AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Biszczanik, 2019-06-18
Józefów

Matematyka, Konspekty

Zastosowanie działań na liczbach naturalnych w praktycznych zadaniach tekstowych.

- n +

Scenariusz lekcji matematyki w klasie VI a
Szkoły Podstawowej
Data: 18.09.2018r.
Czas trwania lekcji: 45 min
Temat: Zastosowanie działań na liczbach naturalnych w praktycznych zadaniach tekstowych.
Cele:
Wymagania ogólne
III. Modelowanie matematyczne
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.
Wymagania szczegółowe
Uczeń:
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w pamięci w prostych przypadkach;
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym;
- zna i stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5, 9, 10, 25 i 100;
- rozpoznaje liczby pierwsze i złożone;
- zamienia jednostki długości;
- odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, na wykresach i mapach;
- czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;
- wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;
- weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.
Metody i formy pracy:
- pogadanka, problemowa, ćwiczeniowa
- indywidualna, zbiorowa, praca w parach
Środki dydaktyczne:
-tablica, kreda, zeszyt przedmiotowy, karty pracy, prezentacja multimedialna, quiz online wykonany w programie Kahoot
Przebieg lekcji:
Cześć przygotowawcza.
Sprawdzenie obecności. W celu przypomnienia wiadomości z ostatnich lekcji nauczyciel zadaje uczniom serię pytań dotyczących podzielności liczb typu:
Co to jest liczba pierwsza?
Co to jest liczba złożona?
Kiedy liczba dzieli się przez dwa?
Kiedy liczba dzieli się przez 5?
Kiedy liczba dzieli się przez 10?
W jaki sposób obliczamy średnią arytmetyczną liczb? Itp.
Podanie tematu oraz celów lekcji.
Faza realizacyjna.
Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z pierwszym zadaniem. Prosi o rozwiązanie go w parach. Następnie chętny uczeń odczytuje rozwiązanie. Nauczyciel pyta uczniów z czym kojarzą się liczby
z rozwiązania. Informuje uczniów, że każda z liczb jest ważną datą związaną z historią Polski. Pyta uczniów jaka jest różnica otrzymanych dat, nawiązując do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Kolejnym zadaniem uczniów jest samodzielne rozwiązanie quizu online wykonanego w programie Kahoot. Polega on na określeniu prawdziwości zapisanych stwierdzeń. Po omówieniu quizu nauczyciel rozdaje karty pracy. Chętni uczniowie rozwiązują na tablicy zadania nr 1, 2, 3 z karty pracy ucznia. Nauczyciel jednocześnie wyświetla prezentację multimedialną z danymi do rozwiązywanych zadań.
Faza podsumowująca.
Nauczyciel rozdaje uczniom do uzupełnienia karty nabytych umiejętności. Informuje, że jest to jednocześnie NaCoBeZu na najbliższa pracę klasową.
Zadanie pracy domowej czyli zad. 1,3,5,7,8,9,11,13,14 z testu „Sprawdź siebie” podsumowującego dział „Liczby naturalne” str. 28-29 podręcznik „Matematyka wokół nas”. Pozostałe zadania z testu do rozwiązania dla chętnych.

KARTA PRACY UCZNIA
Zad. 1
Przed tobą repertuar kina KGK. Pan Marek postanowił wraz z dwójką swoich dzieci wybrać się na film animowany „Biały Kieł”.
W jakie dni w przeciągu tego tygodnia może udać się pan Marek na projekcję wybranego filmu i o której godzinie zakończy się sens?
Ile zapłaci za bilety wstępu?
Jaki byłby koszt wycieczki dla twojej klasy do kina KGK na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, jeśli grupom powyżej 15 osób przysługuje cena specjalna za bilet, a koszt wynajęcia busa to 360 zł?

Zad.2 - praca indywidualna
Wybierz dowolny film z podanego repertuaru, a następnie podaj czas jego zakończenia oraz koszt biletów dla całej twojej rodziny.
Zad.3
Odległość w linii prostej między Długim Kątem a Hamernią jest równa 3,2 km. Na podstawie zamieszczonego fragmentu mapy odpowiedz na pytania:
W jakiej skali została wykonana ta mapa?
Jaka jest odległość rzeczywista między Stanisławowem a Borowiną?


Zad.4
Hubert przeprowadził wśród swoich przyjaciół sondaż liczby godzin spędzanych przy komputerze
w ciągu tygodnia. Wyniki zamieścił na wykresie.
Ile godzin średnio przy komputerze spędzają jego przyjaciele w ciągu tygodnia?
Ile godzin średnio przypada na jeden dzień?
Uwaga! Maksymalny, bezpieczny czas spędzania czasu przy komputerze dla dzieci w wieku 11-13 lat to od 1-2 godzin dziennie.

Zad.5*- A to ciekawe!
Istnieje prosty sposób mnożenia w pamięci liczb przez 11.
Przykłady:
26 • 11
Między cyfry 2 i 6 wstawiamy ich sumę 2 + 6 = 8 i otrzymujemy: 286, stąd 26 • 11 = 286
34 • 11
Między cyfry 3 i 4 wstawiamy ich sumę 3 + 4 = 7 i otrzymujemy: 374, stąd 34 • 11 = 374

Wzorując się na podanych przykładach, wyznacz iloczyny: 1. 36 • 11 2. 48 • 11
Sprawdź tę regułę na liczbach: trzycyfrowych oraz czterocyfrowych.

Praca domowa
Zad. 1,3,5,7,8,9,11,13,14 testu „Sprawdź siebie” z podręcznika str. 28-29. – dla wszystkich
Pozostałe zadania z testu „Sprawdź siebie” - dla chętnych.

Załącznik 1

Zadanie – praca w parach
Postępuj według wskazówek:
Wykreśl wszystkie liczby podzielne przez 25.
Wykreśl wszystkie liczby podzielne przez 10.
Wykreśl wszystkie liczby podzielne przez 3.
Jakie liczby pozostały?
1410, 972, 1791, 1920, 1875, 1025, 1596, 1918, 1605, 2018, 1600, 1830

Prawda/Fałsz z quizu online
Każda liczba naturalna jest pierwsza lub złożona.
Rozkład liczby 24 na czynniki pierwsze to 2∙2∙6.
Dzielnikami liczby 36 są liczby 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
Wszystkie liczby pierwsze są nieparzyste.
Liczba 159 dzieli się przez 3, ale nie dzieli się przez 9.
Wszystkie liczby, które dzielą się przez 25 mają ostatnie cyfry 25.
Liczby 13,29 i 41, to liczby pierwsze.


KARTA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI = NaCoBeZu pracy klasowej „Liczby naturalne”
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci w prostych przypadkach.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym.
Obliczenia związane z upływającym czasem.
Obliczenia związane z prędkością, drogą i czasem.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.
Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze.
Podawanie dzielników i wielokrotności liczb.
Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych.
Obliczanie średniej arytmetycznej.
Sprawdzanie czy dana liczba dzieli się przez 2, 3, 5, 9, 10, 25 i 100.
Rozwiązywanie zadań związanych ze skalą, mapą i planem.
Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem odczytywania diagramów słupkowych.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.