AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Stańczuk, 2019-07-23
Siedlce

Zajęcia przedszkolne, Ćwiczenia

Program działań terapeutyczno-wspierających dla dziecka 6-letniego z trudnościami wzrokowo-ruchowymi

- n +

Monika Całka-Stańczuk- nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, swoje kwalifikacje zawodowe zdobyła na studiach podyplomowych – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, filologia polska. Obecnie nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach. Ukończyła kursy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, kurs kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopień, dramy.
Swoją pracę uważa za wielką pasję, ale i wyzwanie do ciągłych poszukiwań i dalszego rozwoju.
Moja praca dotyczy proponowanych ćwiczeń usprawniających funkcje ruchowe, wzrokowe i słuchowe u 6-latka.
Są to treści, które realizowałam na terapii indywidualnej i z cała grupą z dzieckiem posiadającym opinię z PPP o braku dojrzałości szkolnej do podjęcia nauki w kl. I.
W proponowanych przez mnie zabawach i ćwiczeniach, wykorzystałam elementy metody P. Dennisona i Metodę Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz oraz publikacje Jagody Cieszyńskiej


Program działań terapeutyczno-wspierających
dla dziecka 6-letniego
z trudnościami wzrokowo-ruchowymi

Obszar obejmowany wsparciem:

kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, sprawność ruchowa w tym również manualna i grafomotoryczna

Okres realizacji-do końca II semestru roku szkolnego 2018/2019

Założenia:

Głównym celem zawartych w programie ćwiczeń jest pomoc dziecku w przezwyciężeniu trudności. Podczas pracy terapeutycznej należy pamiętać, że nie można ograniczać się tylko do stymulacji zaburzonych funkcji. Działania należy zorganizować w taki sposób, aby uaktywnić pracę całego mózgu, aby inne funkcje poznawcze wspomagały zaburzone funkcje.
Dziecko, z którym pracuję ma trudności w wyodrębnianiu głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, dzieleniu zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski. Zatem, aby osiągnęło dojrzałość szkolną musi usprawnić te trudności na etapie klasy zerowej. Poza tym będę pamiętać o ćwiczeniach usprawniających manualnie, jaki i grafomotorycznie. Dziewczynka lubi rysować, lepić, malować więc te zajęcia powinny być dla niej przyjemne.

Działania związane z przygotowaniem i realizacją programu:

-analiza opinii PPP
-wywiad z rodzicami na temat słabych i mocnych stron dziecka, wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach
-zgromadzenie potrzebnych materiałów do pracy terapeutycznej

Przykłady proponowanych przeze mnie zabaw i ćwiczeń stymulujących są dostępne w publikacjach Jagody Cieszyńskiej, Anny Franczyk, Katarzyny Krajewskiej. Propozycje te można stosować w procesie diagnozowania w różnych sytuacjach, w zależności od możliwości i umiejętności dziecka oraz zaangażowania terapeuty.
Samo dziecko najlepiej podpowie nam, w co lubi się bawić i z czego będzie czerpało przyjemność. Naszym zadaniem jest baczne przyglądanie się dziecku i takie pokierowanie procesem terapeutycznym, aby osiągnąć odpowiedni skutek. W procesie terapii, jak podkreśla J. Cieszyńska nie chodzi o to, aby powtarzać ćwiczenia, ale należy dostosować je do indywidualnego przypadku. Wczesna interwencja terapeutyczna będzie miała wtedy sens, kiedy będzie odpowiednio modyfikowana i dostosowana do sytuacji
Formy pomocy:

- zajęcia grupowe
- indywidualna praca z dzieckiem

Metody pracy: podczas realizacji programu wykorzystam następujące metody:
- elementy Metody Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz
- pedagogika zabawy
- elementy metody Dennisona
- aktywizujące, praktycznego działania, problemowe, oglądowe i słowne

Środki dydaktyczne: ilustracje, karty pracy, plansze interaktywne, eksperymenty, rozsypanki sylabowe, wyrazowe, gry dydaktyczne, liczmany, nożyczki, zagadki, figury geometryczne, środki plastyczne, nagrania muzyczne, teksty literacki, rebusy, znaki graficzne liter i cyfr


Proponowane metody i sposoby pracy, przykłady ćwiczeń z dzieckiem

Przykłady ćwiczeń usprawniających funkcje wzrokowe:
-układanie historyjek obrazkowych, dziejących się w czasie i wymagających rozumienia przyczyn i skutków działania bohaterów
-układanie szlaków rytmicznych wg podanego schematu np. 2 koła żółte, zielony trójkąt, 3 czerwone kwadraty
-dobieranie par tematycznych i atematycznych
-wykluczenie elementu ze zbioru na podstawie samodzielnego wydzielenia kategorii
- segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów, wyszukiwanie różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się szczegółami
-wyszukiwanie i nazywanie figur geometrycznych, grupowanie wg podanej cechy, przeliczanie na konkretach, dostrzegania, odtwarzania i odwzorowywanie danego kształtu, zachowania linii kontur
-„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- puzzle, składanie części wg wzoru
- wyszukiwanie literki w tekście
- rozpoznawanie liter dotykiem, wodząc palcem po wypukłych literach alfabetu
- zabawy w bierki, domino, memo

Przykłady ćwiczeń usprawniających funkcje ruchowe:

* ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:
-usprawnianie koordynacji ruchowej i kontroli nad własnym ciałem np. podskoki, stanie na jednej nodze (naprzemiennie po 15-20 sekund) z zamkniętymi oczami, skakanie na skakance, jednocześnie wypowiadając np. dni tygodnia, nazwy cyfr
-rozluźnianie napięć mięśniowych- ćwiczenia Dennisona, wymachy, krążenie ramion i głowy
* ćwiczenia malej motoryki:
-sprawne wycinanie nożyczkami, lepienie, malowanie, wydzieranie, składanie papieru, proste orgiami na bazie kwadratu lub koła, sznurowanie butów, zapinanie guzików, nawlekanie na sznurek sekwencji klocków (gra „Nawlekaj, nie czekaj”), rysowanie w konturach, zamalowywanie płaszczyzn, wodzenie po wzorze, rysowanie szlaczków, pisanie po śladzie i bez śladu szlaczków literopodobnych

Moją propozycją jest, aby podczas lekcji dziecko powinno siedzieć blisko n-la i wygodnie opierać łokieć lewej ręki na ławce ( jest leworęczne). Pozytywnym wzmocnieniem jest dla każdego małego dziecka nagroda w postaci słodyczy, naklejki czy drobnego upominku np. breloczka, bransoletki.

Zakres współdziałania szkoły z innymi specjalistami: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, zajęcia socjoterapeutyczne. W przyszłości pedagog wspomagający, który w sytuacji wystąpienia trudności wyjaśniłby, omówił albo wskazałby prostsze rozwiązanie zadania.

Metoda Dobrego Startu w wersji polskiej zawiera nowe zestawy wzorów, do których dobrano polskie piosenki ludowe np. Wlazł kotek, Mam chusteczkę haftowaną, Uciekaj myszko.
Wobec dziecka, które przejawia trudności w czytaniu i pisaniu, MDS powinna być uzupełnieniem dotychczasowych metod, a nie zastąpieniem dotychczasowych form pracy.
W metodzie tej występuje trzy rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia ruchowe (usprawnianie analizatora kinestyczno – ruchowego); ćwiczenia ruchowo-słuchowe (usprawnianie analizatora kinestyczno - ruchowego i słuchowego); ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe;

I. Zajęcia wprowadzające:

1.Ćwiczenia orientacyjno-porządkowe np.:
-marsz przy muzyce
-ćwiczenia orientacji w lewej i prawej stronie schematu ciała i przestrzeni
-różne sposoby powitania

2.Słuchanie przez dziecko piosenki, która będzie towarzyszyć mu przez resztę zajęć

3. Omawiana będzie treść piosenki, wyjaśniane trudne słowa, a więc sposobność do rozwijania mowy dziecka. Kompetencja językowa rozwijana jest na trzech płaszczyznach: fonologicznej, syntaktycznej i semantycznej. Będzie tu zatem okazja do analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, odszukiwaniu słów w dłuższych słowach itp.

II. Zajęcia właściwe:

1.Ćwiczenia ruchowe
Dziecko śpiewa piosenkę np. Wlazł kotek na płotek, bawiąc się w jej rytm. Dziewczynka jest dosyć nieśmiałym dzieckiem więc można zaproponować wystukiwanie rytmu na bębenku (woreczku z grochem, wałeczku z plasteliny) i śpiew z udziałem n-la. Ćwiczenia te to ruchy wykonane za pomocą :pięści, dłoni i palców, łokci aż wreszcie całego ciała. Na tym etapie bawimy się w zabawę „skaczące kotki” w zakresie motoryki dużej np. na „raz” skok w górę, na „dwa” przysiad, na „trzy” chodzenie na palcach. Używamy tu takich pomocy jak: sznurki, wstążki, szarfy, balony, chusteczki , instrumenty muzyczne itp.

2. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe
Dziecko trzyma woreczek na raz wraz ze śpiewem, piąstki opadają na woreczek, jednocześnie tupią nogi, na dwa i trzy rączka rozluźniona, opuszki palców spacerują po woreczku.

3. Ćwiczenia ruchowo- słuchowe- wzrokowe
N-l rysuje płotek i śpiewa piosenkę. Demonstracja wzoru bądź litery. Płotek składa się z 6 pionowych szczebelków, rysowanych z góry na dół i jednego poziomego od lewej do prawej. Wspólnie liczymy kreski Dziecko śpiewając piosenkę, rysuje szczebelki w powietrzu, zaczynając od lewej strony. Potem rysuje po śladzie na dużym, szarym arkuszu, może użyć także kredy na tablicy lub farby i kartki papieru, tacek z kaszą, ołówka, mazaka. Poprawia go wielokrotnie w rytm śpiewanej piosenki. Rozmiary wzoru będą stopniowo ograniczane rozmiarem liniatury. Przebieg ćwiczeń uwzględnia zasadę stopniowania trudności-od ruchów ręki, aż po narzędzia wymagające precyzji ruchów. Częsta zmiana narzędzia ułatwia wykształcenie prawidłowego napięcia mięśniowego i właściwego chwytu. Wszelkie zastosowane techniki demonstrowania wzoru, należy stosować na jednych zajęciach. Można je zmieniać, modyfikować na kolejnych zajęciach.

III. Zakończenie zajęć
Można wyciąć paski płotka z kartonu i ułożyć je na dywanie. Dziecko koloruje sylwetę kota i umieszcza na płotku .Dziecko dzieli wyraz KOT na sylaby, liczy litery i układa je w prawidłowy sposób (od lewej do prawej). Uczy się głoskować, wymienia pierwszą i ostatnią głoskę. Dziecko przy spokojnej muzyce rozluźnia się i relaksuje

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.