Katalog

Małgorzata Kargol, 2019-06-18
Garwolin

Biologia, Sprawdziany i testy

Fotosynteza, oddychanie komórkowe - test

- n +

Pytania do szybkiego powtórzenie wiadomości dotyczących fotosyntezy i oddychania wewnątrzkomórkowego. Jeśli wspólnie z uczniami analizujemy poszczególne zdania , warto poprosić o uzasadnienie swojego wyboru i podanie poprawnej wersji zdania. Można również wykorzystać jako kartkówkę.

Fotosynteza, oddychanie komórkowe
liceum ogólnokształcące - zakres rozszerzony


Proszę na końcu każdego zdanie postawić literę P , jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F jeśli zdanie jest fałszywe.
1. U bakterii purpurowych zachodzi fotosynteza z uwolnieniem tlenu.
2. Chlorofil najlepiej absorbuje światło niebieskie i czerwone.
3. Składniki siły asymilacyjnej to ATP oraz NADH + H+..
4. Fosforylacja cykliczna zachodzi z udziałem fotosystemu II (PS II).
5. Podczas w fosforylacji niecyklicznej powstają wszystkie składniki siły asymilacyjnej.
6. Podczas fazy jasnej fotosyntezy zachodzi fosforylacja fotosyntetyczna.
7. W trakcie cyklu Calvina dochodzi do asymilacji CO2 dzięki sile asymilacyjnej.
8. Pierwotnym produktem fotosyntezy typu C3 jest 3-fosfoglicerynian.
9. Cykl Calvina zachodzi w stromie chloroplastu.
10. U roślin typu C4 pierwotnym akceptorem CO2 jest fosfoenolopirogronian, a wtórnym RuBP.
11. Wzrost natężenia światła cały czas powoduje wzrost intensywności fotosyntezy.
12. Wszystkie etapy oddychania tlenowego zachodzą w mitochondriach.
13. Zysk energetyczny glikolizy to 2 cząsteczki ATP.
14. Powstałe w wyniku tlenowego rozkładu glukozy cząsteczki CO2 pochodzą z cyklu Krebsa i reakcji pomostowej.
15. Przenośniki protonów wodorowych i elektronów w reakcjach oddychania tlenowego to NAD i FAD.
16. Podczas łańcucha oddechowego ma miejsce fosforylacja oksydacyjna i wytwarzanie cząsteczek wody.
17. Jeśli związek trójwęglowy C3 został przekształcony w związek dwuwęglowy C2 to oznacza, że musiała zajść karboksylacja.


Odpowiedzi:
1. F, 2. P, 3. F, 4. F, 5. P, 6. P, 7. P, 8. F, 9. P, 10. P, 11. F, 12. F, 13. P,
14. P, 15. P, 16. P, 17. P
Opracowała
Małgorzta Kargol

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.