Katalog

Małgorzata Kargol, 2019-06-18
Garwolin

Biologia, Sprawdziany i testy

Mutacje - sprawdzian

- n +

MUTACJE

1. Co to są mutacje?


2. Wymień trzy przykłady czynników mutagennych:


3. Podaną nić kodującą DNA : CCGTCAACTCGA, przedstaw po mutacji typu

a) delecja :

b) insercja :

c) substytucja :

4. Przedstaw podany chromosom : REPLIKACJA
po mutacji typu:
a) duplikacja

b) inwersja

5. Poniżej zobrazowano garnitur chromosomowy 2n = 8(4 pary chromosomów)

II II II II
1p 2p 3p 4p

Przedstaw ten garnitur po mutacji typu:
a) trisomia drugiej pary chromosomów:

b) monosomia trzeciej pary chromosomów:

c) poliploid 3n:

6. Połącz nazwę choroby genetycznej z jej przyczyną.

Fenylopketonuria
Zespół Turnera mutacja genowa
Albinizm
Zespół Klinefeltera mutacja genomowa
Anamia sierpowata

7. Choroba genetyczna mukowiscydoza to autosomalna cecha recesywna.
Zapisz genotyp:

a) kobiety, nosicielki mukowiscydozy :

b) mężczyzny chorego na mukowiscydozę :

8. Jakie jest podłoże genetyczne i objawy zespołu Downa?

Opracowała
Małgorzata Kargol

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.