Katalog

Jacek Gawinecki, 2019-03-05
Radziejów

Informatyka, Regulaminy

Regulamin pracowni komputerowej

- n +

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

1. Z pracowni mogą korzystać wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z sieci komputerowej i osoby nie przeszkolone, ale tylko pod nadzorem nauczyciela

2. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno:

2.1. Spożywać posiłków i pić napojów.
2.2. Wnosić magnesów i metali.
2.3. Zasłaniać otworu wentylatora w tylnej części obudowy.
2.4. Przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
2.5. Obrażać uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości

3. Zabrania się:

3.1. Instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
3.2. Składowanie własnych i usuwania istniejących na dyskach twardych plików. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
3.3. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączenie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itd.).
3.4. Tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe komputera.
3.5. Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek w trosce o ochronę antywirusową i poprawne działanie systemu. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawdzeniu programem antywirusowym.

4. Przed rozpoczęciem pracy należy:

4.1. Starannie wywietrzyć pomieszczenie.
4.2. Sprawdzić poprawność połączeń całego zestawu.
4.3. Dostosować krzesło do wymiarów swojego ciała.
4.4. Monitor ustawić tak, aby na powierzchnię ekranu nie padało światło od okna lub lampy.

5. Podczas pracy komputerem:

5.1. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
5.2. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
5.3. Można włączać komputer na stanowisku tylko i wyłącznie po zezwoleniu nauczyciela.
5.4. Dokonywanie jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody nauczyciela jest bezwzględnie zabronione.
5.5. Nie uruchamiaj bez zezwolenia w czasie zajęć tych zbiorów, które nie wiążą się z realizowanym tematem.
5.6. Pamiętaj o zapisywaniu danych w odpowiednich katalogach.

6. Po skończonej pracy należy:

6.1. Wyłączyć komputer.
6.2. Schować w wyznaczonym miejscu dyskietki i dyski.
6.3. Wykonać inne czynności porządkowe wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem

7. Dbaj o czystość i porządek wokół swego komputera i w całej pracowni

8. Każde zauważone uszkodzenie sprzętu na stanowisku należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.