AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Knap, 2019-06-18
kielce

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan opracowany został zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.§ 8. 2. 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu,
według potrzeb

Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.


Podjęcie nauki na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.

Indywidualizacja nauczania.
Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki


Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabszym.


Stosowanie metod aktywizujących.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.


Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego.


Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wychowania.

Autoewaluacja.
Monitorowanie efektywności własnej pracy.


Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.§ 8. 2. 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, analiz, scenariuszy, …
Okres stażu,
według potrzeb

Korzystanie z programów i portali edukacyjnych oraz zasobów informacyjnych Internetu.


Opracowywanie prezentacji komputerowych.


Wykorzystywanie na lekcjach matematyki zasobów tablicy interaktywnej.


Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.


Zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie w celu wykonania dodatkowych prac.


Tworzenie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych (kart pracy, krzyżówek, plansz, Kartkówek, sprawdzianów)


Wykonywanie dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań.


Publikowanie aktualności oraz dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej szkoły§ 8. 2. 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Według potrzeb

Dzielenie się doświadczeniem na spotkaniach nauczycieli matematyki.


Udostępnianie własnych opracowań, materiałów dydaktycznych, notatek za szkoleń.

Praca w zespole przedmiotowym.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.


Organizacja szkolnych etapów konkursów ogólnopolskich oraz konkursu „Kangurek”


Organizowanie szkolnych konkursów matematycznych.

Praca w zespołach szkolnych.
Współpraca z nauczycielami w zespole wychowawczym
i profilaktyki.


Współpraca w zespole do spraw oceniania.


Współpraca z opiekunami Samorządu Uczniowskiego.§ 8. 2. 4) c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Organizowanie dodatkowych zajęć.
Prowadzenie sobotnich maratonów z matematyką.
Według potrzeb

Prowadzenie nieodpłatnych zajęć indywidualnych z uczniem uzdolnionym matematycznie.


Prowadzenie zajęć rozwijających z wykorzystaniem gier matematycznych i zasobów multimedialnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
Współpraca przy organizacji Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas IV – VI.


Współpraca przy organizacji szkolnego konkursu „Mistrz Tabliczki Mnożenia”.


Współpraca przy organizacji Podchodów Matematycznych.

Organizowanie imprez szkolnych.
Współpraca przy organizacji szkolnych dyskotek.


Współpraca przy organizacji szkolnych imprez: I Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, itp.


Przygotowywanie scenariuszy apeli i akademii okolicznościowych oraz dla kabaretu szkolnego „Przybij Piątkę”§ 8. 2. 4) e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Spotkania, konsultacje, rozmowy.
Według potrzeb

Prowadzenie wspólnie przygotowanych wraz z pedagogiem lekcji wychowawczych.


Zapraszanie specjalistów na zajęcia z wychowawcą.

Współpraca z rodzicami.
Systematyczny i częsty kontakt z rodzicami uczniów bezpośredni, telefoniczny oraz e-mailowy.§ 8. 2. 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.


Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału.
Według potrzeb

Rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja.
Powyższy plan może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


..............................................
podpis nauczyciela
........................................................................
data i podpis dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.