AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Dziadkowiec, 2019-08-22
Racibórz

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

Grażyna Dziadkowiec
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szonowicach
Nauczany przedmiot: język polski


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu - mgr Maria Kapłanek


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2016 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2019 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Przewidywane efekty: Organizacja pracy i zapoznanie z zasadami pracy w okresie stażu
Termin realizacji: wrzesień 2016
Forma dokumentowania: kontrakt
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Przewidywane efekty:
- wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne jego wartości
Termin realizacji: wrzesień 2016
Forma dokumentowania: Program nauczania
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego,
- opracowanie planów pracy z języka polskiego
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- aktywne uczestnictwo w WDN
- ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych
- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych;
Termin realizacji: okres stażu
Forma dokumentowania:
- Przedmiotowy system oceniania
plany pracy;
- konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,
analiza wyników sprawdzianu kl. 3 gimnazjum,
podsumowanie,
badania wyników nauczania;
protokoły,
- biblioteka warsztatu pracy
- protokoły
- zaświadczenia
- scenariusze
3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Forma dokumentowania: potwierdzenie
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych;
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych
- Kultywacja szkolnych tradycji. Umiejętność organizacji i współpracy.
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: scenariusze uroczystości
2. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: notatki
3. Kontakty z pedagogiem szkolnym
- Efektywniejsza praca z poszczególnymi uczniami
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: notatki
4. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
- Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu języka polskiego
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: potwierdzenia, ewaluacja
5. Praca z uczniem z trudnościami w nauce
- Zadowalające wyniki w nauce uczniów z trudnościami
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: dziennik zajęć, ewaluacja – porównanie ocen
6. Praca z uczniem zdolnym
- Wysokie oceny z jęz. polskiego; udział uczniów w konkursach
Termin realizacji: okres stażu
Forma dokumentowania: dziennik zajęć, ewaluacja – wyniki w konkursach

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
- Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i
komunikacyjnej
- Zastosowanie nowych rozwiązań w pracy
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: zaświadczenia
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: konspekty lekcji

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: notatki, zestawienie lektur
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- udział w wycieczkach szkolnych w charakterze opiekuna / kierownika wycieczki
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: Karta wycieczki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: notatki
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: oświadczenie
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
Termin realizacji: okres stażu
Formy dokumentowania: notatki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.