Katalog

Justyna Dąbrowska, 2019-06-18
Chludowo

Geografia, Gry

Gra urtwalająca wyznaczanie współrzędnych geograficznych

- n +

„ Wyruszyliśmy w daleką podróż. Zgadnijcie gdzie jesteśmy.”


Gra dydaktyczna dla uczniów kl.6-7
utrwalająca umiejętność wyznaczania współrzędnych geograficznych

pomysł i opracowanie : Justyna Dąbrowska
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Zasady gry

1. Podziel uczniów na 5 grup, nadaj grupom numery, rozdaj karty pracy (załącznik nr 1).

2. Rozdziel zadania między członków grupy:
a) kapitan podejmuje ostateczne decyzje w razie konfliktów , utrzymuje ład w grupie,
b) nawigator I odczytuje współrzędne przeciwnika
c) nawigator II sprawdza współrzędne podawane przez przeciwnika
d) geograf szuka na mapie potrzebnych informacji
e) sekretarz uzupełnia kartę pracy.

3. Na tablicy wypisz nazwy 6 dużych miast : Montreal, Moskwa, Tokio, Kapsztad, Caracas, Sydney.

4. Koperty z nazwami i zdjęciami 5 spośród powyższych 6 miast (jedno jest dla zmylenia przeciwnika) są losowane przez przedstawicieli grup.

5. Po wylosowaniu miasta, grupy określają jego współrzędne geograficzne
i wpisują do otrzymanej tabelki w miejscu swojego numeru.

6. Jeśli dana grupa dobrze odczyta swoje współrzędne – otrzymuje 1pkt. (sprawdza nauczyciel).

7. Jeśli dana grupa dobrze określi miasto, kraj i kontynent, na którym się znaleźli za sprawą gry, otrzymują 3 pkt. (sprawdza nauczyciel)

8. Wszystkie grupy próbują odgadnąć gdzie znajdują się ich przeciwnicy poprzez podanie współrzędnych; kolejno: Gr.1 podaje współrzędne grupie 2, Gr. 2 sprawdza i mówi czy dobrze trafili, czy źle. Gr.2 podaje współrzędne grupie 3, gr.3 – grupie 4, gr.4 – grupie 5,
a gr.5- grupie 1.

9. Jeśli dana grupa określi prawidłowo współrzędne swojego przeciwnika, otrzymuje 1pkt. , a za wpisanie do tabelki pozostałych informacji – 3pkt.

10. Po odgadnięciu współrzędnych jednego przeciwnika, dana grupa przystępuje do odgadywania współrzędnych kolejnego, wybranego przez siebie przeciwnika.

11. Grupy, które usłyszały właściwe współrzędne również mogą je wpisać, jednak otrzymują tylko punkty za uzupełnienie miasta, kraju i kontynentu – czyli maks. 3pkt, a nie 4pkt.

12. Po 2 rundach grupy wymieniają się swoimi zdjęciami; kolejno: gr.1 daje zdjęcie swojego miasta grupie 2, gr.2 – grupie 3, itp. (może to ułatwi rozwiązanie zagadki)

13. Wygrywa ta grupa, która zbierze najwięcej punktów.Życzę miłej zabawy!


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.