Katalog

Bernadeta Serafin, 2019-03-15
Pakosławice

Historia, Konspekty

Konspekt lekcji historii

- n +

Konspekt lekcji historii – klasa IB gimnazjum
Temat: „Hannibal pod bramami” czyli wojny punickie.


Rekapitulacja pierwotna:
• Uczniowie znają cechy Półwyspu Apenińskiego, które przyciągały osadników;
• Uczniowie znają legendę o założeniu Rzymu,
• Uczniowie podają legendarną datę założenia Rzymu


Cele lekcji

• Poznasz przyczyny i skutki wojen punickich
• Poznasz daty wojen punickich
• Poznasz postać Hannibala
• Poznasz miejsca najważniejszych bitew między Rzymem a Kartaginą,
• Zrozumiesz pojęcia prowincja i namiestnik


Cele sformułowane w języku ucznia na lekcji:

• poznam przyczyny i skutki wojen punickich
• poznam daty wojen punickich: 264–241 p.n.e., 218–201 p.n.e., 216 p.n.e., 149–146 p.n.e.
• poznam postać Hannibala
• poznam miejsca najważniejszych bitew między Rzymem a Kartaginą,
• zrozumiem pojęcia: prowincja, namiestnikNacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji)
Po lekcji uczniowie będą potrafili:
• Podać przyczyny i skutki wojen punickich
• Określić na osi czasu wiek, w którym toczyły się wojny punickie
• Wyjaśnić kim był Hannibal
• Podać miejsca najważniejszych bitew między Rzymem i Kartaginą
• Wyjaśnić pojęcia prowincja i namiestnik


Pytanie kluczowe:
Dlaczego Hannibal był największym koszmarem Starożytnego Rzymu?

Środki dydaktyczne

podręcznik (s. 132–135),

mapa starożytnego Rzymu i przebiegu wojen punickich,

oś czasu,

fragment filmu Hannibal największy koszmar Rzymu
karty pracyMetody:
- burza mózgów
- rozmowa nauczająca
- praca w parach
- ocena koleżeńska
- prezentacja na forum
- zdania podsumowujące
Przebieg lekcji:

1. Podanie pytania kluczowego.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Podanie celów dla ucznia oraz nacobezu – upewnienie się czy uczniowie rozumieją cele lekcji.
4. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą – rekapitulacja wtórna:

Uczniowie znają cechy Półwyspu Apenińskiego, które przyciągały osadników;
Uczniowie znają legendę o założeniu Rzymu,
Uczniowie podają legendarną datę założenia Rzymu

I Podanie nowych treści

Lekcję rozpoczynamy od wskazania na mapie zasięgu terytorialnego Rzymu w początkach istnienia republiki. Podkreślamy znaczenie Morza Śródziemnego dla rozwoju państw leżących na jego wybrzeżach.

Określamy położenie i zasięg terytorialny Kartaginy oraz omawiamy jej znaczenie w basenie Morza Śródziemnego. Rozmową kierujemy tak, by uczniowie zrozumieli przyczynę konfliktu Rzymu z Kartaginą.

II. Rozwinięcie
- praca w parach- uczniowie czytają tekst z podręcznika s. 132-133 i uzupełniają wiadomości o I wojnie punickiej
- prezentacja na forum- wybrani uczniowie prezentują swoje prace,
- burza mózgów: wyjaśnienie pojęć prowincja rzymska i namiestnik
- praca w parach- uczniowie czytają tekst z podręcznika s. 133-134 i uzupełniają wiadomości o II wojnie punickiej
- prezentacja na forum- wybrani uczniowie prezentują swoje prace,
- rozmowa nauczająca – przedstawienie postaci Hannibala ( tekst źródłowy s. 133 i fragment filmu Hannibal największy koszmar Rzymu
- praca w parach- uczniowie czytają tekst z podręcznika s. 135 i uzupełniają wiadomości o III wojnie punickiej
- prezentacja na forum- wybrani uczniowie prezentują swoje prace

III Rekapitulacja pierwotna
- uczniowie umieszczają daty wojen punickich na osi czasu
- ocena koleżeńska- uczniowie rozwiązują karty pracy, oceniają nawzajem swoje odpowiedzi i piszą informację zwrotną : dobrze rozwiązałeś zadanie…, ale musisz jeszcze popracować nad odpowiedziami z zadania….)
- odpowiedź na pytanie kluczowe

IV Podsumowanie
- podsumowanie wyników lekcji- powrót do nacobezu


Zadanie domowe:
Odpowiedz pisemnie na pytanie: Czy Kartaginę należało zniszczyć? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zdania podsumowujące: dowiedziałem/am się…, chciałbym/chciałabym jeszcze powtórzyć…,

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.