AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Socha, 2019-03-27
Warka


Język angielski, Tematy maturalne

Strategie egzaminacyjne na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego

- n +

Strategie egzaminacyjne z języka angielskiego na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego i ne tylko …….

1. Najgorszym rozwiązaniem na egzaminie jest milczenie.
2. Wypowiedź ustna zdającego powinna być wyraźna i wystarczająco głośna dla rozmówcy.
3. Tempo wypowiedzi powinno być naturalne.
4. Mówiąc zbyt wolno tracimy cenny czas.
5. Mówiąc bardzo szybko możemy być niezrozumiani przez rozmówcę.
6. Należy wypowiadać się w sposób komunikatywny, tak aby rozmówca nas zrozumiał.
7. Wypowiedź powinna być logiczna i merytorycznie poprawna.
8. Zdający powinien tworzyć wypowiedzi adekwatne do tematu i nie mówić nie na temat.
9. Wypowiedź powinna być stylistyczna poprawnie.
10. Wypowiedź powinna być jak najbardziej poprawna pod względem znaczeniowym i gramatycznym, płynna i poprawna pod względem wymowy, intonacji.
11. Lepiej mówić z błędami niż milczeć bez błędów.
12. W swojej wypowiedzi używamy jak najbardziej zaawansowanego słownictwa, wyrażeń, struktur gramatycznych.
13. Unikamy powtarzania myśli, zwłaszcza, gdy wypowiadamy je używając tego samego słownictwa. To niepotrzebna strata czasu.
14. Należy starać się nie używać tych samych zwrotów. Zdający powinien pokazać, że jego słownictwo w języku angielskim jest bogate i że potrafi używać różnych struktur gramatycznych.
15. Nie można pozwolić, aby popełnione błędy, z których zdaliśmy sobie sprawę podczas mówienia powstrzymały cię od mówienia. Jeśli jest to możliwe, popraw swoje błędy albo zacznij zdanie od początku, ale nie kończ swojej wypowiedzi.
16. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania egzaminatora nie musisz mówić prawdy. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć lub nie zdarzyła się taka sytuacja w twoim życiu, możesz odwołać się do doświadczeń twojej rodziny, przyjaciół lub informacji usłyszanych w telewizji lub przeczytanych w Internecie. Pamiętaj, że testowany jest twój angielski, a nie doświadczenie życiowe. Lepiej coś wymyślić niż powiedzieć „nie wiem” lub „nie interesuje mnie to”. Należy użyć wyobraźni.
17. W czasie egzaminu ustnego będziesz musiał wypowiadać się i argumentować swoje wypowiedzi na tematy, które mogą nie być bezpośrednio związane z twoim doświadczeniem, np. zanieczyszczenie środowiska. W przygotowaniu się do tego typu wypowiedzi pomoże ci śledzenie na bieżąco światowych wydarzeń związanych z tematami maturalnymi. Dzięki temu w trakcie egzaminu będziesz wiedział, co powiedzieć, a cały wysiłek skupisz na środkach językowych, którymi tę wiedzę przekażesz.
18. Jeśli nie masz gotowej odpowiedzi i potrzebujesz czasu do namysłu, spróbuj zyskać na czasie, powtarzając lub przeformułowując pytania egzaminatora, myśląc na głos lub posługując się wyrażeniami dającymi czas na zastanowienie , np. „Let me think”, „It's difficult to say”.
19. Jeśli brakuje ci jakiegoś słowa, nie wpadaj w panikę, lecz staraj się zastosować różne strategie, aby mimo wszystko przekazać to, co masz na myśli (np. użyj słowa o podobnym znaczeniu, przytocz definicję lub opis tego słowa).
20. Nie należy posługiwać się pojedynczymi wyrazami czy frazami. Trzeba starać się wypowiadać pełnymi zdaniami i mówić, mówić, mówić – aż do wyczerpania tematu zadania i czasu.
21. Czytając pytania z zestawu lub słuchając pytań egzaminatora, pomyśl szybko nie tylko o tym, co będziesz mówić, ale także znajomość jakich zagadnień językowych sprawdza dane pytanie, np. pytanie o twoje wspomnienia z dzieciństwa będzie testować znajomość czasów przeszłych i wyrażenia „used to +verb”. Jeśli to sobie uświadomisz, będziesz mógł odpowiednio pokazać egzaminatorowi stopień zaawansowania języka.
22. Część ustną egzaminu ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny.
23. Przebieg rozmowy został opisany w moich materiałach, które rozdałam - „Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego od 2012 roku”.
24. Polecane pozycje na temat egzaminu ustnego: 1) Informator maturalny z języka angielskiego 2015, 2) Przykładowe zestawy do matury ustnej 1-4, Nowa Era, http://www.nowaera.pl/component/pomoce/100016/gim/jezyk-niemiecki.html 2) „Matura repetytorium. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej”, Monika Jurek, 2011, Egis/Express Publishing, 3) „Skills for matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej”, Virginia Evans, Jenny Dooley, 2015, Egis/Express Publishing, 4) „Zestawy do matury ustnej z języka angielskiego”. + klucz odpowiedzi, Helen Q.Mitchell, Monika Emanowicz, Agnieszka Szyrwińska, 2011, mm publications, 5) „Teraz matura. Język angielski. Poziom podstawowy. Arkusze maturalne”, Beata Polit, Ewa Komorowska, Aleksandra Prochalska – Stępień, 2015, Nowa Era, 6) Twoja matura. Język angielski. Arkusze maturalne.”, 2015, Pons. 7) „Matura Video Training. Matura Egzamin ustny DVD”, 2016, Macmillan 8) ustny zestawy z angielskiego (na pen-drivie) 9) „Rozmowa wstępna i funkcje językowe – angielski” – wersja papierowa 10) „Ustna – zadanie 3 – angielski” – wersja papierowa 11) „Opis ilustracji – angielski” – wersja papierowa 12) „Dialogi – angielski” – wersja papierowa 13) „Zad 1 – angielski” – wersja papierowa 14) „Odpowiedzi do zad 1 – matura ustna” – wersja papierowa 15) „Gettin Matura 1”, 16) „Macmillan Topics. Animals”, „Macmillan Topics.Environment”, „Macmillan Topics.Sports”, „Macmillan Topics. Festivals”, „Macmillan Topics.People”, „Macmillan Topics. Places”, „Macmillan Topics. Communication”, „Macmillan Topics. Entertainment”, „Macmillan Topics. Travel and Tourism”, „Macmillan Topics. Consumers”, „Macmillan Topics. Teacher's Book”, Susan Holden, 2006, Macmillan, 17) „Język angielski. Matura w kieszeni”, Anna Treger, 2013, Lingo, 18) „Język angielski. Powtórka przed egzaminem. Opracowania tematyczne”, Maciej Matasek, 2014, Handybboks, 18) „Angielski. Poćwicz i zdaj”, Agata Grodzińska, Ewa Proc-Homziuk, 2014, Wiedza Powszechna, 19) „Język angielski. Korepetycje maturzysty”, Anna Treger, 2014, Lingo, 20) „Repetytorium maturzysty. Język angielski. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony. Podręcznik +CD”, Daniela Macisaac, Dorota Ciężkowska – Gajda, 2015, Greg, 21) „Repetytorium maturalne. Język angielski. Słownictwo krok po kroku”, Dorota Olejnik, 2014, Lektorklett, 22) „Język angielski. Matura 2017. Zbiór zadań maturalnych. Poziom podstawowy + CD.”, Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, 2015, Wydawnictwo Omega,23) „Angielski w tłumaczeniach. Sytuacje”, Magdalena Flak, Filip Radej, Preston Publishing, 24) „Język angielski. Rozmawiaj na każdy temat. Część 1. Repetytorium tematyczno-lekdykalne”, Graham Crawford, 2013, Wagros, 25) „Język angielski. Rozmawiaj na każdy temat. Część 2. Repetytorium tematyczno-lekdykalne”, Graham Crawford, 2013, Wagros, 26) „Repetytorium leksykalne z języka angielskiego”, 2015, Dorota Obidniak, Hanna Podczaska – Tomal, 2015, PWN, 27) „Angielski w tłumaczeniach. Mów pełnymi zdaniami +CD”, Adam Urban, 2016, Preston, 28) „Angielski na obcasach +CD”, Gabriela Oberda, 2013, Lingo 29) „Potoczny angielski w ćwiczeniach”, Katarzyna Michalska, 2013, Dr Lex, 30)Matura 2017. Język angielski. Zbiór zadań ZR”, Ilona Gąsiorkiewicz – Kozłowska, Joanna Kowalska, 2016, Omega, 31) „Twoja matura. Język angielski. Repetytorium maturalne z przewodnikiem. Zakres podstawowy +CD”, praca zbiorowa, 2015, Pons, 32) Matura 2015. Repetytorium maturalne. Podręcznik. Język angielski. Poziom podstawowy, Rod Fricker, Dominika Chandler, Marta Umińska, Bob Hasting, Angela Bandis, Beata Trapnell, Bartosz Michalowski, 2014, Pearson Education, 33) Matura 2015. Longman Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony, Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell, Bartosz Michalowski, 2014, Pearson Education, 34)Matura 2015. Destination. Repetytorium. Język angielski. Poziom podstawowy. Marta Inglot, Izabela Michalak, Anna Milewska, Katarzyna Mrozowska-Linda, Zbigniew Pokrzewiński, 2014, Nowa Era, 35) Matura 2015. Destination. Repetytorium. Język angielski. Poziom podstawowy i rozszerzony, Marta Inglot, Izabela Michalak, Anna Milewska, Katarzyna Mrozowska-Linda, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit, Anna Rzeźnik, Agnieszka Saramowicz – Garstecka, Halina Tyliba, 2014, Nowa Era 36) Matura 2015. Repetytorium. Język angielski. Poziom podstawowy, Virginia Evans, Jenny Dooley, 2015, Express Publishing, 37) Matura 2015. Repetytorium. Język angielski. Poziom rozszerzony, Virginia Evans, Jenny Dooley, 2014, Express Publishing, 38)Matura. Vademecum. Język angielski. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony, Dorota Ciężkowska-Gajda, Daniela Maclsaac, 2017, Greg 39)przydatne linki ustny angielski – www.gettinenglish.pl , www.englishdirect-rafal.blogspot.com201502matura-ustna-z-jezyka-angielskiego.html, www.english4matura.pl, https://www.pearson.pl/pub/angielski/uploaddocs/matura2012/zestawy-ustne-matura.pdf, http://www.alfalf.cba.pl/zestawy1.pdf, http://pm.malopolska.pl/joomla/pliki/1112/zestawy_maturalne_success_upper-inter.pdf, http://www.zshg.waw.ids.pl/1/Matura_ang1.pdf, https://www.macmillan.pl/strony-www-kursow?view=element&id=48, www.dlanauczyciela.pl/profil - Materiał stymulujący do matury ustnej człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, zdrowie, sport, kultura, nauka i technika, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, rozmowa wstępna, rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego na stronie, www.dlanauczyciela.pl/profil Nowa Era dla nauczycieli korzystających z podręcznika tego wydawnictwa, www.mcourser.pl/courses - 5 zestawów na egzamin maturalny ustny z języka angielskiego na mcourser.pl/courses , a potem moje zasoby dla osób, które zakupiły książkę Język angielski. Arkusze maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony, Pons, zarejestrowały się, zalogowały i wpisały kod dostępu z tej książki, http://www.anglisci.pl/matura-ustna/, http://eduentuzjasci.pl/zadania/baza-zadan.html, http://www.zsmalinowo.com/jezyk-angielski—egzaminy/maturaustnazestawy, https://morawainenglish.wordpress.com/category/matura/page/4/, 40) przydatne adresy – ćwiczenia –
www.chatterbox.pl,
www.english4matura.pl,
www.angielski.edu.pl,
https://morawainenglish.wordpress.com/category/matura/page/4/,
http://www.angielski-online.pl ,
http://www.edu.wroc.pl/edu-linki/jezyki_obce.html,
http://angielski.crib.pl/translator-angielsko-polski-polsko-angielski.html http://www.learningchocolate.com
http://ircia-jezykiobce.blogspot.com/2011/05/zasady-czytania-po-angielsku.html
http://www.ang.pl/gramatyka/word-formation/zasady-slowotworstwa/n-v
https://www.gettinenglish.com/angielskie-slowotworstwo-cwiczenia/
http://www.eprofess.pl/demo/slowotworstwo-z-jezyka-angielskiego_demo.pdf
http://jejswiat.pl/13338,slowotworstwo-rzeczownik
http://dobragramatyka.pl/pytania-po-angielsku
http://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-pytania-szczegolowe-wh-questions/
http://www.focus.olsztyn.pl/tworzenie-pytań-język-angielski-ćwiczenia.html#.WFq4gC-GPIU
http://www.astra28.eu/4-2.html
http://angielski-online.pl/gramatyka-angielska/czasy-angielskie/27-ukladanie-pytan
http://www.anglozof.com/angielski/questions-pytania.htm
http://angielskaherbata.blog.pl/2015/04/02/budowa-zdan-w-jezyku-angielskim-szyk-podstawowy/
http://angielskiprzedtelewizorem.pl/index.php/kurs-angielskiego/232-budowa-zdania-w-jezyku-angielskim-czyli-regula-svo
http://angielskiwdobe.com/blog/budowa-zdania-w-jezyku-angielskim/
http://www.ang.pl/gramatyka/rzeczowniki-nouns/compound-nouns
http://szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/rzeczownik-noun/rzeczowniki-zlozone-compound-nouns/
https://www.etutor.pl/forum/thread/16464-rzeczowniki_zlozone.html
http://dobragramatyka.pl/spojniki-angielski
https://www.gettinenglish.com/linking-words-spojniki/
http://angielski.na6.pl/spojnik
http://www.angielski.slowka.pl/gramatyka,spojniki-linking-words,m,1064.html
http://angielski.na6.pl/zdania_podrzednie_zlozone
http://www.kurs.lom.vectranet.pl/inne/gramatyka/1/015.htm
http://www.jezykowedylematy.pl/2012/03/o-zdaniach-podrzednie-zlozonych/
http://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-phrasal-verbs-czyli-czasowniki-frazowe/

http://www.ang.pl/slownictwo/phrasal-verbs

http://www.angielski.slowka.pl/gramatyka,najpopularniejsze-czasowniki-frazowe-most-common-phrasal-verbs,m,772.html
http://www.angprofi.pl/lekcja39/phrasal-verbs.html
http://www.pro-angielski.pl/gramatyka/czasowniki/phrasal_verbs.php

http://angielski.edu.pl/phrasal-verbs/nauka-slowek-angielskich/angielskie-phrasal-verbs-czasowniki-frazowe/angielskie-phrasal-verbs-czasowniki-zlozone-frazowe-wprowadzenie
http://angielski.edu.pl/phrasal-verbs/nauka-slowek-angielskich/angielskie-phrasal-verbs-czasowniki-frazowe
https://www.gettinenglish.com/angielski-przyimek-z-rzeczownikiem-i-czasownikiem/
http://wordki.pl/angielski/59331.html
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-czasowniki-z-prepositions.html
http://www.jezykangielski.org/adjectivesprepositions.html
https://quizlet.com/165974330/przyimki-po-czasownikach-przymiotnikach-i-rzeczownikach-j-angielski-flash-cards/
http://angielskaherbata.blog.pl/2015/05/28/budowa-zdan-w-jezyku-angielskim-szyk-niestandardowy/,
http://gadzetomania.pl/39304,40-stron-ktore-naucza-cie-jezyka-obcego, http://www.angielski.ebrio.pl/,
http://www.angprofi.pl/,
http://pl.langmaster.com/compl/english/home.htm,
https://www.slownictwo.pl/, http://szkolnictwo.pl/nauka,2,Język_angielski, https://www.youtube.com/watch?v=_fvFeqom2ec,
http://www.angielski-kursy.pl/kurs-angielskiego/lekcja-11/,
http://www.e-angielski.com/download/angielski-w-pigulce,
http://www.free-english-games.com/,
http://www.jezykangielski.org/download.html,
https://www.youtube.com/watch?v=HmbukO5eKgI,
https://www.angprofi.pl, https://babadum.com,
https://www.busuu.com/pl/,
https://www.yout, ube.com/watch?v=-Yi_kuCTgyk,
https://www.youtube.com/watch?v=hblisRQXPxU,
https://www.youtube.com/watch?v=mhFhM6vd5ZA
http://learn-english-online.us/?gclid=CNC-6dLusNECFRpnGQodSjAMyQ
http://www.e-angielski.com/download/programy-do-nauki-angielskiego

25. Przygotowanie do egzaminu można ułatwić sobie przez nauczenie się zwrotów, które pomagają w prowadzeniu rozmowy. Można wykorzystać materiały pomocnicze, które rozdałam- „Rozmowa wstępna i funkcje językowe”, „Zad.1 – odgrywanie roli”, „Przykładowe odpowiedzi do zadania 1”, „Zwroty służące komunikacji w języku angielskim”, „Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego z języka angielskiego”.Zadanie 1 – odgrywanie roli


1. Zadanie ma formę dialogu.
2. Przeczytaj polecenie i zdecyduj kim jesteś i z kim będziesz rozmawiać. Musisz uświadomić sobie, w jaką rolę ma się wcielić. Wtedy należy określić, czy należy używać stylu formalnego czy nieformalnego. Dalej orientujemy czy pytamy o informację, czy wyrażamy opinię, czy relacjonujemy wydarzenia. Potem podejmujemy decyzję, jakiego języka i słownictwa potrzebujemy, aby zrealizować temat, np.
3. Na arkuszu egzaminacyjnym jest napisane, kto rozpoczyna rozmowę. Jeśli egzaminator zaczyna rozmowę, poczekaj, aż zacznie mówić. Jeśli ty, zastanów się, od czego zaczniesz. Masz jednak pełną dowolność, jeśli chodzi o kolejność, w jakiej odniesiesz się do podanych kwestii.
4. Jeśli jesteś osobą pytającą, należy podczas 30 sekund przygotowania się zastanowić się, jakie pytania możesz zadać egzaminatorowi.
5. Zadanie wymaga poruszenia wszystkich kwestii. Należy się do nich odnieść i je rozwinąć.
6. Nie ma konieczności tłumaczenia określeń z ramki podczas realizacji chmurek, ale należy stworzyć sobie plan wypowiedzi i zgromadzić mentalnie wszystkie przydatne do realizacji polecenia słowa i zwroty.
7. Jeśli chcesz uzyskać maksymalną liczbę punktów za wykonanie tego zadania, musisz nie tylko wspomnieć o wszystkich kwestiach wymienionych w poleceniu, ale również je rozwinąć. Do każdej kwestii musisz podać dodatkowe informacje, przykłady, argumenty.
8. Należy pamiętać, aby do każdej kwestii (chmurki) nie tylko się odnieść, ale też ją rozwinąć i uzasadnić. Do każdej chmurki należy podać dodatkowe informacje lub przykłady, tak aby rozbudować wypowiedź. Trzeba stosować przymiotniki, przysłówki bądź inne określenia.
9. Słuchaj uważnie egzaminatora, aby móc właściwie zareagować.
10. Zadanie polega na prowadzeniu dialogu. Możesz odpowiadać na pytania i sam je zadawać.
11. Udzielaj na wszystkie pytania pełnych odpowiedzi.
12. Podejmuj dyskusję, przytaczaj swoje argumenty.
13. Dostosuj styl wypowiedzi do sytuacji (rozmowa z rówieśnikiem, z osobą dorosłą).
14. Jeśli w zadaniu należy coś komuś zaproponować lub udzielić komuś rady, należy pamiętać, aby wyjaśnić, dlaczego coś proponujesz lub doradzasz. Należy unikać banalnych sformułowań, takich jak: „It's good/nice/interesting.”
15. Musisz być przygotowany na to, że zostaniesz poproszony o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.
16. Kiedy z kimś rozmawiasz w celu zasięgnięcia informacji, należy starać się używać zarówno pytań bezpośrednich, jak i pośrednich, aby rozmowa brzmiała naturalnie.
17. Twój rozmówca może nie zgodzić się z twoim zdaniem. Twoją rolą będzie wykazanie się umiejętnością bronienia swoich przekonań. Możesz również częściowo zgodzić się z drugą stroną lub zostać przy swoim zdaniu, przestawiając nowe argumenty na jego poparcie.
18. Jeśli rozmówca odrzuca twoje propozycje, ma odmienne zdanie lub poprosi cię o dodatkowe wyjaśnienie, podejmij dyskusję i przedstaw swoje stanowisko. Rozpocznij negocjacje, podając inne rozwiązania lub dodatkowe argumenty na poparcie swojego stanowiska. Należy spróbować znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
19. Ważne jest, by właściwie reagować i odpowiadać na wypowiedz rozmowy. Pytanie ma być spójne z odpowiedzią. Pamiętaj jednak, aby konsekwentnie dążyć do zrealizowania chmurek, uwzględniając rolę, którą masz przypisaną.
20. Jeśli nie zrozumiesz pytania lub wypowiedzi rozmówcy, możesz poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie, co miał na myśli. Możesz również powtórzyć uzyskaną informację i poprosić o potwierdzenie, że dobrze ją zrozumiałeś.
21. Twoje odpowiedzi muszą być logiczne i nawiązywać do wypowiedzi egzaminującego oraz być adekwatne do tematu rozmowy.
22. Gdy zdający relacjonuje wydarzenia, wypowiedź powinna mieć przejrzystą strukturę. Należy przedstawić sytuację odpowiadając na pytania: gdzie?, kiedy?, kto? Następnie należy opowiedzieć, co się stało i powiedzieć, co o tym sądzisz, albo co sądzą inni. Należy używać wyrażeń wskazujących na kolejność chronologiczną typu „after a while”, „just then”, aby opowiadanie miało przejrzystą strukturę.
23. Przygtowując się do egzaminu trenuj reagowanie w języku obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
24. Ćwicz na głos, zadawaj pytania, odpowiadaj, prowadź proste negocjacje.
25. Używaj struktur i słownictwa, które dobrze znasz. Pamiętaj, że każdą myśl można wyrazić na kilka sosobów.
26. Zapamiętaj typowe zwroty służące do rozpoczęcia, podtrzymywania i zakończenia rozmowy.
27. Trenuj, jak poprosić o informację, jak jej udzielić, jak odmówić jej udzielenia, jak rozpocząć i zakończyć rozmowę.
28. Zadawaj pytania, na które rozmówca musi ci udzielić określonej informacji.Zadanie 2 – opis obrazka i odpowiedź na 3 pytania

1. Zdjęcia przedstawiają sytuacje życia codziennego, wymuszające opis czynności.
2. Przy opisie zdjęcia należy pamiętać, żeby odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: kto jest przedstawiony na zdjęciu, gdzie się znajduje, co robi.
3. Należy pamiętać, żeby do każdej z tych kwestii nie tylko się odnieść (zrealizować ją w minimalnym stopniu), ale też ją rozwinąć.
4. Pamiętaj, że nie masz czasu na zapoznanie się z zadaniem i dokładne przyjrzenie się ilustracji.
5. Staraj się określić główny problem przedstawiony na ilustracji.
6. Opisuj ilustrację, przechodząc od ogółu do szczegółu.
7. Na opis ilustracji jest jedna minuta. Nie należy więc szczegółowo koncentrować się na szczegółach z obrazka, np. opisywać szczegółowo wyglądu osób na obrazku i z tego powodu zaniedbać odpowiedzi na pozostałe kwestie.
8. Należy w pełni wykorzystać czas przeznaczony na opis ilustracji i nie być skąpym w swoich wypowiedziach.
9. W opisie obrazka chodzi o przekazanie przesłania przekazanego na obrazku, pamiętając o przedstawieniu informacji: kto jest na obrazku, gdzie jest i co robi.
10. Opis zdjęcia można wzbogacić o twoje odczucia lub opinię na temat danej sytuacji, prawdopodobną relację między przedstawionymi osobami, uczucia i myśli przedstawionych osób, możliwe przyczyny lub konsekwencje przedstawionej sytuacji, następstwa zobrazowanej sceny. Można wyrazić swoje spekulacje na temat uczuć ludzi, których widzimy lub powodów, dla których coś robią. Należy użyć zwrotów wskazujących na to, że są to tylko spekulacje i nie musi to być jedyna słuszna odpowiedź. Zdający może też wyrazić opinię na temat ukazanej sytuacji.
11. Opis ilustracji musi mieć przejrzystą strukturę. Zdający najpierw mówi ogólnie, co przedstawia zdjęcie (Kto? Co? Gdzie? - Kogo przedstawia ilustracja? Gdzie znajdują się osoby przedstawione na ilustracji? Co robią osoby przedstawione na ilustracji?). Aby powiedzieć, co robią osoby na ilustracji używamy czasu Present Continuous. Do wyrażania opinii stosujemy czas Present Simple. Potem należy przejść do interesujących szczegółów. Opis można zakończyć komentarzem od siebie albo przypuszczeniem.
12. Jeśli nie jesteś pewien jakichś szczegółów na ilustracji, zgaduj.
13. Jeśli nie znasz angielskiej nazwy przedmiotu widocznego na ilustracji, możesz posłużyć się opisem.
14. Zdający może użyć przy opisie wyrażeń: „must be” - aby stwierdzić, że coś musi być takie, a nie inne, „can't be” - aby stwierdzić, że coś jest niemożliwe.
15. Kiedy opisujesz ilustrację, używaj zwrotów służących do wyrażenia przypuszczenia, np. „It seems to me”, „They could be”, „She appears to be”. Pomogą ci one urozmaicić wypowiedź i zdobyć punkty za bogactwo językowe.
16. Otrzymasz wyższą ocenę za umiejętności językowe, jeśli będziesz unikać powtórzeń przymiotników pospolitych, np. „nice”, „interesting”, „good”.
17. Pytania, które zada ci egzaminujący, sprawdzają trzy rodzaje umiejętności: relacjonowania, interpretowania i wyrażania opinii.
18. Pytań, które zada ci egzaminator, nie masz w swoim zestawie. Ma je egzaminator.
19. Odpowiadaj wyczerpująco na pytania egzaminatora, nie odbiegaj od tematu.
20. Gdy odpowiadasz na pytania dotyczące ilustracji, udzielaj rozbudowanej odpowiedzi, podając przykłady i argumenty na poparcie swojej opinii. Stosuj urozmaicone słownictwo i różnorodne konstrukcje gramatyczne. Unikaj powtarzania tych samych wyrazów.
21. Należy pamiętać, aby odpowiadać na pytania egzaminującego pełnymi zdaniami i stosować odpowiednie zwroty, służące np. do wyrażania opinii, upodobań.
22. Należy zawsze podać dwa przykłady lub argumenty na poparcie swojej opinii.
23. Pierwsze pytanie wymaga interpretacji przedstawionej sceny, np. „Why is the woman smiling?”
24. Drugie pytanie jest związane z tematyką ilustracji, ale odwołuje się do osobistych doświadczeń zdającego i dotyczy twoich poglądów, zainteresowań lub planów, np. „Do you like going to the seaside?”. Obrazek skłania zdającego do wyrażenia swoich poglądów. Odpowiadając na nie należy również wyjaśnić swoje stanowisko i podać dodatkowe argumenty lub przykłady, np. „Why?” „Why not?”
25. Trzecie pytanie wymaga zrelacjonowania jakiegoś wydarzenia lub opisanie doświadczeń z przeszłości, np. „Describe a situation when you had to do some physical work”. Pytanie to może dotyczyć sytuacji, w której się wcześniej nie znalazłeś. Należy pamiętać, że można wtedy opisać doświadczenia znajomych czy kogoś z rodziny lub wymyślić własną historię. Zdający powinien pomyśleć, co mogło się wydarzyć w tej sytuacji, kim oprócz zdającego, byli uczestnicy tego zdarzenia i jak się wtedy czułeś.
26. Gdy odpowiadasz na pytanie, które wymaga relacjonowania wydarzeń, stosuj różne czasy przeszłe, np. past simple, past continuous, past perfect.
27. Możesz mówić o prawdziwych lub zmyślonych zdarzeniach, ale unikaj wymijających odpowiedzi.
28. Jeśli potrzebujesz czasu do namysłu, myśl na głos.
29. Przygotowując się do tego zadania wyszukuj ilustracje w prasie codziennej, internecie i próbuj je opisać.
30. Staraj się zawsze określić, jaki jest temat, motyw przewodni ilustracji.
31. Utwórz wsztkie mmożliwe pytania do wybranych ilustracji.
32. Przypomnij sobie zasady formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.


Zadanie 3 – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na pytania

1. W zadaniu mogą pojawić się nie tylko ilustracje, ale również ulotki, ogłoszenia, reklamy, plakaty.
2. Jeśli materiał zawiera tekst, np. nagłówek, opinię, czy slogan, wykorzystaj go w swojej argumentacji. Nie cytuj dosłownie tekstu, ale objaśnij jego sens własnymi słowami.
3. Czas na przygotowanie zdający może wykorzystać na przyjrzenie się ilustracjom. Przed przystąpieniem do wypowiedzi na ich temat należy wykorzystać ten czas na myślenie po angielsku i przygotowanie słów kluczowych i wyrażeń, które mogą przydać się przy udzielaniu wypowiedzi.
4. Zdający powinien najpierw zapoznać się z treścią polecenia, obejrzeć zdjęcia.
5. Następnie zdający powinien wyrobić sobie opinię na temat każdego zdjęcia, zastanowić się nad zaletami i wadami każdej opcji przedstawionej na obrazku oraz nad obszernym uzasadnieniem.
6. We wstępie do swojej wypowiedzi odnieś się do tematyki zadania, która jest opisana w poleceniu.
7. W swojej wypowiedzi należy odnieść się do wszystkich propozycji (obrazków) i zrealizować każdy podpunkt polecenia (kropkę).
8. Swoją wypowiedź należy zacząć od stwierdzenia, którą propozycję wybierasz. Zdający musi dokonać wyboru między różnymi miejscami lub czynnościami przedstawionymi na zdjęciach. Następnie należy obszernie uzasadnić, dlaczego zdający wybiera tę propozycję. Nie wystarczy powiedzieć, że coś ci się nie podoba. Trzeba uzasadnić to w sposób rozbudowany. W tym celu można podać więcej niż jeden argument uzasadniający decyzję albo przedstawić dłuższe i bardziej szczegółowe uzasadnienie.
9. Gdy wyrażasz swoją opinię, należy pamiętać, aby: podać co najmniej jeden argument na jej poparcie, używać zwrotów takich jak: „I believe”, „I guess”, „In my view”, „If you ask me”, „To my mind”, powiedzieć, do jakiego stopnia się zgadzasz lub nie zgadzasz z jakimś stwierdzeniem,np. „I completely agree with this because ..”, „I totally disagree with this because ….”.
10. Należy unikać ogólnikowych odpowiedzi, np. „ I think I'd choose this option because it is nice/good”
11. Drugim krokiem jest stwierdzenie, które propozycje odrzucasz, a następnie obszernie uzasadnić, dlaczego odrzucasz te propozycje.
12. Wypowiedź powinna składać się z co najmniej dwóch lub trzech pełnych zdań.
13. Należy podać 2-3 argumenty za wyborem danego obrazka i przeciw lub jeden argument, ale poparty kilkoma przykładami.
14. Należy użyć przynajmniej 2 argumentów w odniesieniu do każdej ilustracji.
15. Omawiając wady i zalety należy przedstawić więcej niż jedną z nich.
16. Gdy zdający uzasadni wybór jednej ilustracji, powinien upewnić się, że jego argumenty dotyczą opisanej sytuacji i nawiązują do ilustracji.
17. Nie należy szczegółowo opisywać zdjęć, lecz można element opisu zdjęć wpleść do obszernego uzasadnienia. Opis obrazka jest ważny, o ile służy uzasadnieniu wyboru. Należy skupić się na tych szczegółach, które pomogą ci uzasadnić dlaczego wybierasz jedną z nich i dlaczego odrzucasz pozostałe.
18. Uzasadniając swój wybór, należy nawiązać do kilku istotnych szczegółów materiału stymulującego.
19. Dokonując wyboru, skoncentruj się na różnicach między elementami materiału stymulującego.
20. Uzasadniając swój wybór, należy nawiązać do kilku istotnych szczegółów materiału stymulującego. Uwzglęnij w swoim opisie elementy graficzne: nagłówki, hasła, podpisy.
21. Kiedy porównujesz ilustracje i uzasadniasz swój wybór, odnoś się do przedstawionych na nich osób i rzeczy, nie odbiegaj od tematu i nie nawiązuj do swojej wiedzy ogólnej o świecie.
22. W drugiej części zadania należy odpowiedzieć na dwa pytania związane z tematyką materiału ilustrującego. Pytania dotyczą często zagadnień abstrakcyjnych, wymagają przedstawienia twojego światopoglądu lub wyrażenia opinii na jakiś temat. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego, ale nie odnoszą się do niego bezpośrednio. Są to pytania o twoją opinię na tematy związane z materiałem.
23. Pytań tych nie masz w swoim zestawie. Ma je egzaminator.
24. Jeśli pytania dotyczą sytuacji, której nie miałeś okazji przeżyć czy obserwować, wykorzystaj swoją wiedzę z książek, telewizji lub użyj wyobraźni.
25. Jeśli nie dosłyszałeś pytania, nie pozostaje nic innego, jak tylko poprosić o jego powtórzenie. Jeśli nie rozumiesz pytania, musisz poprosić o jego uproszczenie. W takiej sytuacji będzie ci przyznany jeden punkt karny – ujemny, ale nadal będziesz miał szansę na zaliczenie zadania.
26. Jeśli chcesz zdobyć więcej punktów, staraj się, by twoja wypowiedź zawierała urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne. Nie używaj zatem ciągle tych samych słów i buduj zdania zarówno pojedyncze, jak i złożone.
27. Przygotowując się do egzaminu ćwicz opisywanie ilustracji i wyrażanie swoich preferencji dotyczących przedstawianych treści.
28. Ćwicz formułowanie i przedstawinie swoich poglądów na tematy problemowe.
29. Przyswajaj zwroty pozwalające na wyrażanie własnego zdania.
30. Sporządź listy argumentów pozwalajacych na formułowanie poglądów na różne tematy.
Bibliografia
• INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 – www.cke.edu.pl
• Materiały z konferencji, studiów i szkoleń
• „Abitur. Język niemiecki. Poziom podstawowy. Repetytorium maturalne”, 2014, WSiP
• „Gateway plus 4”. Student's book, David Spencer, 2014, Macmillan.
• „Matura Prime Time. Pre-Intermediate.”, Virginia Evans, Jenny Dooley, 2014, Express Publishing.
• „Matura Prime Time Intermediate.”, Virginia Evans, Jenny Dooley, 2014, Express Publishing.
• „Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego”, Marta Rosińska, Lynda Edwards, 2014, Macmillan.
• „Meine Welttour Część 2”, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska, 2015, Nowa Era.
• „Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy. Repetytorium z języka angielskiego”, Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska, 2014, Oxford.
• „Oxford Solutions. Student's Book. Pre-intermediate”, Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sobierska, 2015, Oxford.
• „Password 2. Student's Book”, Marta Rosińska, Lynda Edwards, 2016, Macmillan.
• „Przykładowe arkusze maturalne. Część pisemna. Poziom podstawowy i rozszerzony. Język niemiecki”, Joanna Sobańska-Jędrych, 2016, PWN.

Opracowały: Agnieszka Palacz, Aneta Socha
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.