Katalog

Emilia Pawlina-Łachacz, 2020-05-22
Olsztyn

Biologia, Sprawdziany i testy

Praca klasowa z Biologii dla klasy 5

- n +

Test jednokrotnego wyboru:
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:

1.Odżywianie się , oddychanie, wydalanie i rozmnażanie się to
a)Czynności życiowe organizmu
b)Czynności życiowe tylko niektórych organizmów
c)To nie są czynności życiowe

2.W procesie fotosyntezy liście rośliny pochłaniają:
a)Światło słoneczne
b)Cukier i tlen
c)Wodę i sole mineralne

3.W procesie fotosyntezy korzenie rośliny rośliny pochłaniają:
a)Światło słoneczne
b)Wodę i sole mineralne
c)Żadne z wymienionych

5.Plemnik i komórka jajowa to komórki (jakie).............. czy służą do rozrodu. Wykorzystywane są te komórki w rozmnażaniu........................................(jakim?)

8.Odżywianie się to:
a)Dostarczenie związków organicznych do komórek
b)Niedostarczenie związków organicznych do komórek
c)Dostarczenie zwz. Nieorganicznych do komórek

9.W wyniku oddychania uwalniana jest....................................niezbędna do życia.

10.Oddychanie beztlenowe to:
a)Fermentacja
b)Oddychanie tlenowe

11.Czy w rozmnażaniu bezpłciowym są komórki rozrodcze TAK/NIE

12.Czy w rozmnażaniu płciowym są komórki rozrodcze TAK/NIE
ZASTANÓW SIĘ CZY BAKTERIE SĄ DOBRE CZY ZŁE, JAKĄ PEŁNIĄ ROLĘ
...........................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.