AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Wysocka, 2020-05-22
Tychy

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z matematyki

- n +

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. § 8.3.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się .
• stosowanie nowoczesnych metod pracy

• diagnozowanie możliwości ucznia: opracowanie tzw. testu na wejście dla klas pierwszych diagnozujących podstawowe umiejętności


• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

• przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem programu GeoGebra


• korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej


• pozyskiwanie i wykorzystanie informacji potrzebnych do pracy nauczyciela poprzez internetowe serwisy oświatowe (www.cke.edu.pl, www.profesor.pl itp.)

• opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera

• pisanie prac klasowych, testów z wykorzystaniem komputera


2. § 8.3.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

• udostępnienie do wykorzystania apletów mających na celu wspomaganie procesu nauczania matematyki z użyciem programu GeoGebra


• aktywny udział w pracach Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego, realizacja zadań wynikających z planu pracy zespołu przedmiotowego


• ewaluacja wyników egzaminu maturalnego, wnioski do dalszej pracy
• udostępnianie innym nauczycielom zgromadzonej materialnej bazy warsztatu pracy


• opublikowanie planu rozwoju zawodowego


• przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

3. § 8.3.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• kurs GeoGebra dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

• uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań: współpraca z rodzicami, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

• współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadku problemów ucznia oraz podejmowanie działań naprawczych

• wspomaganie ucznia zdolnego (opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych) oraz mającego trudności w nauce

• włączanie do tematyki lekcji wychowawczych problematyki uzależnień, kształtowanie postaw obywatelskich, pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru: wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych

• coroczna aktualizacja planu nauczania z matematyki


• zaangażowanie w Dni Otwarte

• zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym

• praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole

4. § 8.3.4a)
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


• poszerzenie działań dydaktycznych poprzez stworzenie i wprowadzenie apletów mających na celu wspomaganie procesu nauczania matematyki (budowanie dynamicznych modeli matematycznych w programie interaktywnym GeoGebra, które pozwalają uczniom odkrywać zależności, stawiać i weryfikować hipotezy)

5. § 8.3.4 b)
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

• wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej: odbycie szkolenia na egzaminatora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.