Katalog

Agnieszka Gadulska, 2019-05-15
Jędrzychów

Zajęcia zintegrowane, Plany metodyczne

Plan Metodyczny/szkoła specjalna/ autyzm/Ślimak pokaż rogi

- n +

PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO

Lekcja otwarta – przegląd metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
ze spektrum autyzmu

TEMAT LEKCJI: „Ślimak, ślimak pokaż rogi…”- poznanie kształtu spirali.

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze spektrum autyzmu
KLASA: III-V Spum aut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Agnieszka Gadulska
CZAS: 45 min.( 8.00-8.45)
DATA: 7.06.2018 r.

CELE OGÓLNE:

1. CELE POZNAWCZE:
-wdrażanie ucznia do poznawania środowiska przyrodniczego łąki,
- poznaje nazwy zwierząt tj. „Ślimak”,
- uczeń poznaje ślimaka różnymi zmysłami,
- pogłębia znajomość świata przyrody,
- rozwija umiejętność rysowania spirali na wzorze.

2. CEL WYCHOWAWCZY:
-wyrabianie wrażliwości na otaczający krajobraz łąki i jej mieszkańców,
-zwrócenie uwagi na piękno natury,
- wdrażanie do wykonywania prostych instrukcji słownych nauczyciela,
- wdrażanie do utrzymywania porządku na stanowisku pracy

3. CEL REWALIDACYJNY:
- usprawnianie motoryki małej,
- usprawnianie grafomotoryki


METODY PRACY:
Poranny krąg, Stymulacja polisensoryczna, elementy Metody Klanzy, elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda F. Affolter*, Plastykoterapia, Alternatywna Komunikacja, Metoda Glenna Domanna, Metoda Dennisona

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Słoik z trawą i ślimakami, kolorowe karty pracy (łąka, ślimak), komunikator, etykiety z porą roku, dnia tygodnia i miesiąca, karty obecności, zdjęcia uczniów, karty pracy z kształtem spirali o różnej fakturze, masa plastyczna, tacka z piaskiem, tabliczki do pisania pisakiem suchościeralnym, szary papier z przygotowanym wzorem spirali, pastele, płyta cd, taśma papierowa, nożyczki, „Łąka”- przygotowana wcześniej praca plastyczna za pomocą farb i szklanych kulek, nagroda - czekoladki w kształcie spirali.CZĘŚĆ WSTĘPNA
• wdrażanie do wykonywania prostych instrukcji słownych nauczyciela.
• wdrażanie ucznia do poznawania środowiska przyrodniczego łąki,
• poznaje nazwy zwierząt tj. „Ślimak”,
• uczeń poznaje ślimaka różnymi zmysłami,
• pogłębia znajomość świata przyrody
PRZEBIEG


1. Powitanie się piosenką „Witaj, witaj..”
w przyciemnionej sali z wykorzystaniem komunikatora, serduszka, stymulacja węchowa i słuchowa (Poranny krąg, Stymulacja polisensoryczna, Alternatywna Komunikacja)
2. Kalendarz. Pora roku, miesiąc i dzień tygodnia (Metoda G.Domana)
3. Nauczyciel sprawdza obecność. Zdjęcie i etykieta z imieniem i nazwiskiem
4. Wprowadzenie do tematu; N pokazuje ślimaka w słoiku, omawia krótko budowę ślimaka na kolorowych kartach pracy
CZĘŚĆ GŁÓWNA
• rozwija umiejętność rysowania spirali na wzorze,
• usprawnianie motoryki małej,
• usprawnianie grafomotoryki
• integracja półkul mózgowych (prawej i lewej)

PRZEBIEG:
1. Zapoznaje z kształtem spirali „Ślimaka” na fakturowych kartach podając instrukcję: kreślenie zaczynamy od góry idąc w kierunku środka (Metoda Dobrego Startu)
2. Utrwalenie kształtu spirali na tackach
z piaskiem (Metoda Dobrego Startu)
3. Lepienie spirali z masy plastycznej (Metoda Dobrego Startu)
4. Kreślenie spirali na tabliczkach mazakami suchościeralnymi
5. Zapoznaje z kształtem spirali „Ślimaka” na fakturowych kartach podając instrukcję: kreślenie zaczynamy od góry idąc w kierunku środka (Metoda Dobrego Startu)
6. Zachęca do rytmicznego i szybkiego kreślenia spirali kolorowymi pastelami po wzorze na szarym papierze
w rytm muzyki prawą ręką, później lewą ręką i oburącz (Metoda Klanzy, M. G. Domana)
7. N. prosi o wycięcie spirali, z której powstanie muszla ślimaka
8. Sprzątanie stanowiska pracy
9. Mycie rąk
10. Relaksacja
KOŃCOWA
• samodzielnie eksponuje własną prace.
1. Pomaga przy eksponowaniu prac.
2. Rozmawia o wykonanych pracach.
3. Wręcza uczniom czekoladki za pracę

*Metoda F. Affolter - wspomaganie ucznia w przypadku dyspraksji

Opracowała: Agnieszka Gadulska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.