AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Borowiec, 2019-06-18
Biłgoraj

Geografia, Scenariusze

krajobraz wysokogórski Tatr

- n +

Scenariusz lekcji geografii w klasie 5
mgr Edyta Borowiec

Temat: „Poznajemy krajobraz wysokogórski Tatr”

Hasło programowe: Krajobrazy Polski

Zakres treści: Charakterystyka krajobrazu wysokogórskiego na przykładzie Tatr.

Cel ogólny:
- poznanie krajobrazu wysokogórskiego Tatr, jego głównych cech i składników oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie.

Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń zna:
• cechy krajobrazu wysokogórskiego,
• kolejne piętra roślinności w Tatrach,
• zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala,
• zabytki i atrakcje turystyczne Zakopanego.
B – Uczeń wyjaśnia:
• różnice między krajobrazem Tatr Wysokich a krajobrazem Tatr Zachodnich,
• na czym polega negatywny wpływ turystyki na środowisko Tatr.
Umiejętności
C – Uczeń potrafi:
• wskazać położenie Tatr na mapie Polski,
• wskazać na mapie Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie,
• wskazać najwyższe szczyty Tatr na mapie regionu,
• scharakteryzować pogodę w górach,
• scharakteryzować piętra roślinności Tatr na podstawie ilustracji.
Postawy
Uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie.

Cele w języku ucznia:
- dowiesz się, czym różni się krajobraz Tatr Wysokich od krajobrazu Tatr Zachodnich,
- poznasz piętra roślinności występujące w Tatrach,
- dowiesz się, jak silny i niebezpieczny może być halny,
- zdobędziesz informacje o Podhalu.

Pytanie kluczowe: „ Po co ludzie jeżdżą w Tatry?”

Metody:
- praca z tekstem, praca z materiałem ilustracyjnym, praca z mapą ścienną i atlasem geograficznym.

Formy pracy:
- indywidualna, - grupowa.

Środki dydaktyczne: Podręcznik (s. 74–81), zeszyt ćwiczeń, karty pracy, pytania i polecenia dla grup (załącznik), ścienna mapa Polski, atlas geograficzny, komputer (slajdy przedstawiające krajobraz Tatr, piętrowość roślinności Tatr oraz animację „Halny”).

Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne:
Czynności nauczyciela
- sprawdzam obecność,
- podaję temat i cele lekcji,
- podaję pytanie kluczowe,
- dzielę klasę na 4 grupy, każdej rozdaję pytania i polecenia oraz atlasy,
- rozdaję uczniom indywidualne karty pracy do zeszytu

Czynności ucznia

- zapisuje temat w zeszycie

Kształcone umiejętności

Uczeń:
- zapisuje poprawnie temat lekcji,
- uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i stosuje się do poleceń

2. Faza realizacyjna:

Czynności nauczyciela

- czuwam nad właściwą realizacją zadania,
- prowadzę prezentację w taki sposób, aby uczniowie przedstawili klasie jak najwięcej informacji, oraz aby każdy uczeń uczestniczył w prezentacji, - wyświetlam na tablicy interaktywnej slajdy do prezentacji uczniów

Czynności ucznia

- opracowują w grupach przydzielone im zagadnienia, korzystając z informacji w podręczniku oraz z atlasu:
• Grupa 1. Podział Tatr. Różnice między Tatrami Wysokimi a Tatrami Zachodnimi. • Grupa 2. Pogoda w Tatrach. Wpływ pogody na piętrowy układ roślinności. • Grupa 3. Piętra roślinności w Tatrach. Rośliny i zwierzęta Tatr. Tatrzański Park Narodowy. • Grupa 4. Mieszkańcy Podhala. Turystyka w Tatrach.
- prezentują wyniki swojej pracy zgodnie z poleceniami - indywidualnie wykonują zadania z karty pracy, wklejają je do zeszytu

Kształcone umiejętności

Uczeń: - korzysta z dostępnych źródeł informacji, - zgodnie współpracuje w grupie, - prezentuje efekty swojej pracy,
- wykorzystując zdobyte informacje sporządza notatkę

3. Faza podsumowująca

Czynności nauczyciela

- sprawdzam poprawność wykonanych przez uczniów notatek,
- ponownie zadaję pytanie kluczowe,
- dokonuję podsumowania i oceny pracy uczniów, - podaję zadanie domowe
- „Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tematu „Krajobraz wysokogórski Tatr”

Czynności ucznia

- prezentują treść sporządzonej notatki,
- w razie błędów korygują zapis,
- odpowiadają na pytanie uzasadniając swoją wypowiedź,
- zaznaczają w ćwiczeniach pracę domową.

Kształcone umiejętności

- sprawdza poprawność wykonania notatki,
- odpowiada pełnym zdaniem na pytanie, używa argumentów w wypowiedzi,
- rozumie konieczność utrwalania wiedzy

4. Ewaluacja:

Czynności nauczyciela

- rozdaję uczniom karty ewaluacyjne i proszę o ich wypełnienie, - zbieram karty i informuję uczniów, że na następnej lekcji zostaną im one zwrócone po to, abyśmy mogli popracować nad rzeczami wymagającymi poprawy

Czynności ucznia

- dokonują podsumowania lekcji na kartach

Kształcone umiejętności

Uczeń:
- określa, czy zdobył nowe wiadomości i umiejętności, ocenia atrakcyjność ćwiczeń
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.