AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Pasternak, 2020-05-22
Lubań

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko - mgr Iwona Pasternak
Pełniona funkcja - nauczyciel
Szkoła – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu
Okres trwania Stażu – 2lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.
Podstawa prawna normująca uzyskanie stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela(Dz.U. 2018r. poz.967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2017r.poz.1575)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018r. poz.1574)Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego
– zadania organizacyjne.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin
Sposoby dokumentowania
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
• analiza aktów prawnych
w zakresie awansu zawodowego
• opracowanie
i złożenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2019r.
- wniosek
- plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentacji
na bieżąco w okresie trwania stażu
-scenariusze, konspekty

3. Sporządzanie sprawozdań
z realizacji planu rozwoju zawodowego • gromadzenie dokumentacji
na koniec każdego roku szkolnego przez okres trwania stażu
- sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• opis i analiza dokonań
• sformułowanie wniosków
czerwiec 2022r.
- sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu

5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• sformułowanie
i złożenie wniosku
o postępowanie kwalifikacyjne
czerwiec 2022r.
- poprawnie sformułowany wniosek
§8 ust. 3 pkt 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Wykorzystanie metod aktywizujących
w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi • wykorzystanie na zajęciach rewalidacyjnych takich metod jak:
• Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Elementy Metody Dobrego Startu
• Arteterapia
• Muzykoterapia
• Pedagogika zabawy
• Elementy Metody M.CH. Knillów
• Elementy Metody P.Dennisona-kinezjologia edukacyjna
• Metoda malowania 10 palcami okres stażu - scenariusze zajęć
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych • wykorzystanie podczas zajęć odtwarzacza DVD okres stażu - dokumentacja własna,
- dokumentacja szkolna, klasowa,
- sprawozdania
3. Wykorzystanie
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi urządzeń informatycznych • Wykorzystanie w pracy
z dziećmi laptopa, tabletu, smartfona okres stażu - dokumentacja własna,
- dokumentacja szkolna, klasowa,
- sprawozdania
4. Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy
i Internetem jako źródłem informacji • wykorzystanie znajomości obsługi komputera
w opracowywaniu dokumentacji szkolnej
• dokumentowanie przebiegu stażu
• przygotowywanie materiałów dydaktycznych
• wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• opublikowanie
w Internecie planu rozwoju zawodowego
okres stażu - adresy stron www, kopia publikacji
- dokumentacja własna,
-dokumentacja szkolna, klasowa,
- sprawozdania


§8 ust. 3 pkt 2 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania
1. Dzielenie się
z innymi nauczycielami wiedzą • konsultacje z innymi specjalistami, wymiana doświadczeń i uwag wrzesień
październik 2019r. - publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych portalu oświatowego
2. Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli „Bawimy się wesoło”
- Metoda aktywizująca
z elementami Klanzy
i ćwiczeniami Weroniki Sherborne rok szkolny 2021/2022 - scenariusze, notatki
3. Dzielenie się swoimi zasobami
z innymi specjalistami • udostępnianie ciekawych pomysłów, kart pracy dla nauczycieli pracujących
z dziećmi niepełnosprawnymi
okres stażu - scenariusze zajęć, karty pracy


§ 8 ust. 3 pkt 3 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Podjęcie współpracy
z instytucjami działającymi
w najbliższym środowisku • współpraca z Przetwórstwem Warzywno - owocowym
z Miłkowa, udział
w Programie dla szkół „ Owoce, warzywa i mleko
w szkole” okres stażu - zdjęcia, podziękowania, sprawozdanie
2. Opracowanie własnych programów rewalidacyjnych
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi • opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych przeznaczonych do pracy
z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością we wrześniu każdego roku szkolnego - dokumentacja szkolna
3. Aktywny udział
w pracach zespołów specjalistów oraz współpraca
z wychowawcami poszczególnych grup • uczestnictwo w pracach zespołów specjalistów, wymiana doświadczeń
i spostrzeżeń dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wspólne opracowanie niezbędnej dokumentacji specjalistycznej oraz dokonywanie ich oceny
( Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna, Program Profilaktyczno - Wychowawczy) spotkania zespołów
w każdym roku szkolnym - harmonogram spotkań zespołów, potwierdzenie Dyrektora, dokumentacja
4. Opracowanie
i przeprowadzenie uroczystości zgodnie
z kalendarzem imprez – Dzień Chłopaka • zorganizowanie szkolnej poczty przy współpracy Samorządu Uczniowskiego okres stażu - zdjęcia
z uroczystości, sprawozdanie
5. Opracowanie
i przeprowadzenie uroczystości zgodnie
z kalendarzem imprez – zabawa karnawałowa • zorganizowanie
i przeprowadzenie zabawy integracyjnej dla całej społeczności szkolnej okres stażu - zdjęcia, sprawozdanie
6. Opracowanie
i przeprowadzenie uroczystości zgodnie
z kalendarzem imprez – święta majowe • zorganizowanie
i przeprowadzenie apelu dla całej społeczności szkolnej okres stażu - zdjęcia, sprawozdanie
7. Upamiętnianie Działalności Ośrodka • wywoływanie zdjęć
z uroczystości i imprez szkolnych do Kroniki okres stażu - zdjęcia


§8 ust 3 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
L.p. Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Stworzenie autorskiego programu szkolnego pt. „Uczeń na medal” • opracowanie i wdrożenie szkolnego programu
pt. ”Uczeń na medal” propagującego kulturę osobistą, pomoc, koleżeńskość i empatię wśród uczniów rok szkolny 2020/2021 - scenariusze, notatki, zdjęcia, sprawozdanie


§8 ust. 3 pkt 4b wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
L.p. Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pełnienie funkcji koordynatora prac zespołu opracowującego Roczny Plan Pracy Ośrodka
w zakresie „ Pokaż, a zapamiętam Pozwól wziąć udział,
a zrozumiem…” • udział w pracach zespołu
• wyszukiwanie nowych pomysłów dotyczących rozwijania pasji wśród uczniów okres stażu - notatki, Roczny Plan Pracy, sprawozdanie
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.