Katalog

Justyna Hir, 2020-05-22
Gdańsk

Język angielski, Artykuły

Nie mam głowy do jęzków?

- n +

„Nie mam głowy do języków?”.
Uczenie się języka obcego to długotrwały droga, podczas której zarówno uczeń jak
i nauczyciel odnoszą sukcesy, ale również napotykają wiele trudności. To długi, złożony proces wymagający zaangażowania, wytrwałości oraz umiejętności dostosowania się do zadań, jakim musi sprostać osoba pragnąca biegle wypowiadać się w obcym języku. Opanowanie tych umiejętności na zadowalającym poziomie wymaga od ucznia pracy nad rozwijaniem zdolności komunikacyjnych między innymi poprzez komunikowanie się z drugim człowiekiem. Jest to długotrwały proces, wymagający stałego podtrzymywania motywacji, tak aby utrzymywać zaangażowanie i minimalizować negatywne skutki porażek. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, napotykają szereg przeszkód w procesie nauczania i rozwijania umiejętności posługiwania się językiem obcym. Nauczyciele niejednokrotnie spotykają się ze negatywną postawą swoich uczniów w stosunku do uczenia się języka. W swojej praktyce zawodowej czasami słyszę od uczniów zdanie: ”Nie mam głowy do języków”. Czy rzeczywiście niektórzy są obdarzeni talentem do szybkiego przyswajania języka obcego w przeciwieństwie do innych? Czy to prawda, że ludzie dzielą się na tych, którzy nabywają umiejętności językowe przy minimalnym zaangażowaniu?
Uczenie się nowego języka ma wymiar psychologiczny. Uzależnione jest od specyfiki ludzkiej natury, na którą znaczący wpływ mają relacje społeczne. Uczenie się języka obcego to rozwijanie umiejętności społecznych z uwagi na konieczność usprawniania komunikacji w obrębie osób uczących się. Warto, aby nauczyciele języka obcego wspierali swoich uczniów w ich staraniach rozwijając swoją wiedzę psychologiczną o aspekty takie jak motywacja ucznia, dynamika grupy oraz emocje. Poszerzając swoją wiedzę psychologiczną, nauczyciel lepiej zrozumie potrzeby uczniów. Rozwijanie empatii jest potrzebne do stworzenia możliwie najlepszych warunków do nauki w klasie językowej.
Wielu ludzi spotyka trudności w nawiązywaniu nowych znajomości, swobodnym komunikowaniu się z innymi, wyrażaniu swoich opinii osobom mało znanym. Do takich osób możemy zaliczyć introwertyków, osoby mało ekspresywne, dla których wypowiadanie się na forum jest dużym dyskomfortem. W sytuacji, kiedy jesteśmy w klasie, te aspekty nabierają większego znaczenia, ponieważ uczniowie ćwiczą komunikowanie się w języku, który dopiero poznają. Konieczność prezentacji swoich nowo nabytych umiejętności na forum grupy jest źródłem niepokoju wśród uczniów którym brakuje pewności siebie. Nawet wśród bardzo utalentowanych uczniów można znaleźć osoby, które podważają swoje umiejętności i przy braku wsparcia ze strony nauczyciela lub innych uczniów, tracą motywację do nauki.
Okazuje się, że nasze nastawienie do nauki języków obcych zmienia się na przestrzeni lat. Na początku edukacji, kiedy mamy do czynienia z małym dzieckiem, motywacja do nauki jest bardzo duża. Jest to dla dziecka początek drogi, nie ma ono jeszcze negatywnych doświadczeń z tym związanych. Opinia rówieśników nie jest jeszcze dla małego dziecka tak istotna. Sytuacja zmienia się, gdy uczeń osiąga wiek nastoletni, kiedy ma już za sobą jakiś bagaż doświadczeń, czasami złych. Dla ucznia szkoły ponadpodstawowej bardzo ważna jest opinia innych. Nastolatek boi się zostać skrytykowanym za błędy, których nie da się uniknąć w czasie nauki. Nauka języka obcego wymaga ćwiczenia komunikacji, często wyrażania opinii na forum grupy. Jest to jest niezwykle stresujące, szczególnie dla młodego człowieka. Uczeń boi się zostać wyśmianym za błędy językowe jakie popełni lub często zabawnie brzmiące błędy fonetyczne. Część ludzi potrafi zachować dystans do siebie, ich pewność siebie ochroni ich przed przekonaniem, że nie mają zdolności językowych. Osoby te rozumieją, że popełnianie błędów jest naturalnym zjawiskiem w długotrwałym procesie zdobywania nowych umiejętności. Nie zrażą się, nawet gdy ktoś zaśmieje się z ich błędu w czasie ich wypowiedzi. Są jednak osoby, którym brakuje wystarczającej pewności siebie, aby nabrać dystansu do samego siebie. W takich przypadkach uczniowi towarzyszy dyskomfort, a nawet niepokój w czasie uczenia się języka obcego. Negatywne emocje narastają, tworząc przekonanie, że niektórym nauka języka obcego przychodzi łatwiej a innym trudniej. To prowadzi do utrwalenia się przekonań, które umocnione, zaczynają być postrzegane jako fakt. Uczniowie ci, zamykają się na zdobywanie nowych umiejętności językowych, nie wierzą w efektywność wykorzystania strategii uczenia się. Po prostu zaczynają wierzyć w to, że nie mają talentu do uczenia się języka obcego.
Dlatego też bardzo ważna jest rola nauczyciela w uwzględnieniu psychologicznego aspektu w nauczaniu języka obcego. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie pozytywnych emocji wśród uczniów. Nie do przecenienia jest tu praca nauczyciela nad zapewnieniem atmosfery w grupie dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa, tolerancji, dystansu do samego siebie. Zapewnienia, że na wszystko mamy wpływ, a poziom zaawansowania językowego zależy od wkładu pracy a nie od szczęścia lub talentu. Bardzo istotne jest tu dbanie o podtrzymywanie motywacji uczniów, skupiając się na ich sukcesach zapewniając ich, że mają ogromny wpływ na rozwijanie swoich umiejętności. Warto zwrócić tu uwagę na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania. Angażujące metody uczenia się mają ogromny wpływ na czerpanie przyjemności z nauki a co za tym idzie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego.
Nauczyciel może rozwijać wiarę uczniów w swoje możliwości zachęcając ich do planowania swojego rozwoju językowego. Warto zwrócić uwagę na role technik dokonywania samooceny, znaczenie wyznaczania sobie celów oraz wspierania autonomii ucznia. Należy również pamiętać o podkreślaniu zaangażowania ucznia, docenieniu wkładu pracy i byciu empatycznym podczas reagowania na błędy uczniów.
Uczenie się języka obcego jest skomplikowanym, wymagającym zajęciem przynoszącym jednak dużo satysfakcji zarówno nauczycielowi jak i osobie uczącej się. Wymaga ono zrozumienia natury ludzkiej i przede wszystkim pozytywnego nastawienia. To ciągłe rozwijanie umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie interakcji w języku obcym. Bardzo ważne jest tu zachowanie dystansu do niepowodzeń i wypracowania sposobu umożliwiającego utrzymanie motywacji do ćwiczenia nowych umiejętności. Najważniejsze jest jednak, aby uświadomić sobie, że nie jest tak, że jedna osoba, w przeciwieństwie do innej ma wyjątkowy talent do nauki języków. Wszystko jest kwestią pracy, zaangażowania i pozytywnego nastawienia. Najłatwiej przychodzi nam nauka czegoś, co nas interesuje, z czym mamy pozytywne skojarzenia. Rodzimy się z podobnymi możliwościami do rozwijania różnych umiejętności. Jednak to, co czasami staje nam na przeszkodzie do sukcesu to złe doświadczenia, negatywne nastawienie, z góry skazywanie jakiegoś przedsięwzięcia na niepowodzenie. Rodzimy się z różnymi możliwościami, tempem pracy, zainteresowaniami. Jednak możliwość osiągnięcia sukcesu w zdobyciu umiejętności posługiwania się językiem obcym jest taka sama dla wszystkich, w końcu nabywanie umiejętności mówienia jest elementem natury ludzkiej każdego człowieka przychodzącego na świat. Wszystko zależy jedynie od pozytywnego nastawienia.

Bibliografia:
„Exploring Psychology in Language Learning and Teaching”, Marion Williams, Sarah Mercer, Stephen Ryan, Oxford
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.