AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Jaszczyk, 2019-03-05
Wrocław

Język angielski, Konspekty

WYKORZYSTANIE TIK NA LEKCJACH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

- n +

Konspekt zajęć z języka angielskiego w klasie 1
Temat: Opisujemy czynności, które potrafią wykonać rożne zwierzęta. Czasownik CAN.
Cele ogólne:
Rozszerzenie znajomości słownictwa dotyczącego wybranych czynności.
Utrwalenie słownictwa poznanego na wcześniejszych lekcjach.
Udzielanie informacji na temat czynności, które potrafi wykonać.
Promowanie środków multimedialnych jako elementu edukacji językowej.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa niektóre czynności,
- globalnie odczytuje poznane wyrazy,
- potrafi powiedzieć zdania o różnych czynnościach,
- potrafi przedstawić różne czynności za pomocą ruchu.
Materiały pomocnicze: tablica interaktywna, strona internetowa www.classroomscreen.com oraz www.learningapps.org, prezentacja power point, teks ze zdaniami do uzupełnienia, piłka, 3 koperty z literami: C, A, N; flashcards z wyrazami: jump, run, fly, swim, climb; patyczki z liczbami od 1 do 25.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Rozgrzewka językowa
Powitanie.
Zaśpiewanie piosenki na rozpoczęcie lekcji: „I am ready”.
Powtórzenie słownictwa z poprzednich lekcji – zagadki o zwierzętach. „What pet is this?” – nauczyciel za pomocą patyczków losuje wybrane dzieci i prosi je o dorysowanie do owalnego kształtu elementów, tak aby koledzy mogli odgadnąć zwierzę ( tablica interaktywna).
Wprowadzenie tajemniczego słówka ( The secret word). Tajemnicze słowo schowane jest w 3 kopertach ( w każdej jedna litera) i zawieszone na tablicy. Aby je odgadnąć, uczniowie muszą wykonać trzy zadania.
2. Część główna
Wprowadzenie nowego słownictwa :
Zadanie 1.
Nauczyciel losuje za pomocą patyczków 5 uczniów, którzy stoją plecami do tablicy. Pozostali uczniowie odczytują słowo, które widzą na ekranie : jump, run, fly, swim, climb i przedstawiają ruchem, tak aby kolega/ koleżanka zgadła. Po odgadnięciu – cała klasa czyta wyrazy .
Zadanie 2.
Nauczyciel pokazuje uczniom flashcard z poznanym czasownikiem. Odlicza 1,2,3..i szybko zakrywa kare wyrazową. Uczniowie musza odczytać prawidłowo wyraz. ( może być wersja z aplikacją na telefon/tablet – Charades ).
Zadanie 3.
Uczniowie musza odgadnąć brakujące litery w wyrazach ( poznanych czasownikach) – zabawa HANGMAN ( przygotowana przez nauczyciela na stronie internetowej www.learningapps.org).
3. Realizacja tematu lekcji
Odczytanie The secret word- CAN. Wytłumaczenie jego znaczenia.
Układanie zdań z czasownikiem can i zapisywanie na kartce.
A fish………………………………
A dog………………………………
A canary…………………………
A hamster………………………
A cat ………………………………
4. Przerwa śródlekcyjna: zabawa ruchowa „ Simon says”.
5. Podsumowanie lekcji
Nauczyciel rzuca piłkę do ucznia i zdaje pytanie: What can you do?
Układanie zdań o sobie z użyciem czasownika CAN. Ewaluacja zajęć – co umiem, a co muszę jeszcze poćwiczyć?
Wybrane elementy podstawy programowej w zakresie język nowożytnego realizowane na zajęciach:
Uczeń potrafi:
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
- powtarza wyrazy i proste zdania;
- pisze wyrazy i proste zdania;
- czytać ze zrozumieniem proste wyrazy i proste zdania;
- udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
- rozumie wypowiedzi ze słuchu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i posługiwać się nimi.
Opracowała: Małgorzata Jaszczyk
Konspekt zajęć z języka angielskiego w klasie 2
Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału „ Animals” i oceniamy swoje umiejętności.
Cele ogólne:
Utrwalenie słownictwa i zwrotów poznanych w rozdziale „ Animals”.
Umiejętność dokonywania samooceny swoich umiejętności.
Promowanie środków multimedialnych jako elementu edukacji językowej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi wskazać obrazki zgodne z nagraniem;
- nazywa zwierzęta na obrazkach;
- umie rozpoznać zdania prawdziwe i fałszywe;
- nazywa zwierzęta na podstawie ich opisu;
- potrafi grać z koleżanką lub kolegą w parze;
- potrafi przeczytać proste zdania i odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

Materiały pomocnicze: strona internetowa www.kahoot.com, podręcznik Hello Explorer 2 wydawnictwa Nowa Era, płyta CD, magnetofon, sala komputerowa z dostępem do Internetu, kostka do gry,
PRZEBIEG LEKCJI
6. Rozgrzewka językowa
Powitanie.
Gra językowa Make a chain: „I went to the FARM and I saw…”
7. Część główna

• Utrwalenie nazw zwierząt zabawa językowa" Shark attack"z wykorzystaniem flashcards.
• Ćwiczenia w czytaniu – zastępowanie obrazków odpowiednimi słowami -tekst w podręczniku na stronie 38.
• Odpowiadanie na pytania nauczyciela:
- Is the horse big?
- What colour is the horse?
-Has it got short legs?
- What has the horse got?

• Kolejne odczytywanie zdań i ich powtarzanie za nauczycielem ( indywidualnie i grupowo)
• Praca w parach : każda grupa losuje nazwę innego zwierzęcia i ćwiczy czytanie tekstu wstawiając w miejsce kona -wylosowane zwierzę.
8. Przerwa śródlekcyjna: Play: zabawa w kole: TRUE or FALSE. Nauczyciel układa zdania o zwierzętach. Jeśli powie prawdziwe zdanie uczniowie wykonują 3 przysiady, jeśli powie zdanie fałszywe – uczniowie zamieniają się miejscami.
9. Podsumowanie lekcji
Wykonanie testu na stronie internetowej Kahoot pt. „ Farm Animals”- ewaluacja zajęć.
Wybrane elementy podstawy programowej w zakresie język nowożytnego realizowane na zajęciach:
Uczeń potrafi:
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
- czytać ze zrozumieniem proste wyrazy i proste zdania;
- udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
- rozumie wypowiedzi ze słuchu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i posługiwać się nimi;
- określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie popracować nad językiem ( gry edukacyjne, technologia informacyjno-komunikacyjna).

Opracowała: Małgorzata Jaszczyk

Konspekt zajęć z języka angielskiego w klasie 3
Temat: Poznajemy nazwy wybranych sportów. Pytania i odpowiedzi z użyciem czasownika CAN .
Cele ogólne:
Rozszerzenie znajomości słownictwa dotyczącego wybranych nazw sportów.
Współpracowanie z rówieśnikami podczas lekcji.
Udzielanie informacji na temat czynności, które potrafi wykonać oraz zapytać innych za pomocą czasownika CAN i CAN’T.
Promowanie środków multimedialnych jako elementu edukacji językowej.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa niektóre nazwy sportów,
- globalnie odczytuje poznane wyrazy,
- potrafi powiedzieć zdania o różnych czynnościach,
- potrafi zapytać innych o czynności, które potrafią wykonać,
- potrafi przedstawić różne czynności za pomocą ruchu,
- potrafi współpracować w grupie/ parze,
- potrafi skorzystać z aplikacji Kahoot, Charade,
- bezpiecznie korzysta ze stron Internetowych,
- dokonać samooceny swoich umiejętności dotyczących zadawania pytań i odpowiadania z użyciem czasownika CAN.
Materiały pomocnicze: tablica interaktywna, nazwy sportu - power point, aplikacja Kahoot, ankieta z pytaniami, flashcards z ilustracjami i słowami wybranych sportów.

PRZEBIEG LEKCJI
1.Rozgrzewka językowa
Powitanie.
Zaśpiewanie piosenki na rozpoczęcie lekcji: „Everybody stand up”.2. Część główna
• Wprowadzenie nowego słownictwa związanego ze sportem – podział uczniów na dwie grupy A i B. Uczeń z grupy A stoi plecami do tablicy, na której wyświetla się ilustracja i słowo – nazwa sportu- w języku angielskim. Uczeń z grupy B demonstruje dany sport używając gestów i mimiki tak, aby uczeń z grupy A jak najszybciej zgadł.
• Utrwalenie nowego słownictwa - rymowanka „The Sports word rap” .
3. Przerwa śródlekcyjna: zabawa ruchowa : CAN ALPHABET – słowem kluczowym jest CAN. Nauczyciel mówi pojedyncze litery, uczniowie w grupach przedstawiają każda literę po kolei. Po przeliterowaniu całego słowa, nauczyciel pyta: „ Jakie to było słowo? Prosi o podanie znaczenia i zastosowania.
4.Realizacja tematu lekcji -ćwiczenia w aplikacji Kahoot - zapoznanie z aplikacją oraz wykonanie testu z zastosowaniem CAN /CAN’T. Trzy najlepsze wyniki zostały nagrodzone „ plusami”.
5. Podsumowanie lekcji i dokonanie ewaluacji:
Uczniowie dokonują ustnej ewaluacji poszczególnych zadań – oceniają stopień trudności zadań oraz oceniają swoje umiejętności stosowania CAN i CAN’T poprzez ustawienie się przy wybranym kolorze : zielony – I do, żółty – so, so! , czerwony- Definitely not!.

Wybrane elementy podstawy programowej w zakresie język nowożytnego realizowane na zajęciach:
Uczeń potrafi:
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
- powtarza wyrazy i proste zdania;
- czytać ze zrozumieniem proste wyrazy i proste zdania;
- udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
- rozumie wypowiedzi ze słuchu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i posługiwać się nimi.
- korzystać ze źródeł informacji za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Opracowała: Małgorzata Jaszczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.