Katalog

Joanna Okuń, 2020-05-21
Piaski

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej

- n +

Praca dydaktyczno- wychowawcza w klasie drugiej i trzeciej odbywała się w klasach łączonych. Prowadzona była zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, oraz celami zawartymi w planie pracy wychowawczej.
Praca dydaktyczno- wychowawcza w klasie pierwszej obejmowała realizację treści zawartych w programie „Tropiciele”, autorstwa: Jolanty Brzózki, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Anny Jasiochy, Wiesławy Went, wydawnictwa WSiP. Dzieci korzystały z zestawu książek „Tropiciele” wydawnictwa WSiP oraz z podręcznika „Nasza szkoła” wydanego przez MEN. Wszyscy uczniowie otrzymali w tym roku darmowy zestaw podręczników do klasy drugiej. Rodzice na początku roku szkolnego podpisali umowę na podstawie której zobowiązali się od oddania wszystkich części „Naszej szkoły” po zakończeniu roku szkolnego.
W klasie trzeciej praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w programie „Nasza Klasa. Program edukacji wczesnoszkolnej” autorstwa Czesława Cyrańskiego i Ewy Misiorskiej- wyd. MAC Edukacja.
W pierwszym semestrze tego roku szkolnego był realizowany wspólny dla obu klas program wychowawczy, który obejmował następujące działy: integrację zespołu klasowego, higienę osobistą, zdrowe odżywianie, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. Praca w obu zespołach miała na uwadze również troskę o dobre wyniki w nauce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były nie tylko w klasie, ale również organizowane były wyjścia do ogrodu szkolnego w celu obserwacji najbliższego środowiska.
Dzieci brały udział w uroczystościach szkolnych i klasowych min.: w ”Dniu Chłopaka”, w „Akcji Sprzątanie Świata”, „Mikołajkach”, „Spotkaniu opłatkowym.” Uczestniczyli również w spotkaniach z ciekawymi ludźmi min z: wędkarzem, pszczelarzem, listonoszem, sołtyską, funkcjonariuszką policji, pielęgniarką szkolną, muzykami z Filharmonii Lubelskiej. Uczestniczyli w dwóch spotkaniach integracyjnych z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kozicach Dolnych. Ponadto obejrzeli przedstawienia: „Calineczka”, „Piękna i Bestia”, „Podróż do krainy zagadek”, „Królowa Śniegu”, Spotkali się z Clownem Waldusiem, który przygotował spotkanie pod nazwą „Zdrowe odżywianie się”. Wraz z wychowawczynią odwiedzili pobliskie groby żołnierzy, poległych za wolność ojczyzny. Wzięli udział we wszystkich akademiach szkolnych zgodnie z kalendarzem szkolnym min. z okazji Ślubowania Pierwszoklasistów, Dnia Edukacji Narodowej, ogólnopolskim quizie wiedzy o Polsce zorganizowanym z okazji 11-go listopada oraz Szkolnym Dniu Babci i Dziadka. Po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc. Tuż przed Bożym Narodzeniem wspólnie z zaproszonymi babciami i dziadkami wykonali ozdoby choinkowe i razem ubrali choinkę. Było to również spotkanie podczas którego wnukowie wspólnie z dziadkami i babciami wspólnie śpiewali kolędy, a goście w swoich opowieściach wspominali święta ze swojego dzieciństwa.
Obie klasy aktywnie uczestniczyły we wszystkich akcjach realizowanych na terenie szkoły tj. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zbiórce darów dla psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie. Uczniowie aktywnie zbierali również plastikowe nakrętki oraz plastikowe butelki, które regularnie przekazywane są dla niepełnosprawnego brata naszego ucznia. Dzieci wzięły także udział w trzech wyjazdach do: Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, Zespołu Szkół w Trawnikach na spotkanie z uczniami kształcącymi się w zawodzie fryzjera, mechanika samochodowego, kosmetyczki i ciastkarza. Uczestniczyli również w wycieczce do Warszawy oraz do Fabryki Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie.
Wśród uczniów prowadzone były działania mające na celu promowanie czytelnictwa. W tym celu we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowano lekcję biblioteczną podczas której uczniowie zapoznali się z biblioteką i jej księgozbiorem. W trakcie spotkania dzieci zapoznały się z regulaminem biblioteki oraz z ogólnymi zasadami wypożyczania książek. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i poprawne zachowanie się w bibliotece- czytelni. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Uczniowie dwukrotnie uczestniczyli również w zorganizowanych spotkaniach w MBP w Piaskach filia w Woli Piaseckiej. Podczas spotkań tworzyli prace plastyczne a także słuchali baśni czytanych przez wychowawczynię i panią bibliotekarkę. Każda wizyta w bibliotece podsumowywana była wypożyczaniem książek.
W obydwu klasach uczniowie są spokojni, grzeczni i kulturalni. Problemy wychowawcze sprawia uczeń klasy drugiej, XXX YYY. Chłopiec stale popada w konflikty z rówieśnikami. Zaczepia inne dzieci i często robi im krzywdę. Jeśli ktoś zrobi mu przykrość to sam automatycznie wymierza sprawiedliwość. Nie obawiając się konsekwencji swojego zachowania, krzywdę innym dzieciom robi również w obecności nauczyciela. Nie potrafi dostosować się do reguł panujących w szkole i w grupie rówieśniczej.
Kilka razy w tym semestrze wpływały skargi od innych rodziców na zachowanie chłopca. Państwo XXX YYY nie przyjmują informacji o dziecku. Ich zdaniem inne dzieci prowokują XXX. Rodzice Chłopca mają roszczeniowy i atakujący stosunek do szkoły i nauczycieli. Trudno nawiązać z nimi budującą współpracę.
W klasie drugiej wzorem do naśladowania pod względem zachowania są PPP BBBB KKKK PPPP. Uczniami wyróżniającymi się w nauce są: MMM KKKK PPP OOO. Wskazani uczniowie tekst czytają płynnie i ze zrozumieniem, mają bogatą wiedzę o otaczającym świecie. Wykonują sprawnie działania matematyczne. Pracują w bardzo szybkim tempie
Najmniej godzin opuścił KKK OOO (8), a frekwencja klasy za pierwszy semestr wyniosła 95%.
Współpraca z rodzicami układała się zadowalająco. Rodzice regularnie przychodzili na zebrania. Kontaktowali się również indywidualnie z wychowawczynią. Dzięki współpracy z rodzicami udało się zorganizować upominki dla chłopców z okazji Dnia Chłopaka, zorganizować akcję Śniadanie Daje Moc, a także Mikołajki szkolne.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.