AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Dziadkowiec, 2019-08-22
Racibórz

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

Grażyna Dziadkowiec
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szonowicach
Nauczany przedmiot: język polski
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu - mgr Maria Kapłanek


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2016 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2019 r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data zatwierdzenia planu do realizacji:§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do
wykonania Przewidywane efekty Termin realizacji Forma dokumentowania
1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu Organizacja pracy i zapoznanie z zasadami
pracy w okresie stażu wrzesień 2016 kontrakt
2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej - wybór programu nauczania w oparciu
o jego merytoryczne jego wartości,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego,
- opracowanie planów pracy z języka polskiego
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;


- aktywne uczestnictwo w WDN
- ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych

- opracowywanie scenariuszy apeli
i akademii szkolnych;
wrzesień 20016

okres stażu


okres stażu


okres stażuokres stażuwg
harmonogramu imprez Program nauczania

Przedmiotowy system oceniania
plany pracy;

konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,
analiza wyników sprawdzianu kl. 3 gimnazjum,
podsumowanie,
badania wyników nauczania;
protokoły,

biblioteka warsztatu pracy


protokoły
protokoły, zaświadczenia

scenariusze
3. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie planu rozwoju zawodowego okres stażu potwierdzenie
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych; okres stażu dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do
wykonania
Przewidywane efekty
Termin realizacji Forma dokumentowania
1. Przygotowanie
uroczystości szkolnych Kultywacja szkolnych tradycji. Umiejętność
organizacji i współpracy. okres stażu scenariusze uroczystości
2. Zapoznanie się z potrzebami,
problemami i zagrożeniami
charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów
społecznych i cywilizacyjnych Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole okres stażu Notatki


3. Kontakty z pedagogiem szkolnym Efektywniejsza praca z poszczególnymi uczniami

okres stażu (co najmniej 2 razy w miesiącu) Notatki


4. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy
uczniów z zakresu języka polskiego

okres stażu potwierdzenia, ewaluacja

5. Praca z uczniem z trudnościami w nauce Zadowalające wyniki w nauce uczniów z trudnościami okres stażu dziennik zajęć, ewaluacja – porównanie ocen
6. Praca z uczniem zdolnym Wysokie oceny z jęz. polskiego; udział uczniów w konkursach okres stażu dziennik zajęć, ewaluacja – wyniki w konkursach


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do
wykonania
Przewidywane efekty
Termin realizacji Forma dokumentowania
1. Publikowanie własnych prac dotyczących
rozwoju zawodowego Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie WWW okres stażu Plan rozwoju zawodowego
2. Udział w szkoleniach z zakresu
wykorzystywania
technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej Zastosowanie nowych rozwiązań w pracy okres stażu Zaświadczenia

3. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych. - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu okres stażu konspekt lekcji§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do
wykonania
Przewidywane efekty
Termin realizacji Forma dokumentowania
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
okres stażu notatki, zestawienie lektur
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych - udział w wycieczkach szkolnych w charakterze opiekuna / kierownika wycieczki okres stażu karta wycieczki§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do
wykonania
Przewidywane efekty
Termin realizacji Forma dokumentowania
1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej okres stażu Notatki2. Analiza przepisów prawa
oświatowego. Znajomość aktów prawa oświatowego okres stażu Oświadczenie
3. Udział w konstruowaniu
i modyfikowaniu
dokumentów szkolnych Tworzenie planów pracy, przedmiotowych zasad oceniania i innych dokumentów nauczania okres stażu Notatki
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.