AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karol Karczyński, 2019-06-18
Gdańsk

WOS, Konspekty

Organizacje pozarządowe - konspekt lekcji WOS

- n +

Karol Karczyński
TEMAT: Organizacje pozarządowe (NGO) w życiu publicznym (II GIM)
CELE:
a) Poznawcze:
Uczeń wie czym zajmować się mogą organizacje pozarządowe.
Uczeń wie, czym charakteryzuje się działalność tzw. Trzeciego sektora.
Uczeń zna pojęcia NGO, trzeci sektor, organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie, fundacja, non-profit.
b) Kształcące:
uczeń potrafi podać przykłady działających w Polsce i regionie organizacji pozarządowych.
c) Wychowawcze:
uczeń rozumie, że państwo w ustroju republikańskim tworzą obywatele;
uczeń potrafi powiedzieć w jaki sposób obywatele wpływają na rzeczywistość polityczną i społeczną.

TYP LEKCJI: wprowadzająca nowy materiał
METODY NAUCZANIA: pogadanka z elementami opowiadania, rozmowa nauczająca, wypełnianie mapy konturowej.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, podręczniki (P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba, Wiedza o społeczeństwie Podręcznik. Klasa 1-3 Gimnazjum, Warszawa 2015).

TOK LEKCJI:
I. Powitanie i sprawdzenie obecności.
II. Rekapitulacja wtórna: Pytania: Jakie znamy formy życia społecznego? W jaki sposób obywatele wpływają na to, co się dzieje w państwie? Jak kształtują społeczeństwo?
III. Krótkie omówienie tematu lekcji: czym będziemy się zajmować – co to jest tzw. trzeci sektor? Co to są organizacje pozarządowe, jakie mają zadania i jak je realizują?
IV. Tok lekcji.

1. Państwo a społeczeństwo
Nauczyciel mówi: Przypomnieliśmy sobie formy wpływania na rzeczywistość społeczno-polityczną. Jest to działalność publiczna i biznes (inicjatywa prywatna, która ma na celu przyniesienie zysku). Dzisiaj zobaczymy czym charakteryzuje się trzeci sektor – działalność podejmowana przez obywateli, która nie ma jednak na celu osiągnięcia zysku. Są to tzw. organizacje pozarządowe. Z angielskiego NGO – (prosi o podjęcie próby rozszyfrowania skrótu angielskiego, po czym zapisuje na tablicy). Główną przesłanką dla działania NGO jest teza, że obywatel "wie lepiej" co robić dla społeczeństwa, niż administracja państwowa i umie wcielić swoje pomysły w życie.
2. Profile działalności NGO.
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie zadań, które wykonują NGO. Klasyfikuje je i zapisuje na tablicy. Prosi o krótkie podsumowanie. ("nie tylko WOŚP")
a) organizacje samopomocowe,
b) organizacje opiekuńcze
c) organizacje przedstawicielskie,
d) organizacje mniejszości, które działają na rzecz grup mniejszościowych różnego rodzaju,
e) organizacje tworzone ad hoc, charakteryzujące się tym, że tworzone są, żeby przeprowadzić jednorazową akcję;
f) organizacje hobbystyczno-rekreacyjne, czyli takie, które zrzeszają ludzi połączonych jedną pasją, np. filatelistów;
g) organizacje zadaniowe, wykonujące zadania, które zleca im administracja państwowa .
3. Typy NGO w prawie polskim
Nauczyciel mówi o tym, że organizacje pozarządowe zakładane były przed II WŚ w Polsce bardzo często i chętnie. Społeczeństwo II RP było przywiązane do samorządności. Mówi jak wyglądała sytuacja w PRL, następnie przechodzi do tego jak jest obecnie. Zwraca uwagę na różnicę stopnia "zorganizowania się" społeczeństwa polskiego i np. szwedzkiego (przeciętny Szwed należy do 3 różnych stowarzyszeń i organizacji). Zadaje pytanie z czego to wynika (w PRL ludzie się bali, byli nieufni wobec siebie. Zresztą państwo zakazywało wszelkiej działalności, której nie kontrolowało. Ludzie więc mają tendencję do zwalania wszystkiego na administrację państwową. Powoli zaczyna się to zmieniać).
Mówi nauczyciel: Prawo polskie rozróżnia dwa rodzaje NGO. Jest to stowarzyszenie i fundacja. Różnica, w dużym skrócie polega na tym, że stowarzyszenie tworzą osoby podejmujące działania (dlatego ważny jest statut, który określa na jakich warunkach można być członkiem stowarzyszenia); zas fundacja to majątek, który fundator przeznacza na jakiś cel i określa (w statucie) w jaki sposób można wykorzystywać majątek fundacji na zrealizowanie założonego celu. Tak więc – albo ludzie albo majątek.
Praca z podręcznikiem – podział klasy na dwie grupy. Jedna z grup wyszukuje informacje na temat stowarzyszenia, a drugie na temat fundacji. Po kilku minutach każda grupa prezentuje swój typ organizacji pozarządowej – jakie warunki należy spełnić, aby założyć itd.
4. OPP – co to takiego?
Nauczyciel wprowadza pojęcie OPP. Organizacja Pozytku Publicznego to taka organizacja, której działalność spełnia warunki postawione w ustawie. Wówczas przyznaje się jej status OPP. Przysługuje jej wówczas wsparcie działalności ze strony państwa, np. wolno dokonywać na jej rzecz odpisu 1% podatku.
5. Wolontariat
Nauczyciel zadaje pytanie czy ktoś z klasy działa w wolontariacie. Zadaje pytanie o motywacje. Prosi o wymienienie znanych organizacji pozarządowych i określenie ich celów.
(PCK (Polski Czerwony Krzyż), PAH (Polska Akcja Humanitarna), Amnesty Interantional, Stowarzyszenie Rotary Club, Gdańskie Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk", Fundacja Porozumienie Bez Barier, Fundacja Polsat, WOŚP). Zadaje pytanie, czy fundacja może płacić pracownikom za wykonywanie pewnych zadań? ((może – jeśli przeznaczy 100% pieniędzy na działalnośc statutową)

V. Rekapitulacja pierwotna: pytania
Jaka jest główna różnica między fundacją i stowarzyszeniem?
czy fundacja może zarabiać pieniądze i płacić pracownikom? Pod jakim warunkiem?
Co to jest OPP? Co to jest NGO?
Nauczyciel zadaje pracę domową (zadanie z podręcznika, s. 24)

VI. Podsumowanie
Aby postawić kropkę nad i nauczyciel mówi: Bez organizacji pozarządowych nie byłoby społeczeństwa obywatelskiego. Jest korzystne dla państwa o ustroju republikańskim, aby obywatele byli aktywni. Dobrze, kiedy wzrasta zaufanie społeczne. Dzięki działalności obywateli w NGO realizuje się wiele zadań (edukacja, działalność charytatywna, rozwój przedsiębiorczości, ochrona zdrowia). Działając w NGO obywatele kształtują takie cechy charakteru jak uczciwość, prawdomównośc, tolerancja, bezinteresowność, obiektywizm, odpowiedzialność.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.