Katalog

VIOLETTA GŁUSZKOWSKA, 2019-07-23
Tczew

Pedagogika, Artykuły

Słów kilka o dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

- n +


Słów kilka o dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu
Moim marzeniem jest stworzyć taka szkołę,w której uczniowie nie przeżywają porażek.G. Dryden, I. Vos, Rewolucja w uczeniu
Uczniowie z dysleksją to uczniowie o prawidłowym rozwoju intelektualnym mający kłopoty z poprawnym pisaniem i czytaniem. Potrzebują oni wsparcia, cierpliwości, czasu i ciekawych form pracy. Przezwyciężenie trudności o charakterze dyslektycznym nie jest wcale dla nich zadaniem łatwym. Uczestnictwo we właściwie prowadzonych zajęciach terapii pedagogicznej może w dużej mierze przyczynić się dousunięcia istniejących defektów. Na terapeucie spoczywa obowiązek pracy nad fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi. Praca z dzieckiem dyslektycznym wymaga synchronizacji pracy innych nauczycieli i rodziców.Z moich obserwacji wynika, że dysleksja typu wzrokowego i dysleksja typu słuchowego jest zaburzeniem najczęściej diagnozowanym u dzieci. Uczniowie, zktórymi pracuję na co dzień, często borykają się z dysfunkcjami percepcji i pamięci wzrokowej i pamięci słuchowej dźwięków mowy. Pierwszy rodzaj dysleksji-dysleksja typu wzrokowego jest powiązana z zakłóceniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej, natomiast drugi rodzaj dysleksji -dysleksja typu słuchowego łączy się z zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej, współwystępującej z zaburzeniami funkcji językowych takich, jak: wada wymowy i błędy artykulacyjne1.Dysleksja nie jest przeszkodą, lecz pretekstem do wytrwalszej pracy. Uczeń z dysleksją ma swoje abecadło, które chciałabym tutaj przytoczyć. Autorami ,,Abecadła ucznia z dysleksją” są M. Rożyńska i D. Rożyński2.,, A-Akceptuj mnie takiego, jaki jestem, także moją inność.B-Błędy ortograficzne są moją udręką.uciążliwym i nudnym zajęciem.11M. Bogdanowicz, O dysleksji,czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu-odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Popularnonaukowe ,,LINEA’’, Lublin 1994, s. 53.2M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska, Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców.Wydawnictwo Operon, Gdynia 2011, s. 250-251.
C-Cierpliwość potrzebna jest wszystkim –mnie, rodzicom i nauczycielom.D-Dysleksja to wielki ciężar! Całe życie będę go dźwigać.E-Emocje uniemożliwiają mi prezentowanie wiedzy i umiejętności.F-Frustrację przezwyciężam relaksacją.G-Gdybym miał wybór , wybrałbym życie bez dysleksji!H-Humor jest potrzebny, żeby łatwiej żyć z dysleksjąI-Istotne jest rozwijanie zainteresowań.J-Jestem w stanie rozpoznać swój styl uczenia się.K-Koszmarem jest dla mnie głośne czytanie.L-Lubię uczyć się wielozmysłowo.Ł-Łatwiej przychodzi mi mówienie niż pisanie.M-Myślenie pozytywne ułatwia pokonywanie trudności.N-Nie oczekuję od innych gotowych rozwiązań i podpowiedzi.O-Oceniajcie, proszę , mój wysiłek i wkład pracy.P-Potrzebuję więcej czasu na pisanie i czytanie.Q-..............R-Relaks pomaga mi w nauce.S-Sukcesy = większa motywacja i wiara w siebie.T-Tran pomaga osobom z dysleksją. Łykam codziennie kapsułki z tranem.U-Uczę się zwykle dłużej niż inni, bardzo mnie to wyczerpuje.V-.............W-Woda to dobry napój podczas uczenia się.X-..............
Y-,,Yyyyyyy...” potrzebuję chwili na zastanowienie, by odpowiedzieć na pytanie.Z-Zdobywam wiedzę, jak przezwyciężyć dysleksję.”Umiejętność czytania i pisania jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole, w sklepie, w restauracji, na dworcu, w urzędzie. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Prawidłowo zorganizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pozwalają na kompensację dysfunkcji, korygowanie i usprawnianie zaburzeń. Przezwyciężanie trudności wiąże się z wysiłkiem, który może przynieść dziecku sukces, jeśli tylko spotka się z jednostkowym indywidualnym podejściem do jego potrzeb edukacyjnych i społecznych. Uważam, że dobrze dobrane zadania terapeutyczne potrafią wystarczająco zmotywować do nauki i zachęcić dziecko do pracy nad sobą. Stworzony przeze mnie program stanowi ciekawą ofertę dla ucznia z dysleksją w szkole podstawowej. Zawiera on elementy arteterapii, które mogą mu pomóc w rozwinięciu jego osobowości i uwolnieniu od negatywnych emocji. Moim zdaniem zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są atrakcyjne, gdy pozwalają na różne sposoby wyrażenia siebie za pośrednictwem muzyki, plastyki, tańca.Według H. Spionek jedną z przyczyn trudności w nauce czytania i pisania jest brak powiązania techniki czytania z zagadnieniami lingwistycznymi, artystycznymi, dramatycznymi, konstrukcyjnymi i innymi, wskutek czego czytanie staje się odosobnionym uciążliwym i nudnym zajęciem.3Jestem pewna, że zaproponowana przeze mnie terapia przez sztukę pozytywnie wpłynie na odbiór prowadzonych zajęć. Dodatkowym ich atutem będzie przyjaznaatmosfera oraz praca w zespole, która pozwali dzieciom odzyskać wiarę w siebie.
Bibliografia:Bogdanowicz M, Kisiel B., Przasnyska M, Metoda Weroniki Sherborne w terapii iwspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa1992.Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, wyd. Harmonia, Gdańsk 2004.Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu –odpowiedzi na pytania rodziców, wydawnictwo ,,LINEA”, Lublin 1994.Bogdanowicz M. , Adrianek A. (2004). Uczeń z dysleksją w szkole, poradnik nie tylko dlapolonistów, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2004.Bogdanowicz M. , Adrianek A. , Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, poradnik nie tylkodla rodziców, Wydawnictwo Operon, Gdynia(2011).Kaja B., Diagnoza dysleksji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.Kaja B., Zarys terapii dziecka, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998.Naprawa R., Tanajewska A., Szczepańska K., Uwierz w siebie, Wydawnictwo Harmonia,Gdańsk 2010.[ Brak autora], Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część I, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa2010.Sosin I. (red.), Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,RAABE ZAJRZYJ I ZNAJDŹ, Warszawa 2008.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.