AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Syrnicka, 2019-05-10
Rybnik

Liliana Broy-Pogorzelska
Geografia, Scenariusze

Scenariusz lekcji otwartej "Przez lądy i oceany" kl V geografia

- n +

Scenariusz otwartej lekcji geografii z użyciem aktywnej tablicy przeprowadzonej w klasie V c w dniu 01.03.2019 r.

Temat: Przez lądy i oceany.
Czas trwania – 1 godzina lekcyjna
Punkt z podstawy programowej- III.1, III.2
Cel główny: Poznanie położenia lądów i oceanów na globusie i mapie świata
Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń:
• zna poglądy dotyczące kształtu Ziemi,
• wymienia dowody kulistości Ziemi,
• wymienia nazwy kontynentów i oceanów,
• zna pojęcia: równoleżnik, południk, biegun, oś ziemi, półkula.
Umiejętności:
Uczeń:
• wskazuje na mapie i globusie dowolny południk i równoleżnik,
• wskazuje na mapie i globusie południk 00 i południk 1800, zwrotniki i koła podbiegunowe oraz półkule,
• wyjaśnia, czym jest siatka geograficzna i kartograficzna ,
• wskazuje na mapie kontynenty i oceany,
• określa położenie kontynentów i oceanów względem równika i południka 00,
• porównuje na podstawie diagramów słupkowych powierzchnie kontynentów i oceanów.
Postawy:
Uczeń:
• rozwija w sobie dociekliwość poznawczą ,
• współpracuje w zespole,
• jest zainteresowany światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Metody pracy:
-pogadanka,
-elementy gry dydaktycznej,
-praca z mapą świata i globusem,
- analiza danych przedstawionych na diagramach,
-animacje,
-elementy oceniania kształtującego.
Formy pracy:
indywidualna, praca w parach, zespołowa
Środki dydaktyczne:
-Multibook geografia „Planeta nowa 5”
-karty pracy
- podręcznik,
-atlas geograficzny
-globus indukcyjny
-globusy
-interaktywna tablica
-numerki do losowania

Przebieg zajęć:
Faza wprowadzająca:
1) Czynności organizacyjne –sprawdzenie obecności.
2) Uruchomienie wiedzy wyjściowej: pogadanka dotycząca poglądów na kształt Ziemi, wyświetlenie pokazu slajdów ( z Multibooka/str.86) ukazującego dowody na kulistość Ziemi.
Następnie nauczyciel wskazuje globus jako model Ziemi i wyjaśnia pojęcie oś Ziemi, biegun północny i południowy.
3)Nauczyciel podaje cele lekcji, zapis tematu lekcji na tablicy.
Faza realizacyjna:
1 ) Do czego służą linie na globusie i na mapie?
a) Nauczyciel posługując się globusem indukcyjnym rysuje na nim linie łączące bieguny oraz linie, które je przecinają pod kątem prostym- wyjaśnia pojęcie południk i równoleżnik ; uczniowie wskazują na małych globusach południki i równoleżniki.
b) Nauczyciel zwraca uwagę, że jest 5 charakterystycznych równoleżników- koła podbiegunowe, zwrotniki i równik, wskazuje je na mapie świata, Następnie robią to uczniowie ( na globusie i mapie świata w atlasie).
c) Nauczyciel wyjaśnia czym jest siatka geograficzna i kartograficzna- uczniowie pracując w parach wypełniają polecenia 1 z karty pracy 1.
d) Nauczyciel wyświetla na ekranie tabelę ukazująca cechy południków i równoleżników (Multibook str. 87), uczniowie pracując w parach wykonują polecenie 2 z karty pracy 1.
e) Nauczyciel rysuje na globusie indukcyjnym punkty i wyznacza kierunki główne z tych punktów, prosi wylosowanych uczniów o określenie kierunków geograficznych.
2) Podział Ziemi na półkule.
a) Nauczyciel wyświetla animację ukazującą podział ziemi na półkule północna i południową oraz animację ukazującą podział ziemi na półkule wschodnia i zachodnią.
b) Nauczyciel prosi wylosowanego ucznia, aby wskazał na mapie wyświetlonej na ekranie południk 00 i równik.
c) Uczniowie wypełniają polecenie 3a i b z karty pracy 1- zaznaczają równik, południk 00 oraz podpisują półkule Ziemi
3) Kontynenty i oceany
a) Nauczyciel wyjaśnia pojęcie kontynent, wskazuje kontynenty na mapie świata
b) Nauczyciel wskazuje, że większość powierzchni ziemi stanowią wody, które tworzą ocean światowy. Jest on umownie podzielony na 5 oceanów ( Nauczyciel wskazuje oceany na mapie).
c) Uczniowie wykonują polecenie 3c z karty pracy 1- podpisują nazwy kontynentów i oceanów, w tym czasie na ekranie jest wyświetlona mapa świata.
d) Nauczyciel wyświetla na ekranie diagram słupkowy ukazujący wielkość kontynentów i oceanów, losuje ucznia i prosi o porównanie.
4) Charakterystyka kontynentów
Nauczyciel wyświetla animacje opisujące poszczególne kontynenty ( Multibook str. 89) i prosi , aby uczniowie oglądając animację uzupełniali kartę pracy nr 2
Faza podsumowująca:
1) W celu sprawdzenia, czy cele lekcji zostały osiągnięte nauczyciel losuje ucznia i prosi o wykonanie na ekranie tablicy ćwiczenia interaktywnego ( Multibook, str. 88)
„Zaznacz właściwe spośród wyróżnionych słów tak, aby zdania były prawdziwe”:
- Równik to najdłuższy równoleżnik/południk.
- Wszystkie równoleżniki/południki są jednakowej długości i maja kształt łuku/okręgu.
- Równoleżniki na globusie i mapie wyznaczają kierunki północ i południe/ wschód i zachód.
- Południki 0ooraz 180odzielą kulę ziemską na półkule wschodnią i zachodnią/północną i południową.
2) Nauczyciel sprawdza również, czy dzieci orientują się na mapie i umieją rozpoznawać lądy i oceany. W tym celu uruchamia grę dydaktyczną z Internetu ze strony www.gry- geograficzne.pl . Wybrani uczniowie podchodzą do ekranu i wskazują losowo na mapie konturowej świata kontynenty i oceany.
3) Nauczyciel ocenia prace na lekcji, zadaje pracę domową- uzupełnienie karty pracy 2 dotyczącej położenia kontynentów na mapie świata.
Przy tworzeniu kart pracy nauczyciel korzystał z zasobów portalu Wydawnictwa „Nowa Era”- www.dlanauczyciela.pl

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.