AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

ANNA SIKORA, 2019-06-18
Lublin

Matematyka, Ćwiczenia

Zadania powtórzeniowe z geometrii analitycznej.

- n +

GEOMETRIA ANALITYCZNA – ZADANIA POWTÓRZENIOWE
Zad.1 Napisz równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkty A(1;1) i B(3;5). Sprawdź, czy punkt C(-0,5;-2) należy do tej prostej.
Zad.2 Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y=4x-3 i przechodzącej przez punkt P(2;-1).
Zad.3 Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=0,25x-1 i przechodzącej przez punkt P(-2;3).
Zad.4 Punkt S(a;b) jest środkiem odcinka A(-1;3) i B(5;-7).
a) Oblicz a i b oraz sumę a i b.
b) Oblicz odległość środka odcinka AB od początku układu współrzędnych.
Zad.5 Dany jest trójkąt równoramienny A(-3;-5), B(4;-1) i C(-2;3).
a) Oblicz długość ramienia tego trójkąta.
b) Oblicz jego pole i obwód.
Zad.6 Punkty A(2;0) i B(12;0) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC o przeciwprostokątnej AB. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y=x. Oblicz współrzędne punktu C.
Zad.7 Dany jest trójkąt A(-1;4), B(3;4) i C(-1;-2).
a) Wykaż, że ten trójkąt jest prostokątny.
b) Oblicz pole i obwód koła opisanego na tym trójkącie.
c) Wyznacz równanie ogólne środkowej BC.
d) Wyznacz równanie kierunkowe symetralnej boku BC.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.