Katalog

Katarzyna Czubała-Vyborov, 2019-07-16
Chełm

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego o Sankt- Petersburgu

- n +

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego o Sankt- Petersburgu
Klasa: 3 technikum, poziom podstawowy
Temat: Sankt- Petersburg- zabytki miasta. Praca z tekstem słuchanym..
Zakres materiału: zapoznanie z zabytkami oraz obiektami Sankt-Petersburga, rozumienie treści tekstu słuchanego i pisanego, ćwiczenia w mówieniu
Zakres podstawy programowej:
wiedza: założyciel miasta, nazwa głównej ulicy i rzeki Sankt-Petersburga, położenie miasta na mapie Rosji, najważniejsze zabytki miasta, elementy wiedzy o Rosji- różne nazwy miasta Sankt-Petersburg,
recepcja: uczeń rozumie ze słuchu tekst, znajduje w tekście słuchanym określone informacje
i odpowiada na pytania
produkcja: uczeń dopasowuje opis do obrazka, tworzy scenki rodzajowe
o Sankt-Petersburgu.
Cel główny językowo- komunikacyjny: opracowanie nowego tematu lekcji-ćwiczenia
w zakresie słuchania, mówienia
A. Cele w zakresie wiadomości do zapamiętania i zrozumienia:
Uczeń: - zapamięta nazwę rzeki, ulicy miasta, słynnego muzeum oraz nazwie założyciela Sankt-Petersburga
- zrozumie, dlaczego pomnik Piotra I to Jeździec Miedziany (Медный всадник) jak tytuł poematu A.S. Puszkina
B. Cele w zakresie umiejętności:
Uczeń: - umie nazwać kilka zabytków Sankt-Petersburga,
- potrafi wyodrębnić potrzebne informacje z treści tekstu słuchanego,
- umie przeczytać i dopasować opis do obrazka,
- umie stworzyć scenki rodzajowe o Sankt-Petersburgu
- potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać piosenkę „Белые ночи”
przy akompaniamencie gitary
Cele wychowawcze: - umiejętność współpracy w parach
- zachęcanie do aktywności na lekcji
Typ lekcji: opracowanie nowego tematu
Metody: burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem słuchanym i pisanym,
z fotografiami, scenki rodzajowe
Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, mapa Rosji, gitara, internetowe fotografie Sankt-Petersburga, tekst o Sankt-Petersburgu do wklejenia, białe, czerwone i niebieskie balony z pytaniami do tekstu, kolorowe teksty z fotografiami zabytków Sankt-Petersburga
i opisy tych zabytków, treść scenek rodzajowych
Formy pracy: zespołowa, indywidualna, grupowa
Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne- sprawdzenie listy obecności.
2. Wprowadzenie do tematu- wypowiedź nauczyciela:
- zapoznanie z celami oraz sposobem pracy na lekcji
- zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach, zachęcenie do aktywności
3. Opracowanie tematu lekcji
a) burza mózgów: uczniowie podają w formie ustnej skojarzenia związane
z miastem Sankt- Petersburg;
b) praca z mapą Rosji: uczniowie w grupach wskazują na mapie Rosji Sankt- Petersburg, określają jego położenie, odczytują nazwę zatoki i morza, nad którym leży;
c) praca z tekstem słuchanym do wklejenia: uczniowie słuchają tekst
z płyty CD z podręcznika do języka rosyjskiego „Ступени 3”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2008 (tekst uzupełniający, str. 138-139); nauczyciel zadaje kilka pytań dotyczących tekstu i objaśnień pod tekstem. Następnie każdy z uczniów przebija kolejno dowolny balonik (balony białe zawierają najłatwiejsze pytania), czyta głośno pytanie do tekstu i odpowiada na nie, śledząc samodzielnie tekst. W tym czasie każdy z uczniów sam poszukuje odpowiedzi na to pytanie w swoim tekście. Nauczyciel zawiesza na tablicy magnetycznej fotografie z zabytkami i obiektami Sankt-Petersburga i objaśnia je.
Pytania dla uczniów słabszych: 1. Кто (какой царь) основал Санкт- Петербург?
2. Как называется река в Санкт- Петербурге?
Dla uczniów zdolniejszych: 3. Почему Санкт- Петербург называют „Северной Венецией”? 4. Какие названия имел город Санкт- Петербург? 5. Как называется бывшая резиденция русских царей?
Dla uczniów słabszych: 6.Как называется известный музей? 7. Как называется известный собор?
Dla uczniów zdolniejszych: 8. Какой памятник стоит на берегу реки Невы? 9. Где находится летняя резиденция русских царей?
10.Что бывает в Санкт- Петербурге в июне?
d) praca w parach: dopasuj fotografie zabytków Sankt-Petersburga do ich opisów. Uczniowie w parach dopasowują 8 fotografii do opisów, odczytują opisy na forum. Uczniowie zdolniejsi, którzy wcześniej skończyli, czytają dodatkowe ciekawostki
o Petersburgu;
e) wspólne śpiewanie pieśni rosyjskiej «Белые ночи” („Ночь плывёт над Невой, только мне не до сна…”) przy akompaniamencie gitary;
f) scenki rodzajowe- praca w parach- podsumowanie. Każda z par otrzymuje po polsku informacje- uczniowie mają ułożyć ustnie określone pytanie o Sankt-Petersburgu
i odpowiedzieć na nie. Prezentują ustnie te mini-dialogi na forum grupy;
Scenka I:- Zapytaj, kto i kiedy założył Sankt-Petersburg.
-Odpowiedz, że car Piotr I w 1703 roku.
Scenka II:-Powiedz, że wiesz, że Sankt-Petersburg leży na wyspach.
- Tak. Miasto nazywa się „Wenecja Północy”.
Scenka III:- Zapytaj, czy kolega chciałby polecieć do Sankt-Petersburga.
-Powiedz, że tak, chciałbyś zobaczyć Ermitaż i Sobór Świętego Izaaka.
Scenka IV:- Zapytaj: wiesz, co jest w Sankt-Petersburgu pod koniec czerwca?
- Odpowiedz, że wiesz. To białe noce, że na ulicy można czytać gazety.
Scenka V:- Zapytaj, jak się nazywa letnia rezydencja carów.
- Odpowiedz, że to Pietiergof. Jest tam dużo fontann.
Scenka VI:- Zapytaj, co znajduje się na Placu Pałacowym.
Odpowiedz, że jest tam była rezydencja carów- Pałac Zimowy.
Scenka VII:- Zapytaj, dlaczego turyści przyjeżdżają do Sankt-Petersburga.
- Odpowiedz, że w mieście są zabytki historyczne, teatry, muzea, dużo mostów.
g) fakultatywnie: elementy dramy. Uczniowie losują kartki z opisem danego zabytku/obiektu w Sankt-Petersburgu. Wcielają się w rolę tego zabytku. Pozostali uczniowie odgadują, o kim /o czym jest mowa;
h) praca domowa: dla wszystkich- ćw. 1, 3, 4 i 5 str. 158-159 z zeszytu ćw. połączonego
z podręcznikiem „ Новый диалог 3” autorstwa O. Tatarchyk i A. Ślązak- Gwizdały, Wyd. WSiP, Warszawa 2014
dla chętnych: wyszukaj 5 dodatkowych informacji o Sankt-Petersburgu (minimum 10 zdań)
i opowiedz je na forum grupy;
i) nauczyciel podsumowuje aktywność uczniów, uczniowie uzupełniają ankietę ewaluacyjną.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.