AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Mrozik, 2019-07-04
Ozimek

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU
Nauczyciel: pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna

II. CELE:
• Doskonalenie jakości własnej pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo - wychowawczej
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe.

III. SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

(§ 8 ust.2 pkt 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
o Opracowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
o Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
o Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej do planowania rozwoju zawodowego (Statut, WSO, Program Profilaktyczno-Wychowawczy).
o Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizacje planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy).
2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu (organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych).
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
o Udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej.
o Współtworzenie programów i planów pracy.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych (literatura fachowa, czasopismo Głos Pedagogiczny).
5. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej (pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne).
6. Wspieranie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań (konkursy szkolne, międzyszkolne; praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami).

(§8 ust 2 pkt 2)
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Korzystanie z zasobów Internetu w pracy zawodowej (korzystanie z różnych portali edukacyjnych, tablicy interaktywnej, Multibooka, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forach).
2. Opracowywanie i przekazywanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
3. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy (tworzenie pomocy dydaktycznych w różnych programach użytkowych, przygotowywanie dokumentów potrzebnych w pracy wychowawczo-edukacyjnej).
4. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w analizie wyników przeprowadzonych badań (szablony, tabele, wykorzystanie programu Excel).

(§ 8 ust. 2 pkt 3)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
1. Przygotowywanie i przeprowadzenie szkolenia na tematy zgodne z potrzebami szkoły (w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli).
2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy, pomocy dydaktycznych, prowadzenie lekcji koleżeńskich).
3. Prowadzenie lub organizowanie prelekcji na klasowych spotkaniach
z rodzicami - pedagogizacja rodziców.
4. Publikowanie materiałów na internetowych stronach poświęconych edukacji.
(§ 8 ust.2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych (indywidualnych programów pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych).
2. Opracowanie i wdrażanie programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły, programu „Powiedz STOP agresji”.
3. Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej, programów Śniadanie daje moc”, „Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka” i innych programów związanych z profilaktyką zdrowotną dla klas I-III.
4. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „7 nawyków szczęśliwego dziecka. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów w młodszym wieku szkolnym”.

(§ 8 ust. 2 pkt 4b)
Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora projektu.
1. Wykonywanie zadań przewodniczącego Zespołu Wychowawczego. Koordynowanie pracy zespołu, opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego. Dokonywanie ewaluacji działań.
2. Wykonywanie zadań koordynatora prac zespołów specjalistów w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (koordynowanie pracy zespołów specjalistów, opracowywanie IPETów).
3. Opracowanie i koordynowanie programu profilaktycznego „Powiedz STOP agresji” (zaplanowanie działań profilaktycznych oraz ich realizacja).
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami (zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne).
2. Organizowanie szkolnych konkursów (opracowanie regulaminu „Konkursu na najkulturalniejszego ucznia szkoły”).
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych (opracowanie dokumentacji wycieczek).
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych („Ślubowanie klasy pierwszej”, „Dzień Babci i Dziadka”).

(§ 8 ust.2 pkt 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Policją (Wydział do spraw Nieletnich i Patologii), oraz kuratorami zawodowymi. (zorganizowanie spotkania z uczniami klas VI oraz ich rodzicami na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, spotkania z kuratorami).
2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (organizacja spotkań edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców, konsultacje przypadków).
3. Współpraca z nadleśnictwem (wycieczka do lasu oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach plastycznym i recytatorskim).
4. Pełnienie funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemu Przemocy w Rodzinie (udział w spotkaniach, monitorowanie sytuacji wychowanków).
5. Współpraca z Gminną Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pozyskiwanie środków finansowych na zorganizowanie zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki).
(§ 8 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej, problemów medycznych wychowanków.
2. Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy (dostosowanie odpowiednich metod w pracy z dziećmi).
3. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych (analiza dwóch przypadków: wychowawczego i edukacyjnego).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.