Katalog

Agata Wąsikowska, 2020-05-22
Włocławek

Język angielski, Bazy danych

Porównanie zastosowania czasów gramatycznych Past Simple i Present Perfect

- n +

PAST SIMPLE:

1. czas dokonany (czynność została zakończona)

He was in London last year.
On był w Londynie w zeszłym roku.

Anna wrote an essay.
Anna napisała wypracowanie.

2. wiemy, kiedy dokładnie czynność miała miejsce
(charakterystyczne słówka):


- yesterday (wczoraj)
- 3 days ago (3 dni temu)
- last week (w zeszłym tygodniu)
- at + godzina (np. at 7 o’clock)
- in + miesiąc / rok / pora roku (np. in February, in 1659, in summer)
- on + dzień tygodnia / data (np. on Saturday, on 7th May)


PRESENT PERFECT:

1. (porównaj z pkt. 1 Past Simple) coś zaczęło się dziać w przeszłości i trwa do teraz

He has been in London for 3 days.
On jest w Londynie od trzech dni.

Anna has written an essay since Saturday.
Anna pisze wypracowanie od soboty.

2. (porównaj z pkt. 2 Past Simple) nie wiemy, kiedy czynność dokładnie miała miejsce, możemy podać jedynie przybliżony czas
(charakterystyczne słówka):


- already (już) – używane w zdaniach (+)
I have already washed the dishes.
Ja już umyłem naczynia.

- just (dopiero co) – używane w zdaniach (+),
She is tired because she has Just finished work.
Ona jest zmęczona, bo dopier co skończyła pracę.

- yet (jeszcze) – używane w zdaniach (-)
Mark hasn’t done his homework yet.
Mark nie zrobił swojej pracy domowej jeszcze.

- yet (już) – używane w zdaniach (?)
Have you watched „James Bond” yet?
Czy ty już oglądałes “Jamesa Bonda”?

- recently (ostatnio) – używane w zdaniach (+), (-) i (?)
I have met Anna recently.
Spotkałem Annę ostatnio.

3. mówimy, jak długo trwa dana czynność
(charakterystyczne słówka):


- since (od jakiegoś momentu w czasie)
They haven’t met since last winter.
Oni nie spotkali się od zeszłej zimy.

- for (przez jakiś odcinek czasu)
I have live here for 10 years.
Ja mieszkam tu od 10 lat.

4. mówimy o życiowych doświadczeniach
(charakterystyczne słówka):


- ever (kiedykolwiek) – używane w pytaniach
Have you ever climbed a mountains?
Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na górę?

- never (nigdy) – używane w zdaniach (+)
I have never visited Africa.
Ja nigdy nie odwiedziłem Afryki.

5. coś stało się w przeszłości, a skutki tego widać teraz

Mary has cut her hair.
Mary obcięła włosy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.