Katalog

Aldona Krawczyńska, 2019-03-05
Żyrardów

Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Jestem patriotą ponieważ... - scenariusz zajeć o tematyce patriotycznej

- n +

Scenariusz zajęć o tematyce patriotycznej dla klasy III - IV Jestem patriotą ponieważ…
Czas: 90 minut

Cele ogólne:
– kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych,
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
– kształtowanie postaw patriotycznych,
– ćwiczenie logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych na temat Polski – historia, ciekawe miejsca, tradycje, osiągnięcia itp.,

Uczeń:
- wyjaśni znaczenie słowa patriota i patriotyzm,
- utrwali swoją wiedzę na temat symboli narodowych,
- przedstawi i doceni walory Polski,
- wskaże zachowania patriotyczne w codziennym życiu,
- będzie wiedział, jak swoim codziennym zachowaniem prezentować postawę patriotyczną;

Środki dydaktyczne:
- kolorowe karteczki, duży karton na plakat, flamastry, klej
- książki: Polska ABC…Uczę się – M . Strzałkowska, Mam gen wolności – J. Ciechanowski, Jaki znak Twój - M. Rusinek, Katechizm polskiego dziecka – W. Bełza, album Złota 10 Polska – B. Tryhubczak,
J. Włodarczyk i in., dowolne książki z zabytkami i krajobrazami Polski.
- krzyżówka nt. Dnia niepodległości (można ułożyć swoją lub skorzystać z gotowej)Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci i wprowadzenie w temat zajęć;
2. Wyjaśnienie słowa patriotyzm i patriota – Patriotyzm to miłość do ojczyzny;
3. Przeczytanie utworu B. Strzałkowskiej Polska z serii ABC… Uczę się – pokazywanie obrazków, zwrócenie uwagi na godło, flagę i hymn, krótkie wspólne omówienie;
4. Pogadanka - Polska to piękny kraj - oglądanie albumów z zabytkami Polski, krajobrazami m.in. książka – album Złota 10 Polska – omówienie walorów Polski, wybranych wydarzeń i osiągnięć Polaków;
5. Za co kochamy Polskę? – dzieci na podstawie obejrzanych albumów i własnych spostrzeżeń swojego otoczenia odpowiadają na postawione pytanie;
6. Wspólne czytanie - recytowanie utworu Kto Ty jesteś? Polak mały…(zwrócenie uwagi na ostatnie 2 wiersze – teraz nie musimy oddawać życia za ojczyznę - dyskusja);
7. Przeczytanie opowiadania O Jasiu co się uczyć nie chciał z książki J. Ciechanowskiego Mam gen wolności – omówienie opowiadania, zwrócenie uwagi na znaczenie słów: szacunek
i odpowiedzialność;
8. Przeczytanie wybranych wierszy M. Rusinka Jaki znak Twój?... np. Czym ta ziemia, Coś jej winien?
9. W jaki sposób powinniśmy okazywać swoją miłość i szacunek do ojczyzny – burza mózgów, dzieci zapisują na kolorowych karteczkach swoje pomysły np.
- wyrażam się kulturalnie, nie używam brzydkich słów,
- mówię dzień dobry, proszę , przepraszam, dziękuję,
- dbam o środowisko, segreguję śmieci
- oszczędzam wodę i prąd,
- nie śmiecę, papierki wyrzucam do kosza,
- kupuję i kasuję bilet w autobusie,
- kultywuję polskie tradycje i zwyczaje
- zachowuję powagę podczas śpiewania hymnu państwowego,
- na uroczystości przychodzę w stroju galowym,
- chce zdobywać wiedzę, czytam książki,
- odrabiam prace domowe,
- sprzątam po swoim psie,
- szanuję poglądy innych osób,
- przestrzegam prawa;
10. Plakat – dzieci odczytują swoje karteczki i przyklejają na duży karton pod hasłem Na czym polega współczesny patriotyzm? Jestem patriotą ponieważ: … - omówienie plakatu
11. Krzyżówka o Polsce – dzieci rozwiązują w grupach, wspólne odczytanie hasła;
12. Podsumowanie lekcji.

Opracowała Aldona Krawczyńska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.