Katalog

Anita Szałek, 2019-07-23
Siemiątkowo

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

zajęcia matematyczne - kolekcja kredek

- n +

Scenariusz zajęć - edukacja przedszkolna.

Nauczyciel prowadzący: Anita Szałek
Data: 11.01.2018r.
Grupa: 3,4,- 5 latki
Temat zajęć: Kolorowe kredki.
Treści z podstawy programowej:
I.5
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
I.8
wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
III.5
ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
III.9
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
IV.12
klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.15
przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji,
- rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- potrafi poprawnie segregować kredki według jednej wybranej cechy: koloru, długości lub grubości;
- potrafi liczyć oraz dodawać na liczmanach;
Metody pracy:
Praktycznego działania, ćwiczenia w grupach, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Kolorowe kredki, koszyczki, plastikowe kubeczki, kartki – brązowa i fioletowa, tamburyn, karta pracy

Przebieg zajęć:
1. Powitanie
2. Przedstawienie celu zajęć:
- na dzisiejszych zajęciach nauczymy się tworzyć własne kolekcje według określonych cech kredek oraz będziemy utrwalać liczenie na liczmanach
3. Dzieci losują z pojemnika kredki.
- Każde dziecko określa kolor wylosowanej kredki.
4. N. umieszcza w środku koła pojemniki.
- Dzieci liczą pojemniki znajdujące się w środku.
5. N. wyjaśnia dzieciom, że będą kłaść kredki w jednakowym kolorze do wybranego pojemnika.
- Dzieci wkładają kredki - segregują według podanego koloru oraz nazywają powstałe kolekcje.
6. N. ponownie miesza kredki i pyta dzieci:
- Czym jeszcze oprócz koloru różnią się kredki? ( długością)
N. prosi dzieci, żeby posegregowały kolory według długości – do jednego pudełka włożymy kredki długie, do drugiego – krótkie.
Dzieci segregują kredki, a potem nazywają swoje kolekcje: długie kredki, krótkie kredki.
7. N. mówi dzieciom, że kredki różnią się kolorem, długością i jeszcze czymś. Pyta dzieci:
- Czym różnią się jeszcze kredki?
N. pokazuje dzieciom dwie kredki – grubą i cienką – i pyta, czym się one różnią.
- Dzieci segregują kredki według grubości – do jednego pudełka wkładają grube kredki, do innego cienkie.
Dzieci nazywają swoje kolekcje: grube kredki, cienkie kredki.
8. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
N. wkłada do każdego kubeczka (pierwszego, drugiego, trzeciego) po kilka kredek od 1- 4.
- Dzieci mają za zadanie odpowiedzieć, ile kredek znajduje się w danym kubeczku stosując liczebniki porządkowe.
- N. do kubeczków dokłada po jednej, dwie, trzy kredki dzieci ponownie liczą kredki i odpowiadają, ile kredek jest w danym kubeczku?
- N. prosi, żeby dzieci wskazały, w którym kubeczku jest najwięcej kredek, a w którym najmniej.
9. Zabawa ,, Co każde kolor?”
N. wyjaśnia, dzieciom, że gdy pokaże kartkę w kolorze brązowym, wówczas one usiądą na dywanie, a gdy pokaże kartkę w kolorze fioletowym – przykucną. Dzieci biegają po sali przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w grze patrzą na nauczyciela, który pokazuje kartkę w określonym kolorze, i reagują odpowiednio do ustaleń. Dźwięki tamburynu są sygnałem do ponownego biegu.
10. Zabawa ,,Rysujemy wspólnie”
N. rozkłada na dywanie białe kartki i kredki. Dzieci poruszają się po sali w rytm tamburynu, omijając kartki. Podczas przerwy w grze nauczyciel rzuca dużą kostką.
- Dzieci liczą ile oczek wypadło. Dobierają się w grupy po tyle osób ile oczek wypadło, siadają przy wybranej kartce i rysują tyle kresek ile zostało wyrzuconych oczek.
- Słysząc dźwięk tamburynu dzieci ponownie rozpoczynają zabawę.
11. Wykonie kart pracy.

12. Zakończenie, podziękowanie za udział w zajęciach.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.