Katalog

Edyta Borowiec, 2019-06-18
Biłgoraj

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji projektu PCK

- n +

Sprawozdanie z realizacji Projektu
„Wolontariat PCK – Aktywacja”

Temat: „PCK kołem się toczy”.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.
Czas realizacji: 03.11.2016 r. – 30.11.2016 r.
autor projektu: Edyta Borowiec
Cele:
- zainteresowanie uczniów ideą PCK,
- propagowanie idei wolontariatu w środowisku uczniowskim,
- stworzenie uczniom możliwości podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz sprawdzenia się w pracy zespołowej,
- ukierunkowanie potencjału młodzieży na wsparcie i pomoc potrzebującym,
- rozwijanie w uczniach poczucia przynależności społecznej.

Przebieg realizacji projektu
Temat projektu i pomysł na jego realizację jest wynikiem diagnozy środowiska szkolnego pod kontem znajomości organizacji PCK, jej idei i form działalności. Rozmowy z uczniami uświadomiły mi – opiekunowi koła, konieczność rozpropagowania informacji na ten temat, pomagając uczniom w podjęciu decyzji o przynależeniu do SK PCK. Pierwsze spotkania odbywały się w małych zespołach. Powstała w ten sposób grupa uczniów umożliwiająca oficjalne założenie koła. Korzystając z informacji i materiałów zdobytych na szkoleniu w Mszanie Dolnej i w Rejonowym Oddziale PCK, stworzyliśmy bazę informacyjną z której stopniowo korzystali kolejni zainteresowani uczniowie (foldery, ulotki). W chwili oficjalnego wręczenia uczniom legitymacji członkowskich – 09.11.2016 r. przez przedstawiciela Rejonowego Oddziału PCK w Biłgoraju, SK PCK liczyło już 23 członków.
Tak liczny i zaangażowany zespół dał początek szerzej zakrojonej akcji propagującej idee i formy działalności PCK na terenie szkoły.
Wykorzystując sprawdzoną metodę burzy mózgów, powstały plakaty informacyjne umieszczone w widocznym dla wszystkich miejscu oraz gazetka SK PCK.
Pomysłem uczniów na zaistnienie w przestrzeni szkolnej była też akcja informacyjna o powstającym Szkolnym Kole PCK oraz Klubie Wiewiórka PCK przeprowadzona przez członków koła PCK wśród starszych i młodszych dzieci.
Zwiększona świadomość uczniów na temat form działalności wolontariackiej, zrodziła kolejny pomysł na propagowanie idei pomocowej wśród uczniów. 24 listopada przewidziano w szkole Festyn Charytatywny na rzecz chorej Hani. To wydarzenie było impulsem do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w akcję. Za zgodą i we wsparciu ze strony Rejonowego Oddziału PCK w Biłgoraju zbiórka funduszy na rzecz leczenia i rehabilitacji Hani odbywała się w tym dniu w naszej szkole do puszek PCK. Szerokie grono uczniów naszej szkoły miało okazję obserwować swoich kolegów – członków koła PCK w konkretnym działaniu.

Efektem tej akcji jest wydłużająca się lista osób deklarujących chęć przynależenia do SK PCK. Tym samym jest to dowód na to, że małymi krokami zbliżamy się do osiągnięcia wszystkich celów, jakie postawiliśmy przed sobą rozpoczynając ten projekt.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.