Katalog

Monika Wawszkowicz-Pydo, 2019-06-18
Przemyśl

Język niemiecki, Scenariusze

„Alles rund um die Schule”, „ Zu Hause am Computer”

- n +

Scenariusz lekcji j. niemieckiego
Temat lekcji: „Alles rund um die Schule”, „ Zu Hause am Computer”
Cele lekcji ogólne: Uczniowie poznają nazwy przyborów szkolnych oraz artykułów codziennego użytku, kształcą umiejętność mówienia, utrwalają struktury językowe i gramatyczne
Cele operacyjne lekcji - uczeń:
 rozumie pojęcia dotyczące części przybory szkolne, nazywa je
 orientuje się jakie są rodzajniki używanej leksyki
 opisuje zawartość swojego plecaka
 zna przeczenie „kein” i stosuje je
 opisuje informacje przedstawione wizualnie
 potrafi skorzystać z pomocy domina do stworzenia własnej listy przedmiotów
Forma pracy ucznia: plenum, praca w parach, w grupach, praca indywidualna
Metoda nauczania: Praca z katalogiem, obrazkiem (wizualizacja), mapowanie pojęć, metoda komunikatywna
Pomoce dydaktyczne: podręcznik „Hier Und da1”, plansze (pomoc dydaktyczna A i B, ćwiczenia do rozdziału przygotowane przez nauczyciela), domino
Przebieg lekcji:
1. Powitanie, kontrola obecności oraz identyfikatorów, sprawdzenia zadania domowego, zapis tematu do dziennika
2. W tej części uczniowie zapoznają się z podobnymi znaczeniowo do języka polskiego słówkami, podają przykłady.
3. Kolejne zadanie polega na stworzeniu mapy nazw przedmiotów codziennego użytku na podstawie domina oraz kserokopii. Uczniowie odczytują wyniki pracy grupowej i zapisują na tablicy. Zapoznanie z zapisem „słownikowym”
4. Po zapoznaniu z nowym materiałem leksykalnym uczniowie stosują zdobytą wiedzę w opisywaniu obrazków – stosują poznany już temat gramatyczny (przeczenie „kein“)
5. Wykonanie przygotowanych przez nauczyciela ćwiczeń do podręcznika. Uczniowie odpowiadają na pytania, czy to jest-nie to nie jest…wykonują ćwiczenie wyboru informacji.
6. Uczniowie zapoznają się z ilustracją w podręczniku odpowiadają na pytania, co znajduje się na biurku
7. Kolejne zadanie polega na uzyskaniu informacji, co znajduje się na biurku partnera, muszą podać swoją listę. Podanie zadania domowego

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.