawaniu świata i orientacji w otoczeniu. Wymienia elementy budowy narządu wzroku.
Nauczyciel wykonuje na tablicy schemat, który jest sukcesywnie uzupełniany w czasie omawiania elementów narządu wzroku.


Nauczyciel poleca uczniom w parach dokonanie obserwacji narządu wzroku kolegi/koleżanki i wymienienie elementów aparatu ochronnego gałki ocznej. Uzupełnia schemat na tablicy.


Nauczyciel wskazuje wymienione przez uczniów elementy aparatu ochronnego na planszy interaktywnej oraz na modelu budowy oka. Wraz z uczniami omawia funkcje poszczególnych elementów:Nauczyciel wskazuje na modelu aparat ruchowy gałki ocznej i omawia jego funkcję.

Nauczyciel uzupełnia schemat na tablicy.

Uczniowie zapisują schemat w zeszytach.


Nauczyciel wyjaśnia budowę gałki ocznej ze wskazaniem funkcji jej poszczególnych elementów. Elementy budowy gałki ocznej wskazuje na foliogramie multimedialnym. Uczniowie analizują schemat w podręczniku.

• twardówka
• rogówka
• naczyniówka
• tęczówka
• źrenica – po omówieniu funkcji źrenicy uczniowie na polecenie i po instrukcji nauczyciela, w parach, dokonują obserwacji zmian średnicy źrenicy.

Nauczyciel zadaje pytania:
- co się dzieje ze źrenicą po otwarciu oczu?
- czym jest spowodowana reakcja źrenicy?
- czy jesteśmy w stanie świadomie regulować wielkość
źrenicy?
- jakiego rodzaju jest to odruch?
- która część układu nerwowego odpowiada za występowanie
odruchu źrenicznego?

• źrenica
• siatkówka
• komórki światłoczułe siatkówki – czopki i pręciki
• plamka żółta
• nerw wzrokowy
• plamka ślepa (tarcza nerwu wzrokowego)
• ciało szkliste


Wykonanie ćwiczenia dotyczącego elementów budowy oka. Wskazane przez nauczyciela ćwiczenie zostaje też wyświetlone na tablicy interaktywnej w postaci prezentacji multimedialnej.
Wskazywani uczniowie, przy pomocy nauczyciela wykonują i uzupełniają ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń.


Powstawanie obrazu obserwowanego obiektu i mechanizm widzenia

Nauczyciel rozdaje uczniom rozsypankę dotyczącą mechanizmu widzenia. Zadaniem uczniów jest ułożenie w odpowiedniej kolejności etapów mechanizmu widzenia.
Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
Nauczyciel prezentuje etapy mechanizmu widzenia na planszy multimedialnej. Uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania.
Po omówieniu zagadnienia uczniowie wklejają rozsypankę do zeszytu.


Nauczyciel omawia rolę ośrodka wzroku w płacie potylicznym kory mózgowej w powstaniu wrażenia widzenia.


Doświadczenie „Obecność plamki ślepej w oku”

- rozdanie kart pracy,
- odczytanie instrukcji wykonania doświadczenia przez ucznia,
- wykonanie doświadczenia przez uczniów,
- omówienie wyników i wniosków z doświadczenia.
- zadanie i objaśnienie pracy domowej:

Praca domowa
Dla wszystkich uczniów: Wklejenie do zeszytu karty pracy
„Obecność plamki ślepej w oku”.
Zadanie 3, str. 80, zeszyt ćwiczeń
Zadanie 6, str. 81 zeszyt ćwiczeń
Zadanie 8, str. 81 zeszyt ćwiczeń.

Dla chętnych uczniów: karta pracy – Złudzenia optyczne.

- powtórzenie i utrwalenie wiadomości:
zadanie 1, str. 80, zeszyt ćwiczeń.
zadanie 4, str. 81, zeszyt ćwiczeń
zadanie 5, str. 81, zeszyt ćwiczeń.
- uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, dotyczące omawianych na lekcji treści.
- ocena uczniów bardzo aktywnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.