Katalog

Marzanna Pietrzak, 2019-06-18
Unieck

Język rosyjski, Scenariusze

scenariusz lekcji języka rosyjskiego klasa VII

- n +

Marzanna Pietrzak
Scenariusz Lekcji języka rosyjskiego.
Data: 26.04.2019
Rozdział 6: Время от Времени
Temat lekcji: Листки календаря. Nazwy miesięcy.

Główne cele:
• wprowadzenie nazw miesięcy i utrwalenie ich poprawnego zapisu,
• pokazanie wzajemnego wpływu języków na leksykę (porównanie rosyjskich nazw miesięcy z angielskimi),
• określanie daty (dzień i miesiąc),
• kształtowanie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania,
• indywidualizowanie procesu nauczania.
Środki dydaktyczne:
• podręcznik,
• zeszyt ćwiczeń,
• zeszyt przedmiotowy,
• płyta CD dołączona do podręcznika.

Tok lekcji:
1. Rozpoczęcie lekcji.
Czynności organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematyki bieżącej lekcji, wyjaśnienie w jakim celu uczymy się nazw miesięcy.
Uczniowie słuchają najpierw nauczyciela i powtarzają za nim nazwy miesięcy, które zostały wypisane na tablicy, następnie słuchają nagrania i powtarzają nazwy miesięcy.
Następnie dopasowują odpowiedniki angielskie (ćw. 1/ s. 73–74, podręcznik).
Совет (rada) i nauczyciel zachęca uczniów do korzystania z wiedzy, którą już posiadają, co ułatwi im opanowanie nowego słownictwa w języku rosyjskim.
3. Ćwiczenia ortograficzne: Uczniowie wyszukują nazwy miesięcy, które nie kończą się spółgłoską miękką/ znakiem miękkim, a następnie nazywają te miesiące. Następnie łączą nazwy miesięcy z przyimkiem „в” i obserwują, co wówczas dzieje się ze znakiem miękkim (ćw. 1/ s. 73, podręcznik).
4. Zabawy językowe:
Nauczyciel prosi o uporządkowania miesięcy według pór roku. Uczniowie dopasowują do nich odpowiednie miesiące, wypisują na tablicy i odczytują ich nazwy na głos.
https://quizlet.com/263759734/nazwy-miesiecy-jezyk-rosyjski-flash-cards/
Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego, a następnie telefonów.
5. Kształtowanie kompetencji pisania:
Uczniowie utrwalają pisownię znaku miękkiego w nazwach miesięcy.
6. Określanie daty na podstawie materiału zawartego w podręczniku. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak określić datę, wykorzystując materiał podręcznikowy lub własne plansze. Od dzisiejszej lekcji uczniowie zapisują datę słownie.
7. Praca domowa: z wykorzystaniem aplikacji quizlet naucz się nazw miesięcy.
https://quizlet.com/263759734/nazwy-miesiecy-jezyk-rosyjski-flash-cards/
8. Zakończenie lekcji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.