AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bernardeta Bodzianowska, 2019-06-18
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
(opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
i Rozporządzeniu MEN z 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
ubiegającej się o stopień zawodowy:
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Przewidywany czas zakończenia stażu: 31.05. 2019 r.

Cele:
1. Podniesienie poziomu pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.
2. Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych oraz podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i jakości pracy szkoły.

3. Kontynuowanie i rozszerzanie zakresu działań na rzecz rozwoju szkoły i systemu edukacji.
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego
Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
i Rozporządzeniu MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- Znajomość prawa oświatowego;
- Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji:
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Planu rozwoju zawodowego.
- Świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, zdjęcia, inne.
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

FORMY REALIZACJI

1.Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły
2. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
4. Przygotowywanie imprez świetlicowych.
5. Tworzenie szkolnych dokumentów.
6. Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian).
7. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
8. Sprawowanie opieki nad powierzonymi tablicami i gablotami.
9. Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych

DOWODY REALIZACJI, UWAGI:
- Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy.
- Uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii.
- Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
- Opracowane materiały, pomoce.
- Poznanie swoich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy w celu podwyższania jakości pracy szkoły
- Wpisy w dzienniku, ocena opisowa na koniec roku szkolnego

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
1. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, programów szachowych.
4. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych.
5. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
6. Pomoc w gromadzeniu informacji do zamieszczenia na stronę internetową szkoły
7. Komputerowe projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, itp.
DOWODY REALIZACJI:
- zaświadczenia
- gromadzenie dokumentów
- przykładowe prezentacje multimedialne
- przykładowe pomoce dydaktyczne czy scenariusze§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Stworzenie i udostępnienie scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych, dekoracji.
2. Przeprowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich
3. Opieka nad nauczycielem stażystą.
4. Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
5. Aktywny udział w pracach zespołu świetlicowego.
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem
DOWODY REALIZACJI:
- zaświadczenia
- gromadzenie dokumentów

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich..
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rozwijających zainteresowania
2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej związanej z promowaniem nauki gry w szachy „Zawiszaki grają w szachy”

DOWODY REALIZACJI:
- opracowanie założeń, celów ogólnych i szczegółowych programu oraz sposobów realizacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Promocja szkoły:
• udział w dniach otwartych szkoły,
• współorganizowanie corocznych Festynów Rodzinnych
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć. Kółko szachowe dla kl. 4-8
4. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
5. Opieka nad studentem.

DOWODY REALIZACJI:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- integracja uczniów
- współpraca z Rodzicami
- gromadzenie dokumentów
- zaświadczenia
- stworzenie możliwości wykazania się uczniom swoją wiedzą i umiejętnościami

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca ze stowarzyszeniami
2. Współpraca z nauczycielami z innych szkół - organizacja międzyszkolnego turnieju szachowego
3. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Syrena”
4. Współpraca z przedszkolami znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie ze szkołą
5. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
6. Współpraca z rodzicami

DOWODY REALIZACJI:
- zaświadczenia
- artykuły
- zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
- Praca z uczniem zdolnym, nieśmiałym
- Praca z uczniem agresywnym

DOWODY REALIZACJI:
- obserwacja badanego problemu.
- gromadzenie niezbędnych dokumentów i informacji.
- opis i analiza przypadków


Zadania będą realizowane przez cały okres stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju może ulec modyfikacjom.
B. Bodzianowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.