Katalog

Elżbieta Sałata-Kucharczyk, 2019-06-18
Lubin

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy wychowawcy świetlicy szkolnej

- n +

SPRAWOZDANIE
Elżbieta Sałata-Kucharczyk

W I semestrze roku szkolnego podjęto następujące działania:

1. Zapoznanie z priorytetami zawartymi w planie pracy świetlicy na rok szkolny 2018/2019
2. Rekrutacja i prowadzenie dokumentacji rejestru dzieci korzystających ze świetlicy.
3. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
4. Zapoznanie z sytuacją rodzinną uczniów.
5. Udział w opracowaniu planu pracy zespołu, harmonogramu konkursów i uroczystości, tematyki spotkań (szkoleń), zajęć koleżeńskich.
6. Udział we wspólnym rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wspieranie i wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli.
7. Promowanie szkoły na stronie internetowej, publikowanie informacji oraz zamieszczanie zdjęć.
8. Pomoc w wyrównywaniu braków wiedzy i umiejętności uczniów.
9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, pielęgniarką.
10. Realizacja programu ,,Arteterapia w grupie świetlicowej”.
11. Organizowanie zabaw i gier umysłowych kształcących myślenie dzieci, zagadki, krzyżówki, filmy edukacyjne.
12. Organizowanie miejsca do odrabiania zadań domowych.
13. Rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie kreatywności, inicjatywy twórczej do dalszego samokształcenia i rozwoju (zabawy przy muzyce, prace manualne, nauka piosenek i wierszy, udział w konkursach, uroczystościach, gry i zabawy świetlicowe).
14. Korzystanie z biblioteczek podręcznych, codzienne czytanie poobiednie.
15. Kształcenie i utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach np. bezpieczeństwo na drodze, w świetlicy, w stołówce, na podwórku.
16. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy, zagrożeniami typowymi dla szkoły, ulicy, gospodarstwa domowego, niebezpiecznych zabaw.
17. Cykl spotkań n/t bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu (Sieciaki).
18. Pogadanki na temat odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych, filmiki edukacyjne.
19. Przeprowadzanie zajęć, pogadanek eliminujących zachowania agresywne.
20. Zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się wychowanków wobec nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz koleżanek i kolegów.
21. Higiena osobista, dbałość o stan zdrowia i rozwój fizyczny.
22. Propagowanie zasad zdrowego żywienia (warsztaty propagujące zdrowe odżywianie).
23. Udział w szkoleniu ,,Niebieska Karta”.
24. Przygotowanie i uczestnictwo w imprezach i konkursach świetlicowych wg kalendarza:
• zorganizowanie dla grup świetlicowych akcji ,,Sprzątanie świata”.
• Zorganizowanie quizu czytelniczego pt.,,Książka moim przyjacielem” na podstawie baśni H. CH. Andersena
• przygotowanie uczennicy Joanny B. do konkursu międzyświetlicowego ,,Nitki, nici, niteczki- Niepodległość w oczach dziecka” zorganizowanym przez ZSI w Lubinie (zdobycie wyróżnienia).
• udział w spotkaniu grup świetlicowych w celu uczczenia 100-nej rocznicy odzyskaniaNiepodległości przez Polskę
• nauka piosenkek patriotycznych, barwy i symbole narodowe, prezentacja multimedialna.
25. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
• zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki karmy dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
• przygotowanie Aniołów dla podopiecznych Domu Opieki Szarotka
• zorganizowanie warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez stowarzyszenie ,,Maltański Legion” (udział klas: 3b,4a, 7b, 7c)
• wizyta ucznia Technikum Górniczego w celu czytania fragmentów ,,Kubusia Puchatka”
• udział w spotkaniu z górnikiem. Zapoznanie ze specyfiką pracy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.