Katalog

Joanna Krutul, 2019-03-06
Czarna Białostocka

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy

- n +

Konspekt katechezy dla klasy VIII szkoły podstawowej


Temat: Adwent czasem oczekiwania


Cel główny: Odkrywanie Adwentu jako czasu oczekiwania na Boga i zachęta do aktywnego czuwania.

Cele szczegółowe w języku ucznia:

- znam słowo - klucz trzech perykop biblijnych mówiących o czuwaniu
- charakteryzuję zachowanie panien rozsądnych i nierozsądnych z Ewangelii wg. św. Mateusza
- wyjaśniam symbole adwentowe
- podaję postawy godne naśladowania
- weryfikuję swoje sumienie


Środki i pomoce dydaktyczne:
Pismo Święte, kartki z tekstami biblijnymi, stroje do dramy, telewizor, laptop, pendrive, prezentacja multimedialna, tablica.

Metody: modlitwa, rachunek sumienia, rozmowa, słowo-klucz, uroczyste czytanie słowa Bożego, drama, prezentacja.

Formy pracy: Indywidualna, praca w grupach.

PRZEBIEG KATECHEZY.

I. WPROWADZENIE:
1. Modlitwa – Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na prawdę o tym, że Bóg przychodzi do nas, że nas kocha i pragnie byśmy dali Mu należyte miejsce w swoim życiu. Już niedługo przeżywać będziemy Święta Bożego Narodzenia. To także od nas zależeć będzie czy ucieszymy się do głębi tym wydarzeniem. Dlatego prosimy, oświecaj nas Duchu Święty swoim światłem, byśmy w czasie przygotowania do świąt byli czujni na Twoje natchnienia i współpracowali z Twoją łaską.
Uczniowie powtarzają 3 razy: Duchu Święty przyjdź.

2. Powtórzenie

Na poprzednich katechezach mówiliśmy o rodzinie i naszym miejscu w domu rodzinnym. Co buduje wspólnotę rodzinną – jakie wartości? Jakie czyny sprzyjają podtrzymywaniu więzi rodzinnych? Jaki ja mam być wobec siebie czego mam wymagać od siebie? Przypomnijmy, na czym polegała praca domowa. Prosiłam Was o modlitwę za rodzinę z rodziną. Kto pamiętał o modlitwie? (odpowiadamy w ciszy naszych serc)

3. Zapis tematu i podanie celów lekcji:
Na dzisiejszej katechezie będziemy zastanawiać się nad tym, jak można owocnie
przeżywać ten czas Adwentu, który już się rozpoczął . Proszę zapisać temat:
Adwent czasem oczekiwania.
Uczniowie otrzymują na kartkach cele lekcji.
II. ROZWINIĘCIE

1. Nawiązanie do doświadczenia uczniów.

Ileż to razy jako ludzie wierzący przeżywamy zniechęcenie, smutek, czasem nawet rozpacz z powodu ciężkich grzechów. Czasem wydaje się nam, że nie damy sobie rady z nauką, z kłopotami w domu, z niepowodzeniami w przyjaźni. Tracimy wiarę w ludzi, w samych siebie, a przecież jest Ktoś, kto nam może przyjść z pomocą, tylko czy my na Niego czekamy?
Adwent jest takim czasem w ciągu roku kościelnego, który przypomina nam o oczekiwaniu na przyjście Boga. Bo Bóg nie pozostawił nas samymi, ale dał nam towarzysza w drodze, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Powiedzcie, co charakterystycznego zauważamy w tym okresie w kościele?
(luźne wypowiedzi uczniów na temat wystroju kościoła, koloru szat, świec adwentowych roratki, śpiewów)

2. Ustalenie słowa - klucza
Zajrzyjmy do tekstów Ewangelii: Mt 24, 42 – 44; Mk 13, 33 - 37; Łk 21, 34 – 36
(Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4 osobowe, rozdaje teksty biblijne z wyznaczonym poleceniem do pracy - należy wypisać wezwania, do czego Jezus nas zachęca).
Po przeczytaniu nauczyciel zadaje pytanie:
- Do czego Jezus zachęca nas w przeczytanych tekstach?
Uczniowie podają wezwania, które, wypisujemy na tablicy np.: uważajcie, módlcie się, czuwajcie).
- Jakie słowo jest wspólne w tych tekstach? Podkreślamy słowo, które tym tekstom jest wspólne: CZUWAJCIE
- Na jakie przyjście przygotowuje nas Jezus?
Na ostateczne przyjście przy końcu czasów
STOP KLATKA: który z celów lekcji został zrealizowany?

3. Analiza tekstu - inscenizacja

W jaki sposób czuwać – dowiemy się więcej ze sceny biblijnej o pannach roztropnych i nieroztropnych, czasem nawet mówi się o pannach głupich
i mądrych.
Uroczyste czytanie Pisma Świętego: Mt 25,1 – 13 ( uczniowie wtedy stoją, bo głosi się Słowo Boże)

(Wybrani uczniowie odgrywają role z Ewangelii).
- Na kogo czekały panny?
(na oblubieńca – pana młodego).
- Co ze sobą zabrały panny roztropne?
(lampy i oliwę).
Dlaczego panny głupie nie miały zapasu oliwy? Na czym polegała głupota pozostałych panien?
(nie miały czasu, były leniwe, myślały że się ktoś podzieli, nie przewidziały, że trzeba będzie długo czekać, było im za ciężko nosić oliwę, liczyły, że ktoś im da)
Czego tak naprawdę im zabrakło?
(roztropności – i chęci uczynienia jakiegoś wysiłku).

4. Aktualizacja – kształtowanie postaw
My nie tylko czekamy na przyjście Jezusa przy końcu czasów. My też czekamy na Narodziny Jezusa Chrystusa, na przyjście Boga człowieka do nas ludzi. To jest Adwent, który już w Kościele rozpoczęliśmy. Zobaczmy jak możemy ten czas przeżywać. Napiszcie teraz zeszycie:
- Jak ludzie podobni do nieroztropnych panien przeżywają czas Adwentu, a jak ludzie podobni do rozsądnych?
(Uczniowie dzielą w zeszycie kartkę na dwie kolumny i zapisują wypowiedzi, takie jak np. :
Nierozsądne: Rozsądne:
- śpią długo, nie mają czasu na modlitwę - z radością uczestniczą w Eucharystii
- idą do marketu w niedzielę, na mecz dziękując za zdrowie, zdolności, bliskich
- zatykają uszy słuchawkami, - szukają chwil ciszy, aby osobiście
izolując się od ludzi, porozmawiać z Bogiem
którzy potrzebują pomocy, - zauważają ludzi w potrzebie i pomagają im
- trwają w grzechach - nie tracą czasu przed internetem
- nie traktują poważnie nauki religii - zastanawiają się nad słowami
- nie są cierpliwe niedzielnej Ewangelii
- nudzą się na liturgii
- nie zastanawiają się nad znaczeniem - nie włączają hałaśliwej muzyki
symboli adwentowych - jednają się z Bogiem w sakramencie.
(Katecheta uzupełnia odpowiedzi, uczniowie je dopisują w odpowiednich kolumnach)
Zobaczcie oczekiwać można różnie na Boga – tak jak panny mądre, albo jak panny głupie. Do nas należy wybór. I od tego wyboru zależy, jak przeżyjemy czas Adwentu. Żeby spotkać Boga, który do nas przychodzi trzeba czuwać.

STOP KLATKA: który z celów lekcji został zrealizowany?

5. Prezentacja – zastosowanie w życiu
Na początku katechezy powiedzieliśmy, że często jest nam trudno rozwiązywać nasze codzienne kłopoty. Ale czy pamiętamy, że Jezus jest zawsze gotów do nas przychodzić by nas wspierać, pomagać, podpowiadać rozwiązywanie naszych trudności. Ale musimy znaleźć dla Niego czas, jak to zrobić. Już próbowaliśmy dać sobie odpowiedź, a teraz jeszcze raz sobie przypomnijmy.
Prezentacja multimedialna o adwencie.
III. ZAKOŃCZENIE
1. Informacje duszpasterskie
- o roratach, rekolekcjach , sakramencie pojednania w parafii
2. Zapis do zeszytu
Adwent jest czasem oczekiwania na Boga w naszej codzienności, przygotowaniem do świętowania Bożego Narodzenia i do ostatecznego przyjścia Chrystusa. We wszystkich tych sytuacjach Bóg oczekuje od nas postawy czuwania.
3. Praca domowa
• Postaram się każdego dnia wieczorem przypomnieć sobie jak powinienem czuwać na wzór rozsądnych panien.
• Co w wystroju kościoła przypomina mi najbardziej o tym, że rozpoczął się czas Adwentu? Co ten symbol oznacza? (forma ustna, pisemna lub rysunkowa)

4. Powtórzenie - podsumowanie

Dziś dowiedziałem się że:
o adwent jest czasem…….. (oczekiwania na Boga w codzienności, oczekiwania na Boże Narodzenie, oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów).…………………………….
o Właściwa postawą, którą należy przyjąć w czasie adwentu jest………(oczekiwanie, czuwanie)……
o W adwencie mam naśladować (podaj przykład)…………………………………………

5. Modlitwa – Prośmy Matkę Bożą, by uczyła nas czuwać, podobnie jak Ona czuwała oczekując na Narodzenie swego Syna. Zdrowaś Maryjo lub inna.
Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych skrócony tekst biblijny. Główne przesłanie tekstu wyszczególnione pogrubioną czcionką.
opr. Joanna Krutul


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.