AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Urbańska, 2020-05-22
Żychlin

Historia, Projekty edukacyjne

Innowacja pedagogiczna ,,Historia jest przyszłością"

- n +

,,Historia jest przyszłością”


INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodycznaMałgorzata UrbańskaNazwa szkoły: Zespół Szkół w Żychlinie
Autor: Małgorzata Urbańska
Temat: ,,Historia jest przyszłością”
Przedmiot: Historia
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 16.09.2019r.
Data zakończenia: 26.06.2020r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy I a LO o profilu humanistycznym.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych - jako element godziny lekcyjnej oraz na zajęciach dodatkowych - w miarę potrzeb.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei patriotycznych i obywatelskich.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poszerzenia zainteresowań historycznych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja ,,Historia jest przyszłością” jest moją odpowiedzią na zainteresowania uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że uczniom, z powodu realizacji podstawy programowej, najbardziej brakuje czasu na pogłębienie ich własnych zainteresowań związanych z historią.
Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba pogłębienia własnych zainteresowań historycznych uczniów i tym samym udowodnienie, że historia, to nie nudny przedmiot szkolny, ale możliwość rozwinięcia swoich pasji, które wiążą się z ich przyszłością.Opis innowacji:
I. Wstęp
Innowacja została stworzona w związku z powstaniem klasy o profilu humanistycznym, gdzie jednym z przedmiotów rozszerzonych jest historia. Innowacja jest odpowiedzią na zainteresowanie uczniów tym przedmiotem.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I a LO
o profilu humanistycznym.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
wykorzystanie różnych metod i form pracy oraz zróżnicowanych źródeł historycznych
zapoznanie z różnymi możliwościami poszukiwania informacji na temat historii wdrożenie pracy metodą odwróconej lekcji

III. Cele innowacji
Cel główny:
Rozwinięcie wśród uczniów pasji historycznych.
Cele szczegółowe:
poszerzenie wiedzy historycznej
umocnienie postaw patriotycznych i obywatelskich
swobodne posługiwanie się różnymi źródłami historycznymi
nabycie umiejętność posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi
zachęcanie do rozwijania zainteresowań historycznych


IV. Metody i formy
burza mózgów (przedstawienie propozycji tematów
i zaplanowanie działań)
gromadzenie i analiza informacji z różnych źródeł
wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych
prezentacje multimedialne
praca z tekstem źródłowym
spotkania ze świadkami historii
żywe lekcje historii
lekcje muzealne
wycieczki śladami historii
udział w akcji pisania kartek do powstańców warszawskich
użycie metody odwróconej lekcji
tworzenie quizów historycznych

V. Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny dzięki wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania.
Mają możliwość poszerzenia swoich zainteresowań
i rozwinięcia pasji historycznych.
Uczą się kreatywności i samodzielności w poszukiwaniu różnych źródeł informacji.
Nauczyciel:
Wykorzystuje różne,aktywizujące metody i formy nauczania.
Jest kreatywny i rozwija swoje umiejętności pedagogiczne.
Podnosi poziom i efektywność nauczania historii.

VI. Tematyka
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki zajęć historii I klasy LO (zakres rozszerzony), uzupełniają ją, poszerzają.
Tematyka i formy zajęć:
1. Historia mojego regionu.
2. Moja ,,Mała Ojczyzna” i jej znaczenie.
3. Wybitne postaci mojego regionu.
4. Moja ulubiona postać historyczna.
5. Wynalazki, które zmieniły dzieje ludzkości.
6. Największe osiągnięcia starożytności.
7. Najwybitniejsze postaci starożytności.
8. Największe osiągnięcia średniowiecza.
9. Najwybitniejsze postaci średniowiecza.
10. Obchody rocznic historycznych.
11. Cechy współczesnego patrioty.
12. Udział w konkursach historycznych.
13. Zorganizowanie wycieczek w celu poszerzenia zainteresowań historycznych.
14. Udział w lekcjach muzealnych.
15. Udział w żywych lekcjach historii.
16. Opracowanie prezentacji o tematyce historycznej.
17. Zorganizowanie quizu historycznego.
18. Udział uczniów w ,,odwróconych lekcjach”.
19. Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych.
20. Wyszukiwanie różnych ciekawostek historycznych przy pomocy współczesnych technologii informacyjnych.

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
ankietę dotyczącą tematyki i metod prowadzenia zajęć,
rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.
Analiza wyników ankiety oraz przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane
w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów:
Rozwój zainteresowań historycznych.
Pobudzenie kreatywności.
Zaangażowanie młodzieży.
Wpływ na pracę szkoły:
Poprawa jakości pracy szkoły.
Podniesienie wyników edukacyjnych uczniów.
Indywidualizacja nauczania.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z rozwijania zainteresowań historycznych.

Bibliografia:
E. Brudnik, A. Moszczyńskia, B. Owczarska „ Przewodnik po metodach aktywizujących. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie".
Praca pod red. A. Zieleckiego „Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii”.
Nowa Era ,,Innowacja pedagogiczna w szkole”
R.Zimny ,,Żychlin i I wojna światowa”
J.Józefacki ,,Żychlin.Zarys dziejów do 1918 roku”
P.Stasiak ,,Monografia o Żychlinie. Dzieje miasta i gminy”
J.Choińska-Mika,W.Langauer,M.Tymowski,K.Zielińska ,,Historia.Podręcznik dla liceum i technikum.Zakres rozszerzony”
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.