AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Chmielowiec, 2019-04-03
Werchrata

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji WOS klasa VIII. Powiat i województwo.

- n +

WOS klasa VIII
Temat: Powiat i województwo.
I. Cele lekcji, oczekiwane osiągnięcia. Uczeń:
-Wymienia podstawowe zadania samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
-Podaje nazwy organów samorządów: powiatowego i wojewódzkiego.
-Określa jakie funkcje pełnią starosta i marszałek w strukturze samorządu terytorialnego.
-Odróżnia organy władzy samorządowej od organów administracji rządowej na szczeblu województwa.
-Przedstawia zasady wyboru lub powołania organów samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz wskazuje sposoby ich odwołania.
-Wyjaśnia, na czym polega specyfika funkcjonowania miasta na prawach powiatu.
II. Metody i formy pracy.
- Wykład. - Praca z tekstem. - Dyskusja z uczniami. - Praca w grupach.
III. Środki dydaktyczne
-Podręcznik. -Mapa Polski i województwa z zaznaczonym podziałem terytorialnym. -Fragmenty konstytucji RP z 1997 roku. -Karty pracy.
IV. Przebieg lekcji
1.Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności.
2.Sprawdzenie zadania domowego.
3.Wprowadzenie do nowego tematu lekcji
a)decentralizacja-przekazanie przez organy państwa części uprawnień i odpowiedzialności wspólnocie mieszkańców
(Konstytucja RP art.15 pkt.1 „Ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy państwowej”)
b)rodzaje samorządów :terytorialne,specjalne(zawodowe,gospodarcze,inne-uczniowski,osiedlowy itp.)
c)samorząd terytorialny(gminny, powiatowy, wojewódzki)
d)rodzaje gmin(wiejska, miejsko-wiejska, miejska)
4.Podanie tematu i celów lekcji.
5.Faza realizacyjna. Tworzenie grup. Praca z podręcznikiem, dyskusja w grupach.
a)zadania powiatu: -zapewnienie funkcjonowanie szpitali -finansowanie szkół średnich -utrzymanie dróg powiatowych

b)organy powiatu:
-organ stanowiący-rada powiatu(15-29 radnych wybranych w wyborach samorządowych na 5 lat) -zarząd powiatu na czele ze starostą(wybrany przez radnych powiatowych) -sposób odwołania
c)zadania samorządu województwa:
-opracowuje strategię rozwoju regionu(gospodarka, kultura, edukacja, środowisko) -rozdziela środki unijne -utrzymuje drogi wojewódzkie -prowadzi szpitale specjalistyczne
d) organy samorządu województwa
-sejmik wojewódzki(co najmniej 30 radnych wybranych w wyborach samorządowych na 5 lat) -zarząd województwa na czele z marszałkiem(wybrany przez radnych wojewódzkich) -sposób odwołania
e)województwo i wojewoda
-organy administracji rządowej w województwie(komenda woj. policji, kuratorium oświaty) -wojewoda(przedstawiciel Rady Ministrów w terenie)
6.Podsumowanie i utrwalenie.
Ćw.1 i 4 str.80-podręcznik „Dziś i jutro” Nowa Era, karta pracy
Notatka:
Władzę uchwałodawczą w powiecie sprawuje rada powiatu, natomiast wykonawczą-zarząd powiatu ze starostą na czele. Członków rady wybierają mieszkańcy powiatu w wyborach organizowanych co 5 lat. Do głównych zadań władz powiatowych zalicza się między innymi: zapewnienie funkcjonowania szpitali, domów pomocy społecznej, szkół średnich, przeciwdziałaniu bezrobociu, utrzymaniu dróg powiatowych.
Samorząd wojewódzki to największa jednostka samorządowa w Polsce. Samorząd reprezentuje sejmik województwa będący organem uchwałodawczym oraz zarząd województwa na czele marszałkiem sprawujący władzę wykonawczą Radnych do sejmiku wybiera się co 5 lat. Marszałka i zarząd wybierają członkowie sejmiku. Sejmik wojewódzki dba o rozwój województwa, opracowuje strategię rozwoju, rozdziela środki z Unii Europejskiej.
W województwie działają też przedstawiciele administracji rządowej: wojewoda, urząd wojewódzki, kuratorium oświaty, komenda wojewódzka policji. W Polsce obecnie jest 16 województw oraz 379 powiatów.
7. Ocena aktywności
8. Zadanie domowe.
Napisz kto reprezentuje gminę Horyniec-Zdrój w Radzie Powiatu Lubaczowskiego, a kto powiat lubaczowski w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ćw.nr. 6 str. 81
Opracował: Grzegorz Chmielowiec
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.