Katalog

Anna Kurkowska, 2019-06-18
Jedwabne

WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji wos "Unia Europejska"

- n +


Scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie dla kl. VIII Szkoły Podstawowej
Temat: Unia Europejska

CELE ZAJĘĆ:
Po zajęciach uczeń/uczennica:
• będzie umiał/a wskazać główne przyczyny integracji europejskiej
• będzie potrafił/a wymienić głównych „ojców założycieli zjednoczonej Europy”
i wskazać ich rolę w procesie integracji europejskiej
• będzie potrafił/a przedstawić główne etapy integracji europejskiej
• będzie umiał/a wymienić główne symbole UE
• • będzie umiał/a wyjaśnić znaczenie pojęcia „zjednoczeni w różnorodności”
• • będzie umiał/a współpracować w grupie w celu realizacji prostych zadań i poleceń.

• METODY I FORMY PRACY:
• burza mózgów
• dyskusja
• praca z tekstem i materiałem dźwiękowym
• wykorzystanie aplikacji internetowych
• praca w grupach

MATERIAŁY POMOCNICZE:
• Materiał pomocniczy nr 1. Ojcowie założyciele zjednoczonej Europy – opis, układanka
• Materiał pomocniczy nr 2. Etapy integracji europejskiej, układanka
Materiał pomocniczy nr 3 Tekst źródłowy opisujący przyczyny integracji europejskiej
Materiał pomocniczy nr 4 – Tekst opisujący symbole UE
• Materiał dźwiękowy – hymn UE
• dostęp do aplikacji Quizizz, telefony komórkowe
• flaga UE, motto
• rzutnik, komputer, dostęp do internetu
wizytówki, kartki, mazaki,

Przebieg zajęć
Wprowadzenie (8-10 minut)
Losowanie grup – uczniowie wchodząc losują wizytówki ( żółte gwaizdki z napisami: przyczyny, etapy, symbole, założyciele) I zajmują miejsca przy odpowiednich stolikach – 4 grupy na stolikach zanjsują się wizytówki z nazwmi grup oraz kartki pomocnicze – prosimy o pomoc, praca zakończona.
Nauczyciel sprawdza obecność na zajęciach, następnie włącza hymn UE i pyta czy rozpoznają utwór i domyślają się jaki będzie temat dzisiejszej lekcji.
Podaje temat i cele lekcji
Rozwinięcie
Na tablicy narysowana gwiazda, w środku pytanie: Co nas łączy w Europie?
Uczniowie zapisują odpowiedzi na małych samoprzylepnych kartkach, następnie przyklejają je wewnątrz gwiazdy, grupując podobne w te same ramię .
Na podstawie odpowiedzi I wiadomości z poprzedniej lekcji ( organizacje międzynarodowe) próbujemy wspólnie stworzyć definicję UE.
Praca w grupach – 10 minut
Każda grupa ma do wykonania inne zadanie.
I – na podstawie tekstu źródłowego wyszukuje przyczyny integracji europejskiej
II – układa w porządku chronologicznym etapy integracji europejskiej
III – dopasowuje portrety (sylwetki) ojców założycieli zjedoczonej Europy do opisów
IV- opisuje symbole UE i objaśnia ich symbolikę na podstawie wysłuchanej melodi, wywieszonej w klasie flagi oraz korzystając z internetu, dewizę prezentuje w kilku wersjach językowych
Prezentacja wyników prac przez lidera - 16 minut.
Omówieni i ocenienie pracy grup przez nauczyciela.
Podsumowanie
UE – Quizizz ( uczniowie na telafonach, wyniki na ekranie tablicy interaktywnej)
Praca domowa – utrwalenie liczby państw należących do UE poprzez pokolorowanie państw należących do UE na mapie Europy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.