Katalog

Barbara Bujak, 2019-04-11
Limanowa

Język angielski, Regulaminy

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

- n +

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA
NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI
1. Testy- co najmniej 2 w półroczu
2. Kartkówki - co najmniej 2 w półroczu
3. Odpowiedź ustna- co najmniej 1 w półroczu
4. Praca domowa- co najmniej 1 w półroczu
Inne źródła oceny pracy ucznia:

1. Praca na lekcji (aktywny i systematyczny udział w zajęciach )
2. Udział w konkursach przedmiotowych
3. Prace projektowe
4. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach
Uwagi o ocenianiu:
• Dopuszczalna ilość usprawiedliwionych nieprzygotowań w półroczu: 1 - Każde kolejne nieprzygotowanie/a skutkuje oceną niedostateczną.
• Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na teście (obejmującym szeroki zakres wiedzy) jest zobowiązany pisać go w drugim, wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
• Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zapowiedzianej kartkówce jest zobowiązany pisać kartkówkę w pierwszym terminie obecności na lekcji
• Uczeń ma prawo poprawić ocenę z testu w czasie dwóch tygodni od uzyskania oceny uznanej za niekorzystną (od rozdania prac), ale tylko w przypadku oceny dopuszczającej i niedostatecznej. Poprawić ocenę można tylko jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Oceny z poprawy wpisywane są do dziennika.
• Uczeń jest zobowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Brak wiedzy z zakresu materiału zawartego w zadanej pracy skutkuje oceną niedostateczną.
• Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
• Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane

Ocena prac pisemnych jest obliczana wg skali:
30% - 50% ogólnej liczby punktów – dopuszczający;
51% - 74% ogólnej liczby punktów - dostateczny;
75% - 90% ogólnej liczby punktów – dobry;
91% - 99% ogólnej liczby punktów - bardzo dobry;
100% ogólnej liczby punktów – celujący.

Opracował Zespół Języków Obcych w składzie:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.