Katalog

Jolanta Adamska, 2019-03-15
Drzewica

Informatyka, Sprawozdania

"Zaprogramuj przyszłość"

- n +

„Zaprogramuj przyszłość”
W II półroczu minionego roku szkolnego w naszej szkole realizowany był projekt „Zaprogramuj przyszłość”, który miał na celu dostarczenie nauczycielom i szkołom biorącym udział w projekcie możliwości prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas 1-3 w zakresie podstaw programowania. Nastąpiło to dzięki rozwinięciu przez nauczycieli kompetencji cyfrowych i umiejętności prowadzenia zajęć z podstaw programowania oraz dzięki zapewnieniu im odpowiedniego sprzętu, scenariuszy i innych pomocy do samodzielnego prowadzenia takich zajęć. Projekt miał także na celu popularyzację idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności. Projekt był realizowany przez Fundację Orange ​i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania ​i składał się z kilku etapów.
Etap I to szkolenia z programowania dla nauczycieli, ​trwające 4 dni (2 zjazdy po 2 dni, razem 32 godziny), które przebiegały w bardzo miłej atmosferze i prowadzone były przez kompetentne osoby . Miały one charakter praktycznych warsztatów, w trakcie których nauczyciele poznali podstawy programowania i przygotowali się do prowadzenia zajęć z dziećmi. W szkoleniu uczestniczyły dwie nauczycielki z naszej szkoły. Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu sprzętu, nauczyciele rozpoczęli realizację cyklu 15 zajęć z uczniami klas 1-3 według scenariuszy poznanych na szkoleniu. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu. Wszystkie zajęcia z wyjątkiem jednego odbywały się w pomieszczeniu szkoły,​ w której uczyli się uczniowie objęci Projektem, przy wsparciu przydzielonych trenerów oraz przy wykorzystaniu sprzętu stanowiącego wyposażenie tych szkół i sprzętu przekazanego przez Fundację Orange. Jedne zajęcia zostały przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia (tj. poza szkołą): uczniowie byli na wycieczce w planetarium i EC1 w Łodzi .
Przed rozpoczęciem i po zajęciach nastąpiła ocena kompetencji cyfrowych uczniów . Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia przeprowadził ją po piętnastych zajęciach. Miała ona na celu zweryfikowanie nabytych kompetencji w stosunku do stanu początkowego. Wyniki oceny nauczyciele przekazali Organizatorom w celu sporządzenia zbiorczego raportu dla całego Projektu. Raport ściśle chronił dane osobowe uczniów (dane osobowe nie zostały użyte w raporcie).
Kolejny etap to mentoring. ​W okresie od zakończenia szkolenia do końca Projektu nauczyciele realizujący projekt wzięli udział w 5 godzinach mentoringu, czyli doradztwa prowadzonego przez trenera, zorientowanego na odkrywanie i rozwijanie potencjału nauczyciela. Mentoring był prowadzony zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych, przy wykorzystaniu tabletu nauczyciela.
Ostatnim etapem były webinaria prowadzone przez trenerów, podczas których stworzono możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu programowania i nauczania programowania.
Realizacja projektu przyniosła wszystkim wiele korzyści: szkoła wzbogaciła się o cenne pomoce dydaktyczne: tablety, roboty, zestaw mechatroniczny MakeyMakey, matę edukacyjną. Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu programowania poznali wiele ciekawych metod pracy z uczniami, które związane są ze światem cyfrowym poprzez wykorzystanie atrakcyjnych dla dzieci narzędzi cyfrowych i innych pomocy służących nauce programowania: robotów, tabletów, maty edukacyjnej czy zestawów mechatronicznych, zaś uczniowie uczyli się pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności .
Udział w projekcie pozwolił Nam i Naszym uczniom odkryć w programowaniu nową pasję!
Jolanta Adamska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.