Katalog

HANNA BORUCKA, 2019-06-18
SZAMOCIN

Muzyka, Scenariusze

Kolorowe pajączki - zajęcia metodą B. Strauss

- n +

Scenariusz zajęć otwartych dla słuchaczy
kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego

Temat zajęć: Kolorowe pajączki – tańczą w rytm muzyki ich rączki – zajęcia oparte na
metodzie aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss.

• Grupa wiekowa: 5 – latki ( grupa: Skrzaty)
• Prowadząca: Hanna Borucka
• Metody i formy pracy : pokaz, rozmowa kierowana
• Organizacja zajęć : zespołowo, w parach
• Czas trwania zajęcia : do 25 minut
• Data: 01.02.2018

Cele ogólne:
- stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej – odtwórczej
i twórczej ekspresji muzycznej,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie utworów instrumentalnych
muzyki poważnej,
- rozwijanie orientacji przestrzennej,


Cele operacyjne (dziecko) :
- wykorzystuje gesty i ruchy ciała do zabawy ruchowej ilustrującej rytm utworu
muzycznego
- realizuje rytmy dźwiękogestami i na instrumentach perkusyjnych,
- nazywa instrumenty perkusyjne: trójkąt, tamburyno, bębenek, klawesy, przestrzega
zasad grania i odpowiedniego trzymania instrumentów
- zagra grupowo akompaniament na dowolnym instrumencie perkusyjnym do utworu
muzycznego,
- prawidłowo wskazuje swoją lewą i prawą rękę,
- bezpiecznie orientuje się w przestrzeni podczas biegu,
- rozumie znaczenie roli dyrygenta
Środki dydaktyczne:
• płyta CD utwór „Dzień, dzień dobry” – „ Zabawy muzyczne – piosenki i tańce w przedszkolu i w szkole K. Kulikowska
• płyta CD utwór Le Basque J. Galway ( zbiory własne )
• 4 kolorowe ilustracje pająków dla całej grupy ( własna praca ilustracyjna )
• kolorowe piłki (dla każdego dziecka jedna)
• instrumentarium Orffa (trójkąty, tamburyna, bębenki, klawesyn)
• odtwarzacz CD
• Opowiadanie nauczyciela historii o przygodach tych pajączków – „Kolorowe pajączki” – tekst własny nauczycielki
• Kłębek wełny
• Krzesełka


Przebieg zajęć:
I 1. Powitanie dzieci – „Dzień, dzień dobry” - piosenka.
Dzieci zebrane w półkolu śpiewają piosenkę na powitanie z odpowiednimi, wcześniej wyuczonymi gestami.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć .
Forma organizacyjna dzieci – pokaz i rozmowa kierowana
Przedstawienie i prezentacja przez nauczyciela na tablicy dzieciom ilustracji kolorowych pajączków. Nawiązanie do kolorów (zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy) – szukanie przez dzieci miłych skojarzeń związanych z pajączkiem lub jego kolorem. Opowiedzenie przez nauczyciela historii o przygodach tych pajączków.
Budowanie sieci za pomocą kłębka wełny – dzieci siedzą w kole i kulają do siebie kłębek wełny jednocześnie zatrzymując przy sobie nić.

Opis etapów i zabaw opartych na metodzie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
II 1. Fabularyzacja utworu muzycznego ( I etap pracy z utworem)
Nauczyciel prezentuje dzieciom utwór z jednoczesnym przedstawieniem historii pajączków (Załącznik nr 1). Następnie rozdaje siedzącym dzieciom kolorowe piłki symbolizujące jednego pajączka. W rytm muzyki wykonuje ponownie odpowiednie i ruchy ilustrujące przygody danego pajączka - dzieci włączają się i pokazują razem z nauczycielem. Nauczyciel przed prezentacją w formie przypomnienia i utrwalenia pokazuje dzieciom na piktogramach lewa i prawa rękę.
A – ręka prawa „schodzi” po ręce lewej
ręka lewa „schodzi” po ręce prawej 2x całość
B – klaskanie w dłonie 4x całość
- „zakręcanie” ręki prawej
- „zakręcanie” ręki lewej

2. Taniec lub zabawa muzyczno – ruchowa ( II etap pracy z utworem)
Zabawa pajączków – pogoń lub ucieczka. Dzieci dobierają się parami – ustawienie jedno dziecko za drugim - jedno dziecko z pary ucieka, a drugie goni.
A – ucieczka pierwszej osoby i zatrzymanie, pogoń i zatrzymanie
Słowa: ucieka, ucieka, ucieka, ucieka, ucieka, ucieka stop (tupnięcie nogą)
goni, goni, goni, goni, goni, goni, jest ( położenie ręki na ramieniu)
B – klaskanie w dłonie partnera, haczyk 2x

3. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej – gra na sucho ( III etap pracy z utworem –
etap wstępny)
Dzieci siedzą na krzesełkach w kręgu i za pomocą ustalonych wcześniej przez nauczyciela dźwiękogestów ( klaskanie w dłonie, tupanie nogami o podłogę, uderzanie dłońmi o kolana, kląskanie) wykonują rytm pokazany przez dyrygenta. Można zamiast dźwiękogestów zastosować schematyczne pokazywanie gry na odpowiednim instrumencie tzw. gra na sucho.

4. Gra na instrumentach ( III etap pracy z utworem –etap właściwy)
Dzieci otrzymują instrumenty i grają na nich w taki sposób, jaki pokazuje dyrygent. Dzieci zamieniają się instrumentami – utrwalają rytmy i grę na różnych instrumentach perkusyjnych.

III. Zakończenie zajęć – ewaluacja
Nauczyciel rozdaje dzieciom ilustracje pajączków i prosi, aby zostały one odpowiednio pokolorowane: jeżeli zajęcia podobały się przedszkolakom – pajączki będą pokolorowane na ciepłe barwy – czerwony, pomarańczowy, a jeśli zajęcia się nie podobały – pajączki będą koloru czarnego lub brązowego. Dzieci zawieszają pokolorowane pająki na kartce z przygotowaną przez nauczyciela pajęczyną. Po wykonaniu danej czynności dzieci siadają w kręgu, mówią na jaki kolor pomalowały pajączka. Odpowiednio do koloru podanego przez dziecko nauczyciel zadaje pytanie: co najbardziej się podobało, a co się nie podało podczas zajęć. Najbardziej.Zebrała i opracowała mgr Hanna Borucka


Załącznik nr 1

„Kolorowe pajączki” (tekst własny nauczycielki)
Oto kolorowe pajączki, które mają takie magiczne rączki.
Każdy pajączek raczek ma sześć
I tymi rączkami nie tylko muchy chce zjeść.
Jego kolorowe rączki potrafią w rytm muzyki spacerować
I bardzo lubią po naszym ciele maszerować
Każdy pajączek inny kolor ma
I z nim zaczyna się dopiero zabawa
Pajączki na spacer wyruszyły
Chodziły, chodziły, spadały z pajęczyny
Się znów podnosiły i też czasami z tego powodu złe były
Ale pajęczynę swą dalej budowały
I sieć raz w górę, a raz w dół nawijały
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.