Katalog

Elżbieta Żeliszewska, 2020-05-22
Nowy Sącz

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Scenariusz zajęć: "Jak gąsienica motylem została"

- n +

Scenariusz do zajęć świetlicowych w SOSW dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat: „Jak gąsienica motylem została” - świetlica tematyczna
Czas trwania zajęć: 60 min
Miejsce: świetlica grupy wychowawczej
Uczniowie: wychowanki niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
Prowadzący: mgr Elżbieta Żeliszewska

Formy:
•zbiorowa zindywidualizowana,
•indywidualna w ramach grupy

Metody pracy:
• asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie
• praktyczne – uczenie się przez działanie
- instruktaż
- pokaz

Środki dydaktyczne:
Tekst opowiadania W. Bieriestowa „Nikt mnie więcej nie zobaczy”, sylwety, historyjka obrazkowa, karty pracy, rozsypanka obrazkowa, ilustracje, karton, blok techniczny A4, wycięte szablony motyli, farby plakatowe i akrylowe, pędzle, tampony z gazy i materiału, nożyczki, klej zwykły i brokatowy, taśma malarska, taśma dwustronna, płyta CD z walcem J. Straussa: „Nad pięknym modrym Dunajem”, chustki z tiulu i szyfonu.

Cele ogólne:
• Zapoznanie wychowanek ze stadiami rozwojowymi motyla.
• Wzbogacanie słownika wychowanek o nowe pojęcia środowiska przyrodniczego.
• Rozwijanie motoryki małej i poczucia sprawczości.

Cele operacyjne:
Wychowanka
• słucha krótkich tekstów literackich,
• potrafi ułożyć historyjkę obrazkową wg kolejności zdarzeń,
• zna cykl rozwojowy motyla, wskazuje kolejne etapy rozwoju motyla,
• układa rozsypankę obrazkową,
• rozpoznaje i potrafi wskazać na obrazku kilka zwierząt żyjących na łące,
• improwizuje do podanej muzyki,
• obrysowuje kontury szablonów,
• maluje tamponami z gazy i materiału,
• przykleja tułów motyla,
• doprowadza pracę do końca,
• prezentuje pracę na forum grupy,
• porządkuje stanowisko pracy.


Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne
1. Powitanie wychowanek.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć – temat tygodnia „Wiosna w polu i ogrodzie”.


II. Zajęcia właściwe
1. Krótka inscenizacja wg opowiadania W. Bieriestowa: „Nikt mnie więcej nie zobaczy”.
- rozmowa kierowana: kto występował w opowiadaniu i co się wydarzyło?,
- układanie w grupie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń,
- ćwiczenie spostrzegawczości – poszukiwanie motyli na rysunku,
- wskazywanie podanych przez nauczyciela zwierząt na obrazku „Wiosenna łąka”.
2. Zabawa ruchowa:
- jak porusza się gąsienica a jak motyl? naśladowanie ruchów nauczyciela,
„Gąsienica idzie mała, bardzo nam się zasapała,
Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, a pojawi się motylek!”
- „Taniec motyli” z chustkami do muzyki J. Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”, naśladowanie ruchów nauczyciela i improwizacja własna.
3. Wykonanie pracy pt. „Motyl”:
- przygotowanie farby i miejsca do pracy,
- przypięcie szablonów motyli do kartek technicznych A4,
- obrysowanie szablonu wewnątrz cienkim pędzlem z farbą,
- malowanie wewnątrz szablonu tamponami z gazy i materiału,
- wycięcie motyli i przyklejenie tułowia,
- przyklejenie wykonanych prac taśmą dwustronną,
- podziwianie wykonanych prac.

III. Zajęcia końcowe.
1. Podziękowanie za udział w zajęciach.
2. Ocena zachowania i pracy wychowanków przez wychowawcę.
3. Porządkowanie miejsca pracy.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.