Katalog

Ewa Kuraś, 2019-06-18
Gdańsk

Zajęcia zintegrowane, Regulaminy

Pani Zima - regulamin konkursu

- n +

Zapraszam do udziału w Konkursie Plastycznym
„Cztery Pory Roku – Pani Zima”

1. Celem konkursu jest:
a. zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie,
b. uwrażliwienie na piękno otaczającego nas środowiska naturalnego,
c. rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych
d. promocja naszej szkoły.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci oddziałów „0” i klas I, II szkół podstawowych.
3. Prace plastyczne można wykonać dowolną, płaską techniką (rysunek, malunek itp. z elementami nalepionymi) w formacie A4, oprawione w ramkę. Ramka może nachodzić na pracę plastyczną, ale nie więcej niż 1,5 cm z każdej strony.
4. Prace mają zostać wykonane indywidualnie i własnoręcznie przez dziecko w czasie zajęć w szkole. Dziecko może zgłosić jedną pracę.
5. Nagrodzone zostaną trzy prace (I, II i III miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
6. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę wymowa i estetyka pracy oraz zgodność z tematem.
• termin: do 6 lutego 2019r.
Koordynator konkursu:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.