Katalog

Justyna Stopnicka, 2020-05-22
Łódź

Muzyka, Scenariusze

Zabawa z dźwiękiem Justyna Stopnicka, zajęcia muzyczne

- n +

Konspekt zajęć:” Zabawa z dźwiękiem”.

Temat: Zapoznanie się przez uczestników zajęć z zestawem instrumentów: Odtwarzacz CD - Numark- Axis 4, system do produkcji muzycznej – Native Instruments Maschine MK3, Compact USB / Midi Pad and Keybord Controller- Akai, oraz z kontroler Novation Launchpad Mini Mk2. Zabawa z dźwiękiem, nauka prostych sekwencji rytmicznych na padach Native Instruments Maschine MK3, odkrywanie możliwości dźwięku na przykładzie różnych instrumentów i nowoczesnej technologii produkcji muzycznej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH: 45 minut.
MIEJSCE: Sala z nagłośnieniem.
LICZBA OSÓB: 16

ZAGADNIENIA:
•Zapoznanie z zestawem instrumentów: Odtwarzacz CD - Numark- Axis 4, system do produkcji muzycznej – Native Instruments Maschine MK3, Compact USB/ Midi Pad and Keybord Controller- Akai, oraz z kontrolerem Novation Launchpad Mini Mk2
•Rozpoznawanie brzmienia dźwięku z odtwarzacza CD Numark- Axis 4 bez efektów oraz z efektami dźwiękowymi: scratch, phaze, sonar, chop
•Zapoznanie z brzmieniem dźwięków perkusyjnych- Native Instruments Maschine MK3, 1 zestaw.
•Omówienie i opis 1 zestawu instrumentów
•Kształtowanie pamięci i wyobrażeń słuchowych.



CEL
OGÓLNY:
•Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami tworzenia dźwięku przy użyciu zestawów instrumentów do produkcji muzycznej – oprogramowanie oraz instrumenty zewnętrzne
•Nauka i utrwalanie sposobu wydobywania dźwięków (prostych sekwencji rytmicznych i melodycznych) przy użyciu wybranych instrumentów
•Rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków
•Rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej
•Stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na wybranych instrumentach.





CELE
OPERACYJNE:
•Uczeń rozróżnia: odtwarzacz CD Numark-Axis 4, Native Instruments Maschine MK3, Compact USB/ Midi Pad and Keybord Controller- Akai, oraz z kontroler Novation Launchpad Mini Mk2
•Rozpoznaje brzmienie dźwięku z Odtwarzacza CD Numark- Axis 4
•Gra na padach prostą sekwencję rytmiczną
•Gra technikę miksowania muzyki - Scratch- za pomocą jednej ręki.



WYCHOWAWCZE:
•Kształtowanie aktywnej postawy i pozytywnego nastawienia do słuchania utworów muzycznych oraz eksperymentowania z techniką tworzenia dźwięku przy użyciu nowoczesnej technologii muzycznej.
•Rozwijanie wyobraźni muzycznej.


METODY:
•Analityczno – percepcyjna
•Percepcyjno – odtwórcza
•Metoda problemowo –odtwórcza stosowana np. przy pracy nad utworem. Istotą tej metody jest zaprezentowanie określonego wzoru wykonania prostej sekwencji rytmicznej na padach przez nauczyciela, w kolejności przeprowadzenie analizy słuchowej wspólnie z dziećmi usłyszanego materiału dźwiękowego (rozwój słuchu i wyobraźni muzycznej).
•Metoda problemowo-twórcza stosowana przy improwizowaniu, tworzeniu muzyki.


FORMY PRACY:
•Praca z całą grupą
•Praca z indywidualnym dzieckiem
•Praca w podgrupach.



FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ:
•Gra na instrumentach, miksowanie na CD- Playerze
•Ruch z muzyką
•Zabawa z dźwiękiem-Tworzenie muzyki przy użyciu instrumentów: Akai MPK mini, Native Instruments Maschine MK3, itd.
•Percepcja muzyki.



ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•Odtwarzacz CD, głośniki
•Odtwarzacz CD - Numark- Axis 4
•System do produkcji muzycznej – Native Instruments Maschine MK3
•Compact USB/ Midi Pad and Keybord Controller- Akai MPK mini
•Kontroler Novation Launchpad Mini Mk2
•Laptop Asus VivoBook Pro
•Laptop HP Elite Book
•Płyta z nagraniem muzycznym muzyki- Mura Masa.



PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Wprowadzenie do tematu lekcji.
2. Prezentacja utworu na- Odtwarzaczu CD Numark Axis-4
3. Prezentacja brzmienia Compact USB/ Midi Pad and Keybord Controller- Akai mpk mini mk2
4. Prezentacja kontrolera Novation Launchpad Mini Mk2
5. Zabawy ruchowe w kole przy muzyce
6. Podsumowanie.
•Powitanie rodziców i dzieci
•Rozmowa na temat sprzętu, warsztatów
•Wysłuchanie przez dzieci techniki miksu dźwięku- Scratch
podanie krótkiej informacji o odtwarzaczu CD Numark Axis-4, przekazanie informacji o efektach, które można nakładać na dźwięk: scratch, phaze, sonar, chop, próba określenia przez uczniów jaki efekt był użyty podczas odtwarzania dźwięku. Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat usłyszanego efektu nałożonego podczas odtwarzania utworu.

•Wysłuchanie nagrania brzmienia utworu z efektem sonar i bez efektu sonar.

•Wprowadzenie do Native Instruments Maschine MK3, nauka prostej sekwencji beatu na padach.


•Zabawa z dźwiękami- granie na kontrolerze Akai MPK mini mk2

•Zabawa – z odtwarzaniem dźwięków poszczególnych ścieżek muzycznych, granie prostych sekwencji melodycznych na Akai.
•Zadanie muzyczne dla 3 ochotników: 1 osoba wykonuje prostą sekwencję rytmiczną na padach, 2-ga osoba wykonuje technikę scratch na odtwarzaczu CD, trzecia gra melodię w rytm granej sekwencji rytmicznej.

•Zabawy z muzyką, i zakończenie warsztatów.



•Podziękowanie dla wszystkich uczestników, zabawy rytmiczne w kole.


Pożegnanie uczestników warsztatów, zaproszenie na kolejne warsztaty.

Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań muzycznych przez obcowanie z dźwiękiem i rytmem, poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii wykorzystywanych przy produkcji muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni, koordynacji motoryki małej, rytmiczności, gra na nowoczesnych instrumentach, kontrolerach midi, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki oraz powtarzania sekwencji rytmicznych.












Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.